Om ByggforumProgramPlatsPartnerpaket

Byggforum sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan och ska uppnås. På plats möter du ledande experter, beslutsfattare och företrädare från hela branschen.

Anmälan öppnar inom kort. Välkommen!


Som deltagare får du:

  • Värdefull insikt i hur miljö- och hållbarhetsfrågorna utvecklas i byggsektorn och påverkar affärs- och byggprocesser
  • Strategier och verktyg för att hantera de nya kraven inom miljö och hållbarhet
  • Digital dokumentation från samtliga talare
  • Träffa och bygga nätverk med ledande experter, beslutsfattare och kollegor i branschen

 

Programmet för 2019 års konferens kommer att presenteras inom kort. Läs mer om 2018 års program här.

Plats

Läs mer

Birger Jarl Conference, Stockholm

Bli partner eller utställare

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Vad gör ni för att leva upp till era intressenters krav? Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

Frukostseminarium

Konferensen Byggforum erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna.


För rådgivning och bokning om partnerskap kontakta mig:

 

Edith Jonsson Wennberg
+46 735- 586 615
edith.jonsson@bbm.bonnier.se

 

 

 

Information

Datum: 22 maj 2019
Tid: kl. 08.00 -17:00
Plats: Birger Jarl Conference, Stockholm
Arrangör: Aktuell Hållbarhet i samarbete med Byggvarubedömningen

Målgrupp:

För dig som ansvarar för, arbetar med, eller vill veta mer om hållbarhetsfrågorna på strategisk eller praktiskt nivå i bygg- och fastighetssektorn. Den besöks av aktörer som representerar fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, arkitekter, materialleverantörer och  branschorganisationer. På plats finns också politiker och anställda inom offentlig sektor som är involverade i byggprocesser.


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenumsessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


För frågor kontakta:
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se


Partnerskap och utställning:
Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
Email: edith.jonsson@bbm.bonnier.se