– vägen till en cirkulär hållbar byggprocess

Om konferensenProgramPlatsPartnerskap och utställare

Konferensen Byggforum 2018 sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan och ska uppnås. Som deltagare får du värdefulla insikter och vägledning kring hur miljö och hållbarhetsfrågorna i bygg- och fastighetsbranschen utvecklas och kan hanteras i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. På plats möter du ledande experter, beslutsfattare och företrädare från hela branschen.

Detta är en konferens för personer som ansvarar för, arbetar med, eller vill veta mer om hållbarhetsfrågorna på strategisk eller praktiskt nivå i bygg- och fastighetssektorn. Den besöks av aktörer som representerar fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, arkitekter, materialleverantörer och  branschorganisationer. På plats finns också politiker och anställda inom offentlig sektor som är involverade i byggprocesser.

Som deltagare får du:

 • Värdefull insikt i hur miljö- och hållbarhetsfrågorna utvecklas i byggsektorn och påverkar affärs- och byggprocesser
 • Strategier och verktyg för att hantera de nya kraven inom miljö och hållbarhet
 • Digital dokumentation från samtliga föredrag och deltagarlista
 • Träffa och bygga nätverk med ledande experter, beslutsfattare och kollegor i branschen

Early Bird-pris: 3500 kr exkl. moms (t.o.m.  5 April)
Ordinarie pris: 4500 kr exkl. moms

09.15 Välkomna!
Dagens arrangörer och moderator öppnar konferensen.

 

VISIONEN

09.20 Regeringen: Vägen till en cirkulär hållbar byggprocess
För denna programpunkt har vi bjudit in en representant från regeringen som får berätta om hur den sittande regeringen med sin politik vill skapa en mer hållbar bygg- och fastighetssektor.

 • Talare: Uppdateras inom kort.

 

09.35 Boverkets nya prioriteringar och uppdrag
Här redogör myndigheten för sina prioriteringar och uppdrag inom hållbart byggande.

 • Medverkande: Peter Fransson, avdelningschef Boverket. Ansvarar för styrmedel och fastighetsekonomi, tekniska egenskaper, energi och samhällsekonomi samt hållbara byggnader och byggprodukter.

NULÄGET

09.50 Hur hållbart byggde vi 2017?
Denna programpunkt ska ge överblick över hur bra miljö- och hållbarhetsaspekterna är integrerade i dagens byggprojekt. Utvalda bygg- och fastighetsaktörer presenterar fjolårets byggprojekt och den hållbarhetsprestanda som dessa har. Vi diskuterar också byggkostnadens olika beståndsdelar, hur en mer hållbar prisnivå kan uppnås och vilka effekter en eventuell nedgång på bomarknaden kan få för hållbarhetsfrågorna.

 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen.
 • Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, Boklok.

10.15-10.45 Kafferast


AFFÄRSSTRATEGI

10.45 Så lönsamt är det att bygga hållbart och cirkulärt
Ett pass där vi söker svaret på vad den faktiska ekonomiska nyttan är med olika typer av miljö- och hållbarhetsaspekter. Med utgångspunkt i befintlig statistik, en färsk undersökning gjord mot fastighetsägare och aktuella synpunkter och perspektiv från bland annat hyresgäster, fastighetsägare och investerare försöker vi konkretisera affärsnyttan som hållbarhetsprestanda skapar. Vi undrar också hur branschen kan skapa mer cirkulära byggprocesser.

Hur går vi från ord till handling?

  • Göran Cars, professor i stadsplanering, KTH.

De höga markpriserna i storstäderna har debatterats på senare år. Bland annat för att de driver upp priset på bostäder, vilket leder till social segregation.
Går det att bygga billigare och samtidigt bibehålla lönsamhet i byggandet, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet? Finns det alternativa modeller för markanvisning, i Sverige och övriga Europa, som kan vara intressanta för fler? Vilka blir vinnare och förlorare i fastighetssektorn framöver?
Göran Cars ger sin syn på saken och berättar om aktuella exempel från bland annat Stockholm/Göteborg, Kiruna och Finland.

Paneldiskussion

   • Agnieszka Zalejska Jonsson, forskare i fastighetsekonomi, KTH.
   • Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, Boklok.
   • Térèse Kuldkepp, affärsområdesansvarig miljö- och energisamordning samt certifiering, Incoord.
   • Danielle Freilich, miljöexpert, f d Sveriges Byggindustrier

11.30 Livscykelanalysens stora comeback – i en ny digital kontext
Verktygen LCA och LCC kommer att bli centrala i framtiden. Kombinerat med digitala projektledningsverktyg som BIM kommer miljö- och hållbarhetsaspekter enkelt att förtydligas och integreras i hela byggprocessen. Här presenterar och diskuterar ledande experter hur utvecklingen sannolikt ser ut och vilka konsekvenser det får.

   • Martin Erlandsson, forskare IVL och projektledare i Smartbuilt-projektet.
   • Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef, Skanska. 

12.00 Lunch


FOKUS OCH FÖRDJUPNING

13.00 Parallella seminarier omgång 1.
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

 

Seminarium A1: Livscykelanalys som verktyg i byggprocessen
Ett seminarium som fördjupar och ökar förståelsen för hur livscykelanalys som verktyg väsentligt kan och kommer att öka miljö- och hållbarhetsaspekterna i morgondagens byggprocess. Här ges exempel på verktyg och vilka resultat tillämpningen kan ge.

   • Tove Malmqvist, forskare, KTH.

 

Seminarium B1: Nya krav och riktlinjer från kommun och myndigheter
En tydligt trend är att ambitiösa kommuner och i vissa fall även framåtlutade myndigheter skärper kraven vid marktilldelning och upphandling. Här berättar företrädare hur de ser att kraven kommer att förändras framöver.

   • Medverkande:Uppdateras inom kort

 

Partnerseminarium C1.

Information tillkommer inom kort.


13.45 Lokalbyte


13.55 Parallella seminarier omgång 2.
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

Seminarium A2. Best practice: Cirkulära hållbara byggmaterialflöden i framkant
Ett seminarium där vi fördjupar oss i och drar lärdom av de goda exempel som finns på området i branschen.

   • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
   • Sofia Meurk, grundare, Omreda AB
   • Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna
   • Talare under inbjudan.

Varför återvinns/återanvänds så lite byggmaterial? Kan vi återanvända mer?
Panel med tre materialleverantörer: Säljer materialleverantören på hållbarhet idag? Efterfrågas LCA och sociala krav av kunder? Ger det affärsnytta?

    • Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna
    • Tulsa Jansson, skifferexpert och doktorand i tillämpad etik vid Linköpings universitet, Nordskiffer.
    • Talare under inbjudan.

Seminarium B2. Hur jobbar vi effektivare, smartare och mer hållbart med digitala lösningar?
Ökande krav på information och transparens i byggprocessen innebär också administrativa och kommunikativa utmaningar för byggmaterialleverantörer, byggherrar och entreprenörer. I detta seminarium har vi en konstruktiv framåtlutad diskussion kring hur system, rutiner och processer behöver utvecklas för att framtidens krav på såväl information som hållbarhet i hela byggledet.

      • Anders Torell, chef Business Transformation och Digitalisering, NCC Industry.
      • Talare under inbjudan.

Partnerseminarium C2.

Information tillkommer inom kort.


14.40 Kaffe


15.10 Parallella seminarier omgång 3
Som deltagare väljer du ett av följande seminarier:

Seminarium A3. Hur renoverar vi miljonprogrammen på ett hållbart sätt?
Husen som byggdes inom det så kallade miljonprogrammen börjar få behov av stora renoveringar. I detta seminarium diskuteras och ges exempel på hur detta kan göras på ett hållbart och lönsamt sätt.

      • Francesco Sacco, forskningsprojektledare, Rise.

Seminarium B3. Arkitekturens och designens centrala roll
Det är redan på ritbordet som en stor del av den faktiska påverkan som en byggnad ger upphov till bestäms. Här diskuteras hur designers och arkitekter behöver och kommer att förhålla sig till nya krav på miljö, hållbarhet och ökade cirkulära materialflöden.

      • Anna Graaf, White Arkitekter.
      • Åsa Bergqvist, miljöansvarig Ebab.
      • Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef, Peab Bostad.

Partnerseminarium C3. Betong, trä eller hybrid? Ställ rätt krav och materialvalet blir enkelt
Hur bygger vi långsiktigt hållbara hus med minimal miljöpåverkan? Ska vi bygga i betong, trä eller hybrid? Dra lärdomar av bland annat ett konkret case i framkant – BRF Viva – där rätt krav och ett nära samarbete mellan beställare och leverantörer resulterat i ett miljösmart plusenergikvarter där materialvalet blev enkelt.
Arrangör: Thomas Betong

   • Karolina Brick, Riksbyggen
   • Ingemar Löfgren, Thomas Betong AB & adj. Prof. Chalmers
   • Talare under inbjudan

15.55 Lokalbyte. Samling i plenum.


16.05 Vägen framåt
Ett avslutande inspirerande programinslag som knyter ihop konferensen och blickar framåt (uppdateras inom kort).


16.45 Slut och mingel

 

PLATS

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering

Välmkomen på konferensen Byggforum 2018– vägen till en cirkulär hållbar byggprocess är en årligen återkommande konferens och mötesplats kring hållbar utveckling i bygg- och fastighetsbranschen med fokus på hållbara materialval, energieffektivitet och social hållbarhet.

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Vad gör ni för att leva upp till era intressenters krav? Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

 

För rådgivning och bokning om partnerskap kontakta mig:

Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
Emhttp://0735586615ail: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

 

Talare

Information

Datum: 22 maj 2018
Tid: kl. 09.15 -17:00 (dörrarna öppnar för registrering kl. 8.00)
Plats: Stockholm, Konferens 7A Odenplan, Odengatan 65
Arrangör: Aktuell Hållbarhet i samarbete med Byggvarubedömningen


Pris:
Early Bird-pris: 3500 kr exkl. moms (t.o.m.  5 April)
Ordinarie pris: 4500 kr exkl. moms
Registrering

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenumsessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta:
Deltagarhantering och projektledning:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
Email: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

Program och innehåll:
Marie Granmar
Programredaktör
Email: emblascience@gmail.com