Chemicals Management Summit 2017

CMS 2017ProgramUtställning & PartnerskapTalare

Idag finns det olika idéer, vägar och strategier för att klara en giftfri miljö och en hållbar kemikaliehantering. Chemicals Management Summit 2017 har kartan och verktygen du behöver för att navigera i en föränderlig värld med nya krav från affärspartners, myndigheter och konsumenter.

De företag som kan hantera komplexa kemikaliefrågor på ett hållbart sätt är framtidens vinnare. Kommuner som tar risker på allvar får medborgarnas förtroende.

Välkommen till Chemicals Management Summit 2017 – konferensen som ger både fakta och inspiration om hållbar kemikaliehantering.

anm-har
Ordinarie pris: 4900 kr exkl. moms

PROGRAM

08.00 Registrering och frukost 
Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras.

09.30 – 09.40 Välkommen
Moderatorer: Björn Anderberg, redaktör Aktuell Hållbarhet och Magnus Hedenmark, kemikalieexpert re:profit

Innovation

9.40 – 10.10 Uthållighet och framgångar i hållbara affärer
Interface har ett öga på kemikaliehanteringen och ett öga på cirkulär ekonomi. Det amerikanska företaget, världsledande inom textilgolv för offentliga och kommersiella lokaler, har år efter år visat exempel på innovation och produktutveckling bort från tveksamma kemikalier och linjära affärslösningar.

● Geanne van Arkel, chef hållbar utveckling, Interface

Undersökning

10.10 – 10.30 Unik granskning av kommunernas kemikaliehantering
I en unik undersökning har samtliga svenska kommuner fått frågor om sitt proaktiva kemikaliearbete och sina ansträngningar för att nå miljömålet giftfri miljö. De 20 kommuner som ligger i framkant ska under hösten analyseras djupare för att vaska fram topp tre i Kommunsverige när det gäller hållbart kemikaliearbete. Inspireras av de bästa.

● Magnus Hedenmark och Björn Anderberg

10.30 – 11.00 Kaffepaus

11.00 – 11.20 Vägar till en bättre kommunal Kemikaliestyrning
Den bästa kommunen i Aktuell Hållbarhets undersökning diskuterar vägar framåt med erfarna experter. Är manegen krattad för att nå miljömålet en giftfri miljö? Finns verktygen och lagstiftningen på plats för ett hållbart kemikaliearbete i kommunerna. Vilka utmaningar måste kommunerna ta tag i? Stort utrymme lämnas till publikens frågor.

 Ulrika Dahl, utredare, Kemikalieinspektionen
● Representant från den bästa kommunen
● Gudrun Bremle, miljökemist och mångårig konsult

EU-politik

11.20 – 11.40 EU-fokus på cocktaileffekter och dess risker
I EU-förordningar fastslås att beslut om gränsvärden för växtskyddsmedel i livsmedel bör ta hänsyn till kumulativa effekter, så kallade cocktaileffekter, när det finns metoder för att mäta sådana. Chemicals Management Summit 2017 ger en inblick i det intensiva arbete som pågår inom EU med att ta fram och utveckla metoder för att utföra tillförlitliga kumulativa riskbedömningar. Vi reder ut vad det kan innebära för producenter och konsumenter.

● Charlotte Bergkvist, toxikolog, Trossa, och tidigare medarbetare på EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Dilemma

11.40 – 12.00 Listor eller egenskaper – välj rätt väg
Experterna använder sig av två olika metoder för att hitta utfasningsämnen. Antingen listor med ämnen eller genom att bedöma alla ämnen enligt de egenskaper som anses vara specifika för utfasningsämnen. Bägge arbetssätten har sina för- och nackdelar. Lyssna på förespråkarna för de olika metoderna och förstå skillnaderna.

  • Sussi Wetterlin, vd, Basta
  • Erik Gravenfors, utredare, Kemikalieinspektionen
  • Anna Lennquist, toxikolog, Chemsec

12.00 – 13.15 Lunch

Innovation

13.15 – 13.45 Produktutveckling mot grön kemi
Organoclick har etablerat sig som ett kommersiellt utvecklingsbolag för grön kemi. De har sedan tidigare utvecklat en metod för biokemisk modifiering av cellulosa så den kan bli vattentät, flamsäker och röttålig. På så sätt har de lyckats substituera många ökända miljögifter. Nu har man gått vidare med nya innovationer som kan revolutionera bland annat textilbranschen.

● Mårten Hellberg, vd Organoclick

Substitution

13.45 – 14.00 Ny handelsplats för hållbara kemikalier
Fler och fler företag inser att farliga kemikalier i produkter och leverantörskedjor innebär stora risker. Det handlar om den egna verksamhetens ekonomi och rykte samt om miljö och hälsorisker i samhället i stort. Men det finns säkrare alternativ, det gäller bara att hitta dem. Nystartade ChemSec Marketplace är ett ”Blocket för kemikalier”, skapat för företag som vill ta nästa steg i sitt substitutionsarbete.

● Anna Lennquist, toxikolog, Chemsec

14.00 – 14.15 Så formas substitutionscentrum
Snart öppnar, på regeringens initiativ, ett substitutionscentrum för att vägleda små- och medelstora företag så att de får kontroll över sitt kemikalieinnehåll. Centret ska bygga på samverkan mellan företag, organisationer, berörda myndigheter och universitet, och ska framför allt rikta sig till företag som importerar, säljer eller tillverkar varor. Chemicals Management Summit 2017 bjuder in centrets utsedda nyckelpersoner för en lägesbeskrivning och uppdatering.

● Talare under inbjudan

14.15 – 15.00 Kaffepaus

Spaning

15.00 – 15.30 Konfliktmineraler – en ny hållbarhetsutmaning
Elektroniska produkter är starkt beroende av vissa kritiska metaller, så kallade konfliktmineraler. Ny lagstiftning från EU kräver till exempel att brytningen av metallerna inte finansierar krig och bidrar till mänskligt lidande. Frågan aktualiserar bland annat spårbarhet i leverantörskedjan och vilka verktyg som står till buds.

● Joakim Wohlfeil, policyansvarig väpnade konflikter, Diakonia

15.30 – 15.50 Kemikalieutmaningar för elektronikbranschen
Elektronikbranschen är ofta i fokus som en tung användare av industrikemikalier. Det har bland annat lett till en ökande trend av både lagstiftning och kundkrav på området. Samsung, en av världens största aktörer elektronikbranschen, visar hur företaget jobbar för en hållbar kemikaliehantering i sin bransch. Vilka är framtidens effektiva incitament och styrmedel? Fungerar till exempel den nya svenska kemikalieskatten?

• Annachiara Torciano, corporate affairs- och hållbarhetschef, Samsung Electronics Norden

Inspiration

15.50 – 16.30 Viktiga lärdomar av kemihistoriens misstag
Avslutningsvis en lektion om lärdomarna som kan dras av historiska misstag när det gäller riskhantering av kemikalier. Det blir också en genomgång om hur försiktighetsprincipen kan användas på bästa sätt. David Gee är en mycket uppskattad och engagerad pedagog. Han har mångårig erfarenhet som miljöforskare och har bland annat varit redaktör för två skrifter med den gemensamma titeln “Late lessons from Early Warnings”.

David Gee, gästforskare, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University

16.30 – 16.35 Dagens moderatorer avslutar konferensen

16.35 – ca 18.00 Mingel
Avsluta konferensen genom att eftersnacka med talare och kollegor.

Ta hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter!

Chemicals Management Summit samlar beslutsfattare från företag, kommuner, landsting och andra organisationer som hanterar kemikalier i sin verksamhet. Målgrupp är företagsledare, miljöchefer, hållbarhetsansvariga, FoU ansvariga, produktutvecklare, upphandlare och inköpare samt alla andra som arbetar med frågor som rör proaktivt kemikaliearbete.

Ditt företag eller organisation har chans att ta hand om dem på plats och föra dialog om hur ni kan samverka kring en aktiv och hållbar kemikaliestrategi så som substitution av riskkemikalier och nya vetenskapliga kriterier. Ett ypperligt tillfälle att bjuda på insikter och nya kunskaper om innovationer inom mer säker och hållbar kemikaliehantering för industri och konsumentprodukter.

För rådgivning och bokning kontakta Edith Jonsson-Wennberg:
0735-58 66 15
edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Datum: 25 oktober 2017
Tid: kl. 09.30-16.35, därefter mingel till kl.18.00. Registreringen öppnar kl.08.30.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Pris:
Ordinarie pris: 4900 kr exkl. moms 

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

Sponsorskap och utställning:
Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
e-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se