ekotransport-2017-1000x200-header

EkotransportProgramSidoeventPlatsPartners

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som vill delta i omställningen till framtidens transportlösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en handlingsplan för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimat- och miljöanpassning.

Pris: 4 600 kr exkl. moms

Ur programmet:
● Kalifornien – visar vad en föregångsstat kan
● Så tar Sverige ledarpositionen
● Dags för kollektivtrafik 2.0
● Från klimatkliv till språngmarsch
● Flyg, sjöfart, vägtrafik: Var gör biobränslen mest nytta?
● Hur långt är det kvar till målet? 2030-indikatorerna har svaret

Ekotransport 2030 är extra relevant i år eftersom miljömålsberedningens mål nu ska förverkligas. Hur uppnås 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn till år 2030?

Vi kör ända in i kaklet fram till vår sista konferens – våren år 2030! Häng med!

Arrangörer:

Program

08.00 Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras


PARTNERFRUKOST

08.30-09.15 Besök utställningen eller en partnerfrukost
Börja dagen med ett besök på utställningen eller välj ett av fyra frukostseminarier arrangerade av aktörer inom framtidens hållbara transportsektor. Detaljerade program för frukostseminarier hittar du under fliken ”Sidoevent”.


KONFERENSEN

09.30 – 09.35 Välkommen till Ekotransport 2030
Dagens moderatorer inleder tredje upplagan av Ekotransport 2030
Åsa Julin och Jakob Lagercrantz

INSPIRATION

09.35 – 09.50 Världsledande erfarenheter
I Sverige finns tekniken, viljan, innovationskraften och konkurrensen som skapar framtidens fossiloberoende transportlösningar. Vår industri har en unik position på transportområdet och kan med globalt ledande aktörer vara föregångaren som andra tar efter. Ekotransport 2030 inleds i år med en industriell vision för förändring signerad Scanias vd Henrik Henriksson.

Henrik Henriksson, vd, Scania

ANALYS

09.50 – 10.00 Så långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende
För tredje året i rad presenteras indikatorerna som följer utvecklingen mot 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Unik statistik visar vart vi är på väg. I vilken takt minskar de fossilberoende transporterna? Går det att se tydliga beteendeförändringar i resandet? Vilka förnybara bränslen vinner mark?

Per Östborn, indikatorsansvarig, 2030-sekretariatet

10.00 – 10.30 Styrmedel för omställning – detta behövs
Ledande aktörer inom transportbranschen analyserar årets indikatorer. De diskuterar behovet av styrmedel och utvecklad samhällsplanering för en fossilfri transportsektor.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Ulf Svahn, vd, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Mia Nordström, Policy advisor, Vattenfall
Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna
Lars Strömgren, ordförande, Cykelfrämjandet

10.30 – 11.00 Dags för kollektivtrafik 2.0
En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken vinner över stora skaror från privatbilismen. Men än har det inte skett. Kanske finns lösningen i nya former av bekväm och kundanpassad kollektivtrafik, med smart teknik. Här diskuteras olika lösningar för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Vad kan göra kollektivtrafiken till vinnare?

Martin Hedevåg, Sverigechef, Uber

Lars Backström, vd, Västtrafik
Mikael Kilter, vd, Move About
Karolina Isaksson, forskningsledare, VTI


PAUS
11.00 – 11.30 Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen


INTERNATIONELLT

11.30 – 12.10 Så driver Kalifornien på för fossilfria alternativ
I tider med stor osäkerhet om den internationella klimatpolitiken, inte minst efter presidentvalet i USA, riktas stort intresse mot företag, städer och stater som redan valt väg. Årets konferens fokuserar på delstaten Kalifornien, som ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Vilka likheter finns, och kan Sverige bli EU:s Kalifornien?

Alberto Ayala, Deputy Executive Officer, California Air Resources Board
John Boesel, Chief Executive Officer, Calstart

FÖRDJUPNING 

12.10 – 12.30 Bokslut dieselgate
Dieselgate, en av de mest omvälvande händelserna i modern bilindustris historia är nära en vändpunkt. Amerikanska domstolar har sagt sitt, EU-har utvärderat och infört nya testprogram och Volkswagen har gjort stora förändringar och kommit ut med en ny vision. I ett unikt samtal delar tre huvudaktörer med sig av sina erfarenheter.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-representationen i Sverige
Alberto Ayala, Deputy Executive Officer, California Air Resources Board
Sten Forsberg, märkeschef, Volkswagen personbilar


PAUS
12.30 – 14.00 Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen eller ett lunchseminarium
 Detaljerat program för lunchseminariet hittar du under fliken ”Sidoevent”.


FOKUS
14.00 – 15.00 Välj en av fem  parallella specialsessioner

Session 1. Så arbetar du med lokala hållbarhetsmål i transportsektorn
Lokala och regionala initiativ driver på transportsektorns omställning till fossiloberoende. Lär dig mer om hur dessa krafter inom näringsliv och offentlig verksamhet samordnas för att ställa om till hållbara transporter.

Christer Ljungberg, vd, Trivector (moderator)
Bengt Lagerman vd, Returpack Östgötautmaningen
Henrik Åkerström, vd Alltransport Östgötautmaningen
Desirée Grahn, tillförordnad chef, Energikontoret Skåne
Anne Sörensson, projektledare, Östersund Green Highway
Jøran Solli, rådgiver, klima og samfunn, miljøenheten Trondheims kommune

Session 2. Utveckla fossilfria idéer med Sveriges samordnare
Sessionen är en brainstorming som leds av Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige. Syftet är hitta konkreta åtgärder för att ytterligare skynda på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.  Som deltagare förväntas du aktivt delta i rundabordsdiskussionen och har chansen att föra fram dina bästa förslag.

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige (moderator)
Specialsessionens deltagare

Session 3. Från klimatkliv till språngmarsch
Session tar upp vad som sker när du får medel från Klimatklivet, Stadsmiljöavtalet eller liknande, och ska förverkliga projekt inom hållbara transporter. Var skaffar du till exempel laddstolpar och vem ska sköta driften? Hur skapas en attraktiv betallösning och hur undviks att projektet dör när medlen är slut? På sessionen finns de rådgivare du behöver och tid att ställa specifika frågor.

Jonas Almquist, vd, Sustainable Energy Nordic AB (moderator)
Morgan Ahlberg, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund
Jon Malmsten, seniorkonsult Solkompaniet, projektledare Elbil Gotland
Nanna Wikholm, projektledare, Naturvårdsverket

Session 4. När hållbarhet blir det bästa försäljningsargument
En session om framgångsrik kommunikation kopplad till värden om klimat, miljö och hållbarhet. Företag och organisationer behöver en stark berättelse för att kunna bygga varumärkets trovärdighet utåt. Och internt gäller det att få medarbetarna att agera och leva som man lär.

Åsa Sandberg, initiativtagare, A Win Win World och Nudging Sweden (moderator)
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Anna Rehnberg Projektledare Miljö Uppsalahem 

Session 5. Fördjupning Kalifornien – vad kan vi lära?
Kalifornien har sedan 1970-talet satt tuffa miljömål för transportsektorn, har en fungerande CO2-handel, och bränslekrav som gynnar biodrivmedel. Utvecklingen har paralleller till Sverige – men är i större utsträckning marknadsstyrd. Sessionen bjuder på en inspirerande diskussion med Kaliforniens delegation på Ekotransport, miljö- och klimatkonsulten Calstart och myndigheten California Air Resources Board, med flera.

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet (moderator)
Alberto Ayala, Deputy Executive Officer, California Air Resources Board

John Boesel, Chief Executive Officer, Calstart


PAUS
15.00 – 15.40 Kaffepaus och förfriskningar


POLITIK

15.40 – 16.10 Storstadskampen – vilken stad visar vägen?

Beslutsfattare från Malmö, Göteborg och Stockholm utfrågas och beskriver sina strategier kopplade till 2030-målet. Som deltagare är du med och röstar fram vinnaren i storstadskampen. Ska ambitiösa mål om fossiloberoende fordonsflotta uppnås måste de stora städerna vara på tårna och visa vägen.

Carina Svensson (S), ordförande miljönämnden, Malmö Stad
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholm Stad
Emmali Jansson (MP),  ordförande  byggnadsnämnden Göteborg Stad 

INSPIRATION

16.10 – 16.40 Trafikslaget om biodrivmedel
Det finns i dag mer ändliga fossila bränslen än marknaden efterfrågar men det är brist på förnybara biobränslen. Var gör den begränsade mängden biobränslen mest nytta; inom flyget, sjöfarten, tunga vägtransporter eller i bilarna? Vi låter trafikslagens företrädare göra upp, sedan avgör publiken frågan.

Flyget: Maria Fiskerud, vd, Fly green fund
Sjöfarten: Fredrik Larsson, miljöansvarig, Föreningen Svensk sjöfart
Tunga trafiken: Tove Winiger, politiskt ansvarig, Åkeriföretagen
Bilarna: Carl-Erik Stjernvall, tekniker, Motormännen

PRISUTDELNING

16.40 – 17.00 Årets oväntade klimathjälte
Ekotransport 2030 lyfter årligen fram ett företag som bidrar till minskade CO2-utsläpp, utan att ha det i sin affärsidé. Vid tidigare års konferenser har priset gått till Clear Channel för sina lånecyklar samt Spotify för sin strömningstjänst. Vem äras denna gång med en klimatanalys av sin verksamhet?

Göran Erselius, klimatanalytiker, 2050
Representant från årets vinnande företag

VISION

17.00 – 17.15 Fjorton skäl för hållbara transporter
Konferensen avslutas med en resa över 15 tidszoner från öst till väst, med lika många argument för att jobba med hållbara transporter. Vilka av anledningarna är viktigast för Sverige, för din region eller din verksamhet? Vi benar ut begreppen och skärper argumentationen.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet


EFTERSNACK

17.15 – 19.00 Mingel med dryck och tilltugg


Frukost- , lunchseminarium och pre-conference

Innan konferensen startar eller under lunchen kan du lyssna på något av följande frukost- respektive lunchseminarium arrangerat av aktörer inom framtidens hållbara transportsektor. 2030-sekretariatet bjuder även in till en pre-conference kvällen den 25 april. Anmälan sker separat direkt till respektive arrangör.


PARTNERFRUKOSTAR   08.30-09.15

Gas för renare städer – lärdomar från Sverige och Kalifornien
Trafikens utsläpp av luftföroreningar är en av de mest akuta miljö- och hälsofrågorna i vår närmiljö. Gas är en viktig del av lösningen. I detta frukostseminarium diskuteras goda exempel och lärdomar från Sverige och Kalifornien med fokus på biogas i vägtransporter och hur synergier kan utvecklas med sjöfarten.
Arrangör: E.ON Sverige, Gasnätet Stockholm, Scandinavian Biogas, Fordonsgas Sverige, AGA och Energigas Sverige
ANMÄL DIG HÄR

År 2025 – Hur transporterna blev fossiloberoende
Välkommen till framtidens transporter 2025. Hur uppnådde Östergötland målet om helt fossiloberoende transporter till 2025 och vilka lärdomar kan vi dra av det på nationell nivå? Detta diskuterar vi med företag, politiker och akademi i ett spännande frukostseminarium. Bland annat deltar Karin Svensson Smith (ordföranden Riksdagens trafikutskott), Mattias Goldman (2030-sekretariatet) och Mats Eklund (Linköpings Universitet).
Arrangör: Cleantech Östergötland & Östgötautmaningen
ANMÄL DIG HÄR

Vi laddar elbilsrevolutionen
Nu byggs infrastrukturen som är med och lägger grunden till en elbilsrevolution. Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar utbyggnaden av laddare för elbilar tillsammans med energibolag, elbilstillverkare, kommuner och användare. Vi fokuserar på transporter i urbana miljöer och hur vi kan få de som behövs att göras med el. Vad krävs för att lyckas och hur kan alla intressenter samverka för att snabba på avfossiliseringen av transportsektorn?
Arrangör: GREAT – Green Regions with Alternative fuels for Transport
ANMÄL DIG HÄR

10 åtgärder för hur Sverige kan nå 1 miljon elbilar 2030
Sverige ska minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. Med en hög andel förnybar och koldioxidfri el har Sverige särskilt goda förutsättningar att ställa om till eldrift. Vi är övertygade om att Sverige kan nå 1 miljon elbilar 2030 men vilka satsningar krävs? Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-Mobility presenterar 10 åtgärder för hur vi når målet. Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholms stad, Olle Johansson, vd Power Circle, Andreas Regnell, chef strategisk utveckling Vattenfall, samt Lorentz Tovatt, politiskt sakkunnig, ger sina reflektioner i en avrundande paneldiskussion.
Arrangör: Vattenfall
ANMÄL DIG HÄR


PARTNERLUNCH   12.30-13.15

Volkswagen: ”We make the future real”
Volkswagen vidareutvecklar biltillverkningen. Elektrisk mobilitet, smart mobilitet och digital omvandling är de viktigaste strategiska frågorna inför framtiden

 • Uppkopplat samhälle –Människor, bilar och den omgivande miljön länkas samman med ett användar-ID.
 • Intuitivt och användarvänligt – Fokus på bilar som är intuitiva att använda och försedda med nya display- och reglagekoncept.
 • Självkörande bilar – Automatisk körning gör bilarna ännu säkrare och bekvämare.
 • Smart hållbarhet – Utveckling av innovativa elbilar för högvolymsproduktion.

Arrangör: Volkswagen
ANMÄL DIG HÄR


PRE-CONFERENCE

Ivrig kväll med finansmarknadsminister Bolund
Välkommen eftermiddagen före Ekotransport på pre-conference med finansmarknadsminister Per Bolund i ett intimt samtal med ledningen för CARB, California Air Resources Board, om hemligheterna bakom hur Sverige och Kalifornien agerat för att ställa om fordonsflottan i hållbar riktning och hur de kan sätta press på USA respektive EU att ställa om snabbare.

Samtalet leds av Mattias Goldmann, regerande hållbarhetsmäktigast.

Därpå dryck och lättare tilltugg.

Tid: 25 april klockan 16-18
Plats: Fores nya kontor, Kungsbroplan 2, fem minuters promenad från centralen (förlängning av Kungsgatan).
Arrangör: 2030-sekretariatet
ANMÄL DIG HÄR

Din Ekotransport-biljett gäller!


Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

En viktig del av konferensen är mässhallen där företag har möjlighet att presentera sina nya produkter och tjänster inom hållbara transportlösningar. Konferensdeltagarna består i många fall av de nyckelpersoner och beslutsfattare som inom sina respektive organisationer styr eller har direkt ansvar för inköp av transporter och mobilitetstjänster.

Citat från 2016 års utvärderingsenkät :

 • En av dom bättre mässor jag personligen varit på
 • Intressanta ämnesval, överlag duktiga talare och utställningen hade många intressanta aktörer.
 • Hög höjd/nivå på innehåll och föredragshållare och möjligheten att mingla och utveckla idéer tillsammans med många andra aktörer.
 • Mingelmöjligheterna med gott om tid är guld värda. Det är i möten som saker börjar hända.
 • Korta pass, hög nivå och gott om tid för mingel
 • Bra och varierat program. Värdefullt med utställningarna och mycket mingeltid
 • Kontaktskapande, bra utställningslayout
 • Generellt visade utställarna på en stor innovation vilket var inspirerande

Flera olika partnermöjligheter:

Utställare: Monter i mässhallen från 3 kvm och uppåt.

Frukostseminarium: Innan konferensen startar finns möjlighet för dig att arrangera ett eget frukostseminarium

Kreativ partner: Som ”kreativ partner” vill ditt företag/organistion bidra till konferensen på ett unikt och kreativt sätt vilket kräver samverkan utöver det vanliga. Det kan handla om att hänga saker från taket, arrangera studiebesök i anslutning till konferensen, rundabordsdiskussion, lunchseminarium, visa en spektakulär ljus-show, samla deltagarna till en middag/bankett, provkörning av fordon, transporter till och från konferensen, dela ut ett gemensamt pris, tillhandahålla konferenslokaler, mat eller teknik etc.

Alla kreativa partnerskap ser olika ut från konferens till konferens och bara fantasin och er budget sätter gränserna.

Kontakta oss för att diskutera hur just du kan göra Ekotransport 2030 till en bra affär för ditt företag

För rådgivning och bokning:

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

 

Information

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum: 26 april 2017
Tid: Kl. 09.30–17.15 och därefter mingel
(registreringen öppnar kl. 08.00)
Arrangörer: Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet

Pris
4 600 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande i samtliga plenarsessioner och specialsessioner, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation. Presentationerna görs digitalt tillgängliga och nedladdningsbara för registrerade deltagare direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se