EkotransportProgramFrukostseminariumPlatsUtställare

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som berörs av omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en uppdatering för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimatarbete.

(4 600 kr exkl. moms)

Som deltagare får du

  • Svar på vad som krävs för att klara 2030-målet
  • Koll på bonus-malus och reduktionsplikt – nya styrmedel på väg in
  • Partiernas vallöften om fossilfrihet
  • Ta del av stadskampen om fossilfrihet för mellanstora städer
  • Unik inblick i Kinas strategier för hållbar mobilitet
  • Kunskap om vågade satsningar på snabbtåg i vår närhet
  • Möta arrangörerna som ska fixa ett fossilfritt VM i Åre

Ekotransport 2030, nu med sin fjärde upplaga, är en självklarhet för alla som arbetar med hållbara transporter och mobilitet. Det är på Ekotransport som representanter för olika branscher träffas och inspireras av varandra, beslutsfattare och inköpare får se de nya lösningarna, och nya nätverk bildas.

Vi kör ända in i kaklet med vår sista konferens – i april år 2030! Häng med!

 

Arrangörer:

Program

07.50 Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras


PARTNERFRUKOST OCH MINGEL

08.20-09.05 Besök utställningen eller en partnerfrukost
Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på ett frukostseminarium arrangerat av aktörer inom framtidens hållbara transportsektor. Detaljerade program för frukostseminarier publiceras senare under fliken Frukostseminarium.


KONFERENSEN

09.20 – 09.25   Välkommen till Ekotransport 2030
Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet inleder den fjärde upplagan av Ekotransport 2030 och presenterar dagens moderatorer.

POLITIK

09.25 – 09.40   Regeringens strategier för fossiloberoende fordonsflotta
Valåret 2018 fokuserar Ekotransport på politiken. År 2030 närmar sig med stormsteg och det är nu omställning av transportsektorn måste ta fart. Besluten under den kommande mandatperioden är avgörande om de ambitiösa målen ska nås. Regeringen är på plats och visar sin väg framåt.

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister

09.40 – 09.50   2030-målet – så långt har Sverige kommit
För fjärde gången presenteras Ekotransports indikatorer som följer utvecklingen mot 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Unik statistik visar vart vi är på väg. I vilken takt ökar de fossiloberoende transporterna? Ser vi tydliga beteendeförändringar i resandet? Vilka förnybara bränslen vinner mark? Slår de resfria mötena igenom? Hur har fordonsanvändningen förändrats?

Per Östborn, indikatorsansvarig, 2030-sekretariatet

09.50 – 10.10   Dags att öka takten – hur ska det gå till?
Beslutsfattare inom politiken och transportbranschen analyserar årets indikatorer och diskuterar behovet av att skruva på styrmedel och förändra samhällsplaneringen för att nå en fossiloberoende transportsektor i tid. Reduktionsplikt och reduktionsplikt, en rad nya incitament sjösätts under 2018, vad innebär de och räcker de för nå målet?

Karin Svensson Smith (MP), ordförande riksdagens trafikutskott
Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister
Talare under inbjudan

10.10 – 10.20   Valmanifest 2018 – det här ska politiken leverera i höst
Den statliga utredning som föreslog en fossiloberoende fordonsflotta skulle inte få bli en hyllvärmare. Den adopterades utvalda delar av näringslivet som startade 2030-sekretariatet. Nu står sju av riksdagens åtta partier bakom målet, som konkretiserats i klimatlagen. Inför valet tar nu 2030-sekreteriatet nästa steg – i samarbete med konferensen Ekotransport presenteras Valmanifest 2018, vad politiken bör göra under nästa mandatperiod för att leverera vad som utlovats.

Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet


PAUS
10.20 – 10.50   Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen


FOKUSLAND 2018

10.50 – 11.50   Mobilitetsundret i öst
Kina kommer under överskådlig tid vara den största marknaden för fossiloberoende transportlösningar. Ekotransport bjuder in entreprenörer och experter från Kina som vittnar om en dynamisk och storskalig utveckling på området.

Talare under inbjudan
Talare under inbjudan

VISIONER

11.50 – 12.12   Bilen, Bostaden och energisektorn – så hänger det ihop
Energisektorn ska vara 100 procent förnybar år 2040, transportsektorn ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till 2030 och 600 000 nya bostäder ska byggas. Hur hänger allt detta ihop – var är synergieffekterna? Ett inspirerande samtal och en framtidsspaning med ledande aktörer inom energi, fordon och byggnad.

Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
Mia Nordström, Policy Advisor, Vattenfall AB
Talare under inbjudan

12.12 – 12.30   På tåget – en nostalgitripp in i framtiden
På 1800-talet spred tåget den västerländska industrialismen, snabbheten och modernismen, i dag står det snarare för långsamheten. Men kanske är tåget också den smartaste transportlösningen som finns och därmed räddningen bort från ett självförstörande samhälle. Det här blir en hyllning av det klimatvänliga alternativet både för affärsresenärer och turister.

Per J Andersson, redaktör Vagabond


PAUS
12.30 – 14.00   Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen


FOKUS
14.00 – 15.00   Välj en av fem  parallella specialsessioner

Session 1. Fossilfria föredömen från norr till söder
Var finns företagen, organisationerna och beslutsfattarna som på allvar planerar för fossiloberoende? Ekotransport bjuder på en resa från norr till söder med inspirerande exempel. Från världens första fossilfria VM i Jämtland till klimatsmarta pingviner i Stockholm och mer därtill.

Anette Almlöf, projektledare, Klimatsmarta Stockholmare
Tomas Österlund, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Mattias Eriksson, direktör för strategiska frågor, Energimyndigheten
Niklas Carlsson, vd, alpina VM i Åre 2019

Session 2. Befintliga tankar, nya bränslen
Ibland glöms de bort, de miljontals fordon med förbränningsmotorer som rullar på våra vägar och som kommer finnas kvar till minst år 2030. Och båtar och flygplan som har ett långt liv kvar. För att klara klimatmålen måste de tankas med något förnybart och klimatsmart – men vad? Hur konverterar vi fossil teknik på ett kostnadseffektivt sätt? Här diskuteras omställningen av bilen, bussen, båten, flyget.

Bengt Ramne, managing director, Scandinaos
Lena Nordgren, expert, ethanol biofuel
Tomas Ekbom, Svebio
Hilde Wahl, vd, ST1
Lars Lind, vd, Perstorp

Session 3. Framtidståg i öster och väster – och en liten hastighetsökning i Sverige
Århundradets största investering i Baltikum är för snabbtåg Tallinn-Warszawa, huvudfinansierat av EU. Norge öronmärker 340 miljarder kronor för järnvägsinvesteringar och snabbtåg 2018-2029. I Sverige är höghastighetståg planerat att vara på plats tidigast år 2035. Vilken roll har järnvägen i framtiden, och vilken strategi är den rätta?

Peter Uneklint, programchef för en ny generation järnväg, Trafikverket
Solveig Schytz, trafikpolitiker för Venstre, Norge
Representant från projektet Rail Baltica

Session 4. Att köpa och sälja fossilfria lösningar på världens största marknad
Sessionen följer upp presentationerna i plenum om Kinas fossilfria strategier, med fokus på affärer. Går det att transformera kinesiska lösningar till det betydligt mindre nordiska formatet? Och hur ser inträdesbiljetten ut för den som vill nå affärsframgångar i Kina på miljö- och klimatområdet?

Talare under inbjudan
Talare under inbjudan
Talare under inbjudan

Session 5. App, app and away
Sal: Millesrummet

Alltifrån samlastning av tungt gods över e-handel av livsmedel till persontransporter löses i allt högre utsträckning med appar på mobilen. Men hur kan dessa digitala lösningar bli framgångsrika i konkurrensen, och hur drar vi maximal nytta av alla de tekniska lösningar som redan finns? Sessionen är av workshopkaraktär, antalet deltagare begränsat. Först till kvarn gäller.

Liselott Johansson, vd, Greater Than
Tobias Forngren, vd, Freelway
Erik Glittrestam, grundare, Apparkingsspot
Anders Torell, vd, Loop Industries
Daniel Dellham, co-founder, Deeds


PAUS
15.00 – 15.30   Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen


TÄVLING

15.30 – 16.00   Stadskampen – mellanstora städer visar vägen
Ska ambitiösa mål om fossiloberoende fordonsflotta uppnås måste städerna vara på tårna och visa vägen – och de många mellanstora städerna har en nyckelroll. Därför utfrågas beslutsfattare från fyra kommuner med mellan 50 000 och 250 000 invånare, om sina strategier kopplade till 2030-målet. Som deltagare är du med och röstar fram vinnaren i den andra stadskampen. Inslaget följer upp förra årets storstadskamp mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Uppsala Kommun
Anders Lundström (KD), ordförande miljönämnden, Helsingborgs stad 
Lorents Burman (S), kommunalråd, Skellefteå kommun

VALÅR

16.00 – 16.45   Valmanifestet 2030 – vårdnadshavare sökes
Dags för årets stora vårdnadstvist. Vilket parti ska adoptera vilken del av 2030-sekreteriatet och Ekotransport-konferensens valmanifest? Inbjudna är samtliga riksdagspartier som är i färd med att forma sina valbudskap. Här får de välja och vraka ur ett färdigskrivet valmanifest för fossilfrihet. Vilka budskap går direkt till valrörelsen utan att passera gå och vilka avfärdas på stående fot? Publiken bjuds in i urvalsprocessen.

Amanda Lind (MP), partisekreterare
Martin Ådahl (C), chefsekonom
Emma Wallrup (V), riksdagsledamot
Maria Malmer Stenergard (M) riksdagsledamot
Matti Kinnunen (SD), riksdagsledamot
Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Lars Tysklind, (L) riksdagsledamot
Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot 

PRISUTDELNING

16.45 – 17.00   Årets oväntade klimathjälte
Ekotransport 2030 lyfter fram ett företag som bidrar till minskad klimatpåverkan, fast affärsidén är en helt annan. De tidigare pristagarna Spotify, Clear Channel och Linas Matkasse kommer nu att följas av ännu en oväntad klimathjälte. Företaget, organisationen eller företeelsen äras med en klimatanalys av sin verksamhet?

Göran Erselius, klimatanalytiker, 2050
Representant från årets vinnande företag
Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet

VISION

17.00–17.15   Avslutning: Min röst är till salu, vem får den?
Årets konferens avslutas och 2018 års valrörelse inleds. Mattias Goldmann levererar ord på vägen och deklarera inför valet. ”Min röst är till salu, vem får den?”

Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet


EFTERSNACK

17.15 – 18.15   Mingel med dryck och tilltugg


Frukostseminarium   08.20-09.05

Konferensen Ekotransport 2030 erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna.

Seminarierna hålls i år av Vattenfall och GREAT – Green Regions with Alternative fuels for Transport. Detaljerade program för frukostseminarier publiceras senare.

Anmälan sker separat direkt till respektive arrangör.

Plats

Läs mer

 

 

Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

Konferensen Ekotransport 2030 är Sveriges största mötesplats om hållbara transporter. En viktig del av konferensen är mässhallen där företag har möjlighet att presentera sina nya produkter och tjänster inom hållbara transportlösningar. Varje år samlas alla som deltar i omställningen till framtidens transportlösningar i Stockholm för att diskutera förnybara bränslen, elektrifiering, beteendeförändringar, nya fordon och hur vi bygger en infrastruktur som motsvarar framtidens krav. En självklar del av innehållet består naturligtvis av utvecklingen inom nya regelverken och styrmedlen men också en stor portion om vad näringslivet kan erbjuda i form av innovationer och lösningar.

Flera olika partnermöjligheter:

Utställare: Utställarplats från 3 kvm och uppåt.

Frukostseminarium: Innan konferensen startar finns möjlighet för dig att arrangera ett eget frukostseminarium.

Kreativ partner:  Som ”kreativ partner” vill ditt företag/organisation bidra till konferensen på ett unikt och kreativt sätt vilket kräver samverkan utöver det vanliga. Det kan handla om en betydligt större monter, att hänga saker från taket, arrangera studiebesök i anslutning till konferensen, rundabordsdiskussion, lunchseminarium, visa en spektakulär ljus-show, samla deltagarna till en middag/bankett, provkörning av fordon, transporter till och från konferensen, dela ut ett gemensamt pris, tillhandahålla konferenslokaler, mat eller teknik etc.

Alla kreativa partnerskap ser olika ut från konferens till konferens och bara fantasin och er budget sätter gränserna.

Kontakta oss för att diskutera hur just du kan göra Ekotransport 2030 till en bra affär för ditt företag

För rådgivning och bokning:

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

 

Information

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum: 18 april 2018
Tid: Kl. 09.20–17.15 och därefter mingel
Registreringen öppnar kl. 07.50
Partnerfrukostar mellan kl. 08.20–09.05. Mer information under programfliken.
Arrangörer:
Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet

Pris:
4 600 kr exkl. moms
Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande i samtliga plenarsessioner och specialsessioner, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation. Presentationerna görs digitalt tillgängliga och nedladdningsbara för registrerade deltagare direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se