EkotransportProgramFrukostseminariumPlatsPartner

Tack till er som gästade Ekotransport 2018!

Är du intresserad av att komma även 2019?

Läs mer och anmäl dig här >>

 

——-

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som berörs av omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar. Med trendspaningar, debatter och seminarier analyseras och utvärderas förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta. Som deltagare får du en uppdatering för ditt arbete och nya kunskaper om vad som händer inom transportsektorns klimatarbete.

Eco Transport  conference is interpreted into English. See an English version of the program here or use the orange button below to sign up. If you have difficulties to fill in the form in Swedish – contact us at: konferens@aktuellhallbarhet.se

Som deltagare får du

  • Svar på vad som krävs för att klara 2030-målet
  • Koll på bonus-malus och reduktionsplikt – nya styrmedel på väg in
  • Partiernas vallöften om fossilfrihet
  • Ta del av stadskampen om fossilfrihet för mellanstora städer
  • Unik inblick i Kinas strategier för hållbar mobilitet
  • Kunskap om vågade satsningar på snabbtåg i vår närhet
  • Möta arrangörerna som ska fixa ett fossilfritt VM i Åre

Ekotransport 2030, nu med sin fjärde upplaga, är en självklarhet för alla som arbetar med hållbara transporter och mobilitet. Det är på Ekotransport som representanter för olika branscher träffas och inspireras av varandra, beslutsfattare och inköpare får se de nya lösningarna, och nya nätverk bildas.

Vi kör ända in i kaklet med vår sista konferens – i april år 2030! Häng med!


Besök gärna Ekotransports ”pre conference” Klimatsmarta, delade persontransporter i staden
TID: 15.00–17.00
DATUM: 17 april 2018
PLATS: Fores med 2030-sekretariatet, Kungsbroplan 2, Stockholm
Anmäl dig här. 


 

Arrangörer:

Program

07.50 Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras


PARTNERFRUKOST OCH MINGEL

08.20-09.05 Besök utställningen eller en partnerfrukost
Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på ett frukostseminarium arrangerat av aktörer inom framtidens hållbara transportsektor.

Frukostarna serveras i år av Vattenfall och GREAT – Green Regions with Alternative fuels for Transport samt Fortum Charge & Drive.

Detaljerat program uppdateras under fliken frukostseminarier.


KONFERENSEN

09.20 – 09.25   Kinas ambassadör öppnar Ekotransport 2030
För att uppmärksamma årets fokusland öppnas konferensen i år av GUI Congyou, Folkrepubliken Kinas ambassadör i Sverige.

POLITIK

09.25 – 09.40   Regeringens strategier för fossiloberoende fordonsflotta
Valåret 2018 fokuserar Ekotransport på politiken. År 2030 närmar sig med stormsteg och det är nu omställning av transportsektorn måste ta fart. Besluten under den kommande mandatperioden är avgörande om de ambitiösa målen ska nås. Regeringen är på plats och visar sin väg framåt.

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister

09.40 – 09.50   2030-målet – så långt har Sverige kommit
För fjärde gången presenteras Ekotransports indikatorer som följer utvecklingen mot 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Unik statistik visar vart vi är på väg. I vilken takt ökar de fossiloberoende transporterna? Ser vi tydliga beteendeförändringar i resandet? Vilka förnybara bränslen vinner mark? Slår de resfria mötena igenom? Hur har fordonsanvändningen förändrats?

Per Östborn, indikatorsansvarig 2030-sekretariatet

09.50 – 10.10 Dags att öka takten – hur ska det gå till?
Beslutsfattare inom politiken och transportbranschen analyserar årets indikatorer och diskuterar behovet av att skruva på styrmedel och förändra samhällsplaneringen för att nå en fossiloberoende transportsektor i tid. Reduktionsplikt och reduktionsplikt, en rad nya incitament sjösätts under 2018, vad innebär de och räcker de för nå målet?

Karin Svensson Smith (MP), ordförande, riksdagens trafikutskott
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Talare under inbjudan 

10.10 – 10.20 Valmanifest 2018 – det här ska politiken leverera i höst
Den statliga utredning som föreslog en fossiloberoende fordonsflotta skulle inte få bli en hyllvärmare. Den adopterades utvalda delar av näringslivet som startade 2030-sekretariatet. Nu står sju av riksdagens åtta partier bakom målet, som konkretiserats i klimatlagen. Inför valet tar nu 2030-sekreteriatet nästa steg – i samarbete med konferensen Ekotransport presenteras Valmanifest 2018, vad politiken bör göra under nästa mandatperiod för att leverera vad som utlovats.

Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet


PAUS
10.20 – 10.50   Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen


FOKUSLAND 2018: KINA

10.50 – 10.55 Så visar Kina vägen

Världens största lånecykelsystem, storsatsning på elbilar och bildelningstjänster. Ekotransport fokuserar i år på Mittens Rike med spännande möten med beslutsfattare, forskare, entreprenörer och bilbyggare.

10.55 – 11.20 NEVS – bron mellan Trollhättan och Tianjin
För sex år sedan köptes konkursboet efter SAAB automobil av en för många okänd kinesisk entreprenör, med starka band till Västerås. I dag har han stöpt om SAAB till NEVS, ett elbilsföretag som i sommar sätter igång produktionen av 50 000 elbilar, och nästa år bygger över 200 000 bilar.  Han framträder för att berätta om bolagets planer och om sin resa. Möt:

Kai Johan Jiang, ordförande, NEVS

11.20 – 11.50 Kina visar vägen till fossilfria transporter
Långtgående styrmedel från statens sida kombinerat med entreprenörskap och en kapitalmarknad villig att satsa på fossilfria lösningar. Initierad panel diskuterar bland annat Kinas massiva satsning på elfordon.

Dandan Zheng chefsanalytiker, el och förnybar energi,  ZheShang Securities
Åsa Romson, expert miljöjuridik, IVL Svenska Miljöinstitutet. Ledamot i The China Council for International Cooperation on Environment and Development
Stefan Tilk,  koncernchef, NEVS
Dong Ding, finanschef, Sitech Electric Automobile Industrial
Tracy Shen, chef internationell expansion, Mobike

VISIONER

11.50 – 12.12   Bilen, Bostaden och energisektorn – så hänger det ihop
Energisektorn ska vara 100 procent förnybar år 2040, transportsektorn ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till 2030 och 600 000 nya bostäder ska byggas. Hur hänger allt detta ihop – var är synergieffekterna? Ett inspirerande samtal och en framtidsspaning med ledande aktörer inom energi, fordon och byggnad.

Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
Åsa Pettersson, chef, Public & Sustainability Affairs, Scania
Susanna Hurtig, chef, Vattenfall E-mobility

12.12 – 12.30   På tåget – en nostalgitripp in i framtiden
På 1800-talet spred tåget den västerländska industrialismen, snabbheten och modernismen, i dag står det snarare för långsamheten. Men kanske är tåget också den smartaste transportlösningen som finns och därmed räddningen bort från ett självförstörande samhälle. Det här blir en hyllning av det klimatvänliga alternativet både för affärsresenärer och turister.

Per J Andersson, redaktör, Vagabond


PAUS
12.30 – 14.00   Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen


FOKUS
14.00 – 15.00   Välj en av fem  parallella specialsessioner

Session 1. Fossilfria föredömen från norr till söder
Sal: Riddarsalen

Var finns företagen, organisationerna och beslutsfattarna som på allvar planerar för fossiloberoende? Ekotransport bjuder på en resa från norr till söder med inspirerande exempel. Från världens första fossilfria VM i Jämtland till klimatsmarta pingviner i Stockholm och mer därtill.

Anette Almlöf, projektledare, Klimatsmarta stockholmare, miljöförvaltningen i Stockholm
Tomas Österlund, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Mattias Eriksson, direktör för strategiska frågor, Energimyndigheten
Niklas Carlsson, vd, alpina VM i Åre 2019

Session 2. Befintliga tankar, nya bränslen
Sal: Mässhallen

Ibland glöms de bort, de miljontals fordon med förbränningsmotorer som rullar på våra vägar och som kommer finnas kvar till minst år 2030. Och båtar och flygplan som har ett långt liv kvar. För att klara klimatmålen måste de tankas med något förnybart och klimatsmart – men vad? Hur konverterar vi fossil teknik på ett kostnadseffektivt sätt? Här diskuteras omställningen av bilen, bussen, båten, flyget.

Bengt Ramne, managing director, Scandinaos, teknisk projektledare, GreenPilot
Lena Nordgren, expert, ethanol biofuel, SEKAB 
Tomas Ekbom, Svebio
Hilde Wahl, vd, ST1
Lars Lind, vd, Perstorp BioProducts AB
Erik Larsson, vd, Defa 

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Session 3. Framtidståg i öster och väster – och en liten hastighetsökning i Sverige
Sal: Galleriet

Århundradets största investering i Baltikum är för snabbtåg Tallinn-Warszawa, huvudfinansierat av EU. Norge öronmärker 340 miljarder kronor för järnvägsinvesteringar och snabbtåg 2018-2029. I Sverige är höghastighetståg planerat att vara på plats tidigast år 2035. Vilken roll har järnvägen i framtiden, och vilken strategi är den rätta?

Peter Uneklint, programchef för en ny generation järnväg, Trafikverket
Solveig Schytz, trafikpolitiker för Venstre, Norge
Ģirts Bramans, Country Manager, Railbaltica, Lettland

Session 4. Fossilfria lösningar på världens största marknad
Sal: Fogelström

Sessionen följer upp presentationerna i plenum om Kinas fossilfria strategier, med fokus på affärer. Hur kommer Kinas ambitiösa satsning på elbilar påverka resten av världen?  Lånecykelföretaget Mobike visar att det går att  transformera kinesiska lösningar  till mindre europieska format. Här presenteras också hur Kina i stor skala nu begränsar bilars tillgänglighet i städerna till förmån för cykel- och gångtrafikanter.

Dandan Zheng chefsanalytiker, el och förnybar energi, ZheShang Securities
Dong Ding, finanschef, Sitech Electric Automobile Industrial 
Ye Min, transportingenjör,  China Academy of Urban Planning & Design
Tracy Shen, chef internationell expansion, Mobike
Steve Pyer, utvecklingschef Europa, Mobike

Session 5. App, app and away
Sal: Arkaden/utställarområdet

Alltifrån samlastning av tungt gods över e-handel av livsmedel till persontransporter löses i allt högre utsträckning med appar på mobilen. Men hur kan dessa digitala lösningar bli framgångsrika i konkurrensen, och hur drar vi maximal nytta av alla de tekniska lösningar som redan finns? Sessionen är av workshopkaraktär, antalet deltagare begränsat. Först till kvarn gäller.

Liselott Johansson, vd, Greater Than
Tobias Forngren, vd, Freelway
Erik Glittrestam, grundare, Apparkingsspot
Anders Torell, vd, Loop Industries
Daniel Dellham, co-founder, Deeds
Ingrid Westman, grundare, SpaceTime

 


PAUS
15.00 – 15.30   Kaffe, mingel och möjlighet att besöka utställningen


TÄVLING

15.30 – 16.00   Stadskampen – mellanstora städer visar vägen
Ska ambitiösa mål om fossiloberoende fordonsflotta uppnås måste städerna vara på tårna och visa vägen – och de många mellanstora städerna har en nyckelroll. Därför utfrågas beslutsfattare från fyra kommuner med mellan 50 000 och 250 000 invånare, om sina strategier kopplade till 2030-målet. Som deltagare är du med och röstar fram vinnaren i den andra stadskampen. Inslaget följer upp förra årets storstadskamp mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Per Schöldberg, (C), kommunalråd, Växjö kommun
Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Uppsala Kommun
Anders Lundström (KD), ordförande miljönämnden, Helsingborgs stad 
Ola Burström (S), ordförande  Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun

VALÅR

16.00 – 16.45   Valmanifestet 2030 – vårdnadshavare sökes
Dags för årets stora vårdnadstvist. Vilket parti ska adoptera vilken del av 2030-sekreteriatet och Ekotransport-konferensens valmanifest? Inbjudna är samtliga riksdagspartier som är i färd med att forma sina valbudskap. Här får de välja och vraka ur ett färdigskrivet valmanifest för fossilfrihet. Vilka budskap går direkt till valrörelsen utan att passera gå och vilka avfärdas på stående fot? Publiken bjuds in i urvalsprocessen.

Stina Bergström (MP), riksdagsledamot 
Martin Ådahl (C), chefsekonom
Emma Wallrup (V), riksdagsledamot
Maria Malmer Stenergard (M),  riksdagsledamot
Matti Kinnunen (SD), riksdagsledamot
Åsa Westlund (S), riksdagsledamot 
Lars Tysklind (L), riksdagsledamot
Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot 

PRISUTDELNING

16.45 – 17.00   Årets oväntade klimathjälte
Ekotransport 2030 lyfter fram ett företag som bidrar till minskad klimatpåverkan, fast affärsidén är en helt annan. De tidigare pristagarna Spotify, Clear Channel och Linas Matkasse kommer nu att följas av ännu en oväntad klimathjälte. Företaget, organisationen eller företeelsen äras med en klimatanalys av sin verksamhet?

Göran Erselius, klimatanalytiker, 2050
Representant från årets vinnande företag
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

VISION

17.00–17.15   Avslutning: Min röst är till salu, vem får den?
Årets konferens avslutas och 2018 års valrörelse inleds. Mattias Goldmann levererar ord på vägen och deklarera inför valet. ”Min röst är till salu, vem får den?”

Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet


MINGEL

17.15 – 18.15   Mingel med dryck och tilltugg

17.30 – 17.50  Eftersnack med Erik Brandsma
Erik Brandsma slutar som generaldirektör för Energimyndigheten för att bli vd för Jämtkraft. Vad har han åstadkommit? Vad har hänt i Sveriges omställning till hållbara transporter och grön energi – och vad har inte gått tillräckligt snabbt? Och vem är människan under kostymen? Möt Erik Brandsma i ett personligt samtal med Mattias Goldmann i Galleriet.


Frukostseminarium   08.20-09.05

Konferensen Ekotransport 2030 erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna.

08.20-09.05 Så leder vi omställningen till en eldriven fordonsflotta

På det här seminariet uppmärksammar vi hur företag kan leda omställningen till eldrivet genom att till exempel ställa om sin fordonspark till eldrivna fordon, ordna med laddningsmöjligheter för anställda eller genom att ställa om sina varutransporter. Som medlem i EV-100 ska Vattenfall under de kommande fem åren byta ut hela företagets tjänstebilsflotta, 3 500 fordon, till eldrivna fordon. Hur går det till och vad innebär det i realiteten? I den efterföljande paneldiskussionen kommer talare från bland annat IKEA och Polarbröd att dela med sig av sina initiativ att ställa om till eldrivet. Vad driver företagen till att ta steget, vilka aktiviteter har man påbörjat och vilka utmaningar finns? Varmt välkomna till ett mycket inspirerande och lärorikt frukostseminarium.

Inledning: Susanna Hurtig, Nordenchef, Vattenfall E-Mobility
Paneldiskussion:Sten Forsberg, chef, Volkswagen Sverige. Erik Björke, Programansvarig Sustainable Transport, Group Sustainability, IKEA, Malin Strand, Projektledare Fossilfritt Sverige och Tjänstebilsutmaningen.

Moderator: Oskar Ahnfelt, PRA, Vattenfall

Arrangör: Vattenfall
Sal: Fogelström

Anmäl dig här

08.20-09.05 Fyll upp tanken med flytande biogas!
Vi vet varför vi ska ställa om, men vi vet inte hur och till vad. Under tiden vi funderar och utreder blir det alltmer brådskande att göra omställningen.
På detta seminarie får du veta varför alternativet att köra godstransporter på flytande gas är ett riktigt bra val.

Hanna von Bahr, FordonsGas
Hannele Johansson, Energikontor Sydost AB
Britt Karlsson Green, GREAT Region Skåne
Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef Volvo Lastvagnar
Helena Blom, Transportchef Dagab Inköp & Logistik AB


Arrangör: GREAT – Green Regions with Alternative fuels for Transport
Sal: Galleriet

Anmäl dig här

08.20-09.05 Så ska Sverige och världen laddas

Omställningen till en avgasfri bilism måste få ordentlig fart om Sverige ska klara klimatmålen. Att få till en fungerande laddinfrastruktur är avgörande. På detta seminarium får du en internationell utblick. Vad gör länder och städer i framkant? Inspireras av de som har kommit längst när det gäller att skapa en infrastruktur för elektrifieringen av fordonsflottan.

Vi avslöjar också vilka kommuner och företag som är finalister i Laddguldet 2018. Förra året instiftade Fortum charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle tävlingen Laddguldet ­- Sveriges bästa elbilskommun, med syfte att premiera en kommun eller ett företag som har kommit långt i omställningen av transportsektorn. Nu får du veta vad svenska aktörer i framkant har på gång under 2018.

Välkommen till en frukost med den lokala och globala laddinfrastrukturen i fokus!

Moderator är Mattias Goldmann, Fores
Talare: Tobias Henmark Fortum Charge & Drive, Lillemor Eriksson Fortum Charge & Drive, Anna Wolf Power Circle

Arrangör: Fortum
Sal: Riddarsalen

Anmäl dig här

Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

Konferensen Ekotransport 2030 är Sveriges största mötesplats om hållbara transporter. En viktig del av konferensen är mässhallen där företag har möjlighet att presentera sina nya produkter och tjänster inom hållbara transportlösningar. Varje år samlas alla som deltar i omställningen till framtidens transportlösningar i Stockholm för att diskutera förnybara bränslen, elektrifiering, beteendeförändringar, nya fordon och hur vi bygger en infrastruktur som motsvarar framtidens krav. En självklar del av innehållet består naturligtvis av utvecklingen inom nya regelverken och styrmedlen men också en stor portion om vad näringslivet kan erbjuda i form av innovationer och lösningar.

Flera olika partnermöjligheter:

Utställare: Utställarplats från 3 kvm och uppåt.

Frukostseminarium: Innan konferensen startar finns möjlighet för dig att arrangera ett eget frukostseminarium.

Kreativ partner: Som ”kreativ partner” vill ditt företag/organisation bidra till konferensen på ett unikt och kreativt sätt vilket kräver samverkan utöver det vanliga. Det kan handla om en betydligt större monter, att hänga saker från taket, arrangera studiebesök i anslutning till konferensen, rundabordsdiskussion, lunchseminarium, visa en spektakulär ljus-show, samla deltagarna till en middag/bankett, provkörning av fordon, transporter till och från konferensen, dela ut ett gemensamt pris, tillhandahålla konferenslokaler, mat eller teknik etc.

Alla kreativa partnerskap ser olika ut från konferens till konferens och bara fantasin och er budget sätter gränserna.

Kontakta oss för att diskutera hur just du kan göra Ekotransport 2030 till en bra affär för ditt företag

För rådgivning och bokning:

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se

 

Talare

Information

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum: 18 april 2018
Tid: Kl. 09.20–17.15 och därefter mingel
Registreringen öppnar kl. 07.50
Partnerfrukostar mellan kl. 08.20–09.05. Mer information under programfliken.
Arrangörer: Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet

Pris:
4 600 kr exkl. moms
Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande i samtliga plenarsessioner och specialsessioner, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation. Presentationerna görs digitalt tillgängliga och nedladdningsbara för registrerade deltagare direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Norah Miller
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@bbm.bonnier.se