Genomförda konferenser


Livsmedelsforum 2019

Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en hållbar, hälsosam och konkurrenskraftig livsmedelskedja. . Läs mer»


Cirkulär ekonomi 2019

Resurssnåla cirkulära materialflöden är helt nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att konsumera och producera inom ramen för de planetära gränserna. Läs mer»


Klimateffekter 2019

Vattenbrist, bränder och skyfall. Klimatförändringens effekter är tydliga redan idag och spännande initiativ för riskhantering och anpassning bubblar runt om i Sverige. Läs mer»


Plast & Samhälle 2019

Konferensen för nyheter, debatt, verktyg och strategier inom hållbar platsutveckling. Läs mer»


Almedalen 2019

Vår arena i Almedalen är knutpunkten för miljö- och hållbarhetsfrågor. Fyra dagar med lärorika och inspirerande seminarier och debatter. Läs mer»


Byggforum 2019

Fossilfria byggnader, cirkulära materialflöden, nya hållbara material, digitalisering. Hur en mer cirkulär byggprocess kan uppnås. Läs mer»


Ekotransport 2030 (2019)

Ekotransport är den årliga mötespunkten för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Läs mer»


Hållbar Kommun 2019

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. Läs mer»


Hållbart Näringsliv seminarium

Rundabordsdiskussion och erfarenhetsdelning för ledande personer som äger ansvar för det strategiska hållbarhetsarbetet i näringslivet. Läs mer»


Klimatforum 2019

Med fokus på utmaningar och presenterar möjligheter som gör skillnad. Läs mer»


Hållbara Finanser 2019

Ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå och nätverka med finansbranschens aktörer. Läs mer»


Hållbart Näringsliv 2018

Ny gemensam satsning med Dagens Industri med fokus på långsiktig hållbarhet i näringslivet. Läs mer»


Hållbar Besöksnäring 2018

Mötesplatsen för dig som hanterar de nya hållbarhetsutmaningar som näringen möter. Läs mer»


Livsmedelsforum 2018

Vägen mot en hållbar hälsosam livsmedelsförsörjning. Läs mer»


Plast och Samhälle 2018

Konferensen för nyheter, debatt, verktyg och strategier inom hållbar plastutveckling. Läs mer»


Klimatanpassning Sverige 2018

Klimatförändringens effekter och strategier och verktyg för att hantera dessa. Läs mer»


Aktuell Hållbarhet Almedalen 2018

Under fyra dagar bjöd vi på ett fullspäckat schema med många lärorika seminarier i Almedalen. Läs mer»


Hållbar Design 2018

Hur innovativ och hållbar design av produkter och tjänster kommer att förändra samhället. Läs mer»


Byggforum 2018

Om vägen till en cirkulär hållbar byggprocess. Läs mer»


 Ekotransport 2030

Om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Läs mer»


Nytt om Miljörätt 2018

Konferensen som ger dig nyheterna om miljölagstiftningen. Läs mer»


Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018

Lösningarna för framtidens hållbara sjukvård. Läs mer»


Hållbara Finanser 2018

Hållbara Finanser 2018, den ledande mötesplatsen inom hållbar finans Läs mer»


Hållbar Kommun 2018

Vägen till Agenda 2030 och de globala målen. Läs mer»


Klimatforum 2017

Att förverkliga Parisavtalet är en av vår tids största gemensamma utmaningar. Läs mer»


Livsmedelsforum 2017

Så skapar vi en hållbar livsmedelskedja. Läs mer»


Chemicals Management Summit 2017

Här presenteras idéer, vägar och strategier för att klara en giftfri miljö och en hållbar kemikaliehantering. Läs mer»


Nytt om hållbarhetsredovisning 2017

Nya lagkrav, standarder, praxis och trender kring redovisning och rapportering. Läs mer»


Hållbara Affärer 2017

Hållbara affärsmöjligheter och strategier på näringslivets agenda. Läs mer» Bilder från konferensen»


Klimatanpassning Sverige 2017

Klimatförändringens effekter och strategier och verktyg för att hantera dessa. Läs mer»


Almedalen 2017Aktuell Hållbarhet Almedalen 2017

Under fyra dagar bjöd vi på ett fullspäckat schema med många lärorika seminarier i Almedalen. Läs mer»


Byggforum 2017 

Konferensen för alla i bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer» 


Ekotransport 2017Ekotransport 2030 2017 

Sveriges största arena för fossiloberoende transporter. Läs mer» 


Miljöbalksdagarna 2017

Den stora arenan om miljölagstiftningen och hur den tillämpas.  Läs mer»Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2017
 

Building consensus for greener healthcare. Läs mer» hupp 17Hållbar Upphandling 2017

Den ledande oberoende mötesplatsen inom hållbar upphandling. Läs mer»


Hållbara Finanser 2017

Den nya mötesplatsen för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Läs mer»


Hållbar Kommun 2016

Konferensen om kommunernas största miljö- och hållbarhetsutmaningar. Läs mer» 


srday 283 172Social Responsibility Day 2016

Att arbeta med socialt ansvar som ett led i hållbarhetsarbetet. Läs mer»


cms bildChemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit. Läs mer» 


livsmedel-283-172Livsmedelsforum 2016

Med fokus på miljö, hållbarhet och hälsa. Läs mer» 


hus och gräs 283Sustainable Business Day 2016

Sustainable Business Day. Läs mer»


 

klimatforum 16Klimatforum 2016

Vägen framåt efter Paris var temat för årets upplaga av Klimatforum. Läs mer» 


Processed with VSCOcam with f2 presetHållbar upphandling 2016

Hållbar upphandling. Läs mer»


Ekotransport16 10 kopieraEkotransport 2030 2016

Närmare 400 personer fanns på plats under konferensen Ekotransport 2030. Läs mer» 


Årets bästa hållbarhetsredovisning 2016

Ta del av årets bästa hållbarhetsredovisningar. Läs mer» 


Aktuell Hållbarhet Arena AlmedalenAktuell Hållbarhet Arena 2016

Under tre dagar i Almedalen bjöd vi på ett 30-tal lärorika seminarier. Läs mer»