Genomförda konferenser

Nytt om hållbarhetsredovisning 2017
Nya lagkrav, standarder, praxis och trender kring redovisning och rapportering  »
Hållbara Affärer 2017
Hållbara affärsmöjligheter och strategier på näringslivets agenda »
Bilder från konferensen »
Klimatanpassning Sverige 2017

Klimatförändringens effekter och strategier och verktyg för att hantera dessa. » 

Aktuell Hållbarhet Almedalen 2017
Almedalen 2017Under fyra dagar bjöd vi på ett fullspäckat schema med många lärorika seminarier i Almedalen » 
Ekotransport 2030 2017 
Ekotransport 2017
Sveriges största arena för fossiloberoende transporter » 
Hållbar Upphandling 2017
hupp 17
Den ledande oberoende mötesplatsen inom hållbar upphandling » 
Hållbar Kommun 2016
Konferensen om kommunernas största miljö- och hållbarhetsutmaningar » 
Social Responsibility Day 2016
srday 283 172
Att arbeta med socialt ansvar som ett led i hållbarhetsarbetet » 
Chemicals Management Summit 2016
cms bildChemicals Management Summit» 
Livsmedelsforum 2016
livsmedel-283-172Med fokus på miljö, hållbarhet och hälsa » 
Sustainable Business Day 2016
hus och gräs 283Sustainable Business Day » 
Klimatforum 2016
klimatforum 16Vägen framåt efter Paris var temat för årets upplaga av Klimatforum » 

Hållbar upphandling 2016
Processed with VSCOcam with f2 presetHållbar upphandling »
Ekotransport 2030 2016
Ekotransport16 10 kopieraNärmare 400 personer fanns på plats under konferensen Ekotransport 2030 » 
Årets bästa hållbarhetsredovisning 2016
Ta del av årets bästa hållbarhetsredovisningar » 
Aktuell Hållbarhet Arena 2016
Aktuell Hållbarhet Arena AlmedalenUnder tre dagar i Almedalen bjöd vi på ett 30-tal lärorika seminarier »