hallbarkommun_facebook_1980x1020

Välkommen till Hållbar Kommun 2016!

Strategier som löser bostadsbristen. Nya vägar att inkludera migranter. Hållbara modeller som ger nytt hopp i områden som saknat framtidstro. Kostnadseffektiva renoveringar som spar energi. 

Konferensen Hållbar kommun 2016 fokuserar strategiskt och praktiskt på lösningar på dagens och morgondagens största miljö- och hållbarhetsutmaningar i Sveriges kommuner. Det är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med och beslutar om hållbarhetsfrågor i kommunerna.

Konferensen är skräddarsydd för dig som är tjänsteman eller politiker och som besökare får du värdefulla insikter och kunskap om aktuella frågor och utmaningar, framgångsrecept från landets mest hållbara kommuner och ledande experter och organisationer.

Konferensen har sin utgångspunkt i Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning – Sveriges miljöbästa kommuner. Läs mer här: www.kommunrankning.se


(ordinarie pris 3 900 kr exkl. moms)


Program

08.00 Registreringen öppnar

08.00-8.45   Partnerfrukost
Upphandling som verktyg: Lokala krav med stor global påverkan
Arrangör: HP och Intel
Svenska kommuner är idag bäst i världen på att ställa miljökrav, exempelvis inom kemikalier, energieffektivitet och i upphandling av IT-utrustning. Nästa stora hållbarhetsfråga är sociala krav. Men hur ställer man krav på social hållbarhet och hur kan kraven följas upp?
Här berättar HP transparent om sitt arbete kring konfliktmineraler och arbetsförhållanden i fabrikerna samt ger tips och råd ur ett branschperspektiv. Du får veta hur sociala krav kan ställas och hur de på riktigt görs relevanta i utvärderingen.
Lokal: Loke 1


09.00-10.15 Sejour 1: Kommunens nya roll – en nationell motor för miljö och hållbarhet
Kommunerna äger en nyckelroll i skapandet av ett hållbart samhälle, vare sig det gäller att nå de nationella miljökvalitetsmålen, andra hållbarhetsmål eller bistå energiomställningen. Här hör du centrala myndigheter och organisationer berätta om kommunernas nya utmaning och roll i ett alltmer komplext sammanhang.

 

09.00  Välkomna till Hållbar Kommun 2016
Moderator Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet, presenterar konferensen och dagens agenda.

09.10 Den nya spelplanen
Ökad urbanisering, fler privata aktörer och fler administrativa sammanslutningar över kommungränserna. Vi får en bild av den komplexa kontext som kommunerna ska verka i.

Talare: Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör Naturvårdsverket

09.30 Kommunernas största utmaningar
Initierad spaning om kommunernas nya roll och kommande svårigheter och möjligheter.

Talare: Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

09.50 Granskning: Så jobbar Sveriges kommuner med miljösmart energi
I år har Aktuell Hållbarhet särskilt granskat och rankat kommunernas insatser inom energiområdet. Vi presenterar resultatet, ger goda exempel och visar hur kommunerna kan förbättra sin energiprestanda med effektiva belysningslösningar.

Talare: Jesper Gunnarsson, journalist, Aktuell Hållbarhet, Peter Bennich, rådgivare, Energimyndigheten


10.15-10.45 Kaffepaus


10.45-12.00  Sejour 2: Strategi för hållbara kommuner
För att lyckas mobilisera en hel kommun i miljö- och hållbarhetsarbetet krävs bland annat politiskt mod och unikt samspel mellan tjänstemän och politiker. Här berättar några av Sveriges miljöbästa kommuner om sina strategier, resultat och lärdomar.

10.45 Hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommun
Talare: Anders Teljebäck, ordförande i kommunstyrelsen (S), Västerås Stad, Anna Jungmarker, processägare miljö och klimat, Västerås Stad

11.00 Agenda 2030 – hur globala hållbarhetsmål blir lokal realitet i Växjö
Talare: Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun

11.15 Systematiskt arbete har lönat sig
Talare: Margaretha Wedin, kommunalråd (C), Gävle kommun, Elin Frisk, miljöcontroller, Gävle kommun

11.30 Frågestund: Men hur gjorde ni egentligen…?
Panel med tidigare medverkande talare.


12.00-13.00 Lunch


13.00–14.15 Sejour 3: Så bygger vi billigt, snabbt och hållbart
Fler målkonflikter och ökade social klyftor kan bli konsekvenserna när 710 000 bostäder måste byggas de närmaste tio åren. Med prispressade bostäder och friare byggregler öppnas upp för nya scenarier med oanade möjligheter och risker. Vi tittar närmare på några av dem.

13.00 Fler bostäder utan nybyggen – så blir det möjligt
Läget för bostadsbehovet och hur man får fart på omflyttningarna för att frigöra fler bostäder.

Talare: Daan Cedergren, regionchef, Sweco Architects AB

13.20 Hur prispressade byggen kan bli ännu billigare
Erfarenheter från konkurrensutsättning av ramavtalen för byggande av kombohus.

Talare: Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion, SABO

13.35 För dyrt att bo och omöjligt att arbeta – fallgroparna som bör undvikas
Om hur dyra renoveringar och brist på nära boende kan slå ut vissa grupper från bostadsmarknaden.

Talare: Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen

13.50 Att skapa den jämlika staden
Hur man samhällsplanerar rätt från början med sociala konsekvensanalyser. Exempel från Göteborgs satsning på social hållbarhet i Sveriges största stadsutvecklingsprojekt.

Talare: Ulrika Lundquist, Arkitekt och processledare, Jämlikt Göteborg

14.05 Partnercase: Verktyget som hjälper en kommun att bygga hållbart och bedöma byggvaror
AB Bostaden i Umeå har genom ett strukturerat arbetssätt tagit sig an hållbarhetsfrågorna. För att uppnå målsättningarna inom området byggvaror används verktyget Byggvarubedömningen som gör det enkelt att bedöma byggvaror och bygga fastigheter hållbart.

Talare: Royne Söderström, hållbarhetsstrateg, AB Bostaden, Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen

 


14.15-14.45 Kaffepaus


14.45-16.30 Sejour 4: Inspiration: Konsten att genomföra obekväma projekt
Utan medborgarnas medverkan blir det inget bygge av ett hållbart samhälle. Men de värsta klimatbovarna biffen och bilen upplevs som heliga av många. Här får du verktyg och goda exempel på projekt som mot alla odds lyckats förändra vanor och beteenden.

14.45 Verktygslåda för beteendeförändring
Projektet Hållbara livsstilar ger dig verktyg och metoder för att effektivt nå ut till kommunens invånare och skapa förändring.

Talare: Erica Eneqvist, projektledare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

15.05 Hur ungarna får en fossilfri och trygg skolväg
Långsiktighet och målgruppsanpassning är tricket för att få föräldrar att lämna bilen hemma och istället gå och cykla med barnen till skolan. Ta del av tio års utmaningar och framgångar med att skapa nya resvanor till Stockholms skolor.

Talare: Fariba Daryani, projektledare, Trafikkontoret, Stockholm Stad

15.25 Minska köttkonsumtionen med nudging
Hur vegetarisk mat blev en självklarhet i Malmös skolor, med hjälp av utbildning, duktiga kockar och färgglada tallrikar.

Talare: Gunilla Andersson, projektledare, Malmö Stad

15.45  ”Hur mycket har vi höftat idag?”
Om kunskapen och de förutfattade meningarnas betydelse för hållbara kommuner.

Talare: Carlos Rojas, samhällsanalytiker, Sweden Research

16.15-17.30 Mingel

 


Samarbeten


Hitta hit

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 23 november 2016
Tid: Kl. 09.00–16.15 och därefter mingel till kl.17.30
(registreringen öppnar kl. 8.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Priser:
Ordinarie pris: 3 900 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.
Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning
Ingemar Jansson
0708-475 203