Hållbar design 2018

– Cirkulära lösningar, tjänstefiering och delandeekonomi
Om konferensenProgramPå platsUtställningTalare

 

Välkommen till Hållbar Design – konferensen som visar hur innovativ och hållbar design av produkter och tjänster kommer att förändra samhället.

Nya affärsmodeller och ett ökat samarbete mellan olika aktörer krävs för att nå en hållbar och cirkulär ekonomi – vi vill därför träffa dig! Du kanske har produkt- eller affärsansvar. Kanske arbetar du med utveckling av produkter och tjänster, som rådgivare/konsult, Eller så är du inköpare, upphandlare, producent, leverantör, inredningsarkitekt, arkitekt, designer, återförsäljare, affärsutvecklare…

Som deltagare får du:

 • En initierad global och nationell omvärldsspaning inom områdena hållbar design och cirkulära affärsmodeller.
 • Unik kunskap om hur strategier för cirkulära lösningar och tjänstefiering kan förbättra din affär.
 • Konkreta exempel på produkter, tjänster och nya material i framkant.
 • Träffa och nätverka med ledande experter, beslutsfattare och branschkollegor.

PROGRAM

08.00 Registrering, kaffe och smörgås serveras

Partnersamarbeten
Hållbar Design 2018 erbjuder partners att arrangera egna frukostseminarium i ämnet.

FRUKOSTSEMIARIUM

08.00 – 09.00 Vägen mot en hållbar och cirkulär inredningsbransch

Visst är det möjligt att skapa 100 procent hållbara och cirkulära interiörer. På denna frukost får du en överblick av olika lösningar och affärsmodeller för en hållbar cirkulär inredningsbransch. Att skapa modeller för återbruk och att hyra sin inredning istället för att äga den, är två exempel på hur inredningsbranschen kan bli mer resurseffektiv.

Träffa 13 företag som delar med sig av sin kunskap kring affärsmodeller, metoder, produkter och lösningar. Seminariet arrangeras av 100-gruppen, en plattform för företag inom inredningsbranschen, som arbetar för att hjälpa branschen bli mer hållbar, minska miljöbelastningen och öka återbruk av inredningsprodukter. Frukosten är kostnadsfri.

Anmäl dig här.
Arrangör: 100 gruppen


09.15 – 09.20 Inledning
Moderator för dagen hälsar välkommen till Hållbar Design 2018.

EN VISION

09.20 – 09.40 Hållbar design – en kraft för en bättre värld
Ledstjärnan är FN:s globala utvecklingsmål – verktygen är hållbar design och cirkulära lösningar. Med kundernas verkliga behov i centrum och med vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen i sökaren går det att designa produkter och tjänster för framtidens utmaningar. Katarina Walter, vd på Antrop menar att design thinking och de riktigt visionära idéerna kan bidra till att hantera allt från miljöförstöring och klimatförändringar till segregering och vapeninnehav.

 • Katarina Walter, vd, tjänstedesignbyrån Antrop

BRANSCH I FOKUS

09.40 – 9.55 Flyttkarusellen och det enorma slöseriet
När kontor och kommersiella lokaler byter hyresgäster slängs tusentals ton fullt fungerande lös och fast inredning – material som skulle kunna återanvändas och återvinnas mycket mer ekonomiskt och effektivt. Nu höjs röster om behovet av förändringar i mer hållbar riktning. Återbruk och resurseffektivitet är nya ledord.

 • Carina Loh Lindholm, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

PIONJÄREN

9.55 – 10.10 Flyttbara väggar i framtidens flexibla kontor
Tänk dig en kontorslösning som lätt kan justeras utifrån era behov, igen och igen.
Företaget Moelven Modus har de senaste åren vågat tänka nytt och bland annat skapat prefabricerade väggar som kan demonteras och återmonteras i nya lägen – igen och igen. Här berättar pionjären hur de tänkt och agerat för att både få branschen mer hållbar och stärka sina egna affärer.

 • Peder Welander, marknadschef och ansvarig cirkulär ekonomi, Moelven Modus

10.10 – 10.40 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


OMSTÄLLNINGEN
10.40 – 11.20 Så skapas framtidens hållbara kontorsmiljöer
En omsättning i kontorssektorn på 29 miljarder kronor om året gör det svårt att snabbt vända skutan i cirkulär riktning. Det som krävs är att alla parter ser fördelar med en ny affärsmodell och är öppna för förändring. Här tar vi pulsen på aktörerna i hela värdekedjan.

Byggbolag och miljöcertifieringar: Vilka är verktygen?
Kan de stora byggbolagen driva på för mer hållbara kontorsrenoveringar? Är miljöcertifieringar ett effektivt verktyg för förändringar och hur tänker en stor myndighet inför sin flytt?

 • Sara Bergman, kriteriechef, Svanen
 • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC

Arkitekter och leverantörer: Här är de nya affärsmodellerna
Är samverkan mellan inredningsarkitekter och leverantörer av inredningsprodukter nyckeln till en förändring? Hur kan nya affärsmodeller se ut och fungera i praktiken?

 • Ivana Kildsgaard, LINK arkitektur
 • Johanna Ljunggren, hållbarhetschef, Kinnarps
 • Per Håkansson, vd, Kompanjonen

Att förändra en bransch – lagstiftning eller frivillighet?
Klarar marknaden av att byta spår av egen kraft, eller behövs lagstiftning eller andra styrmedel?

 • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
 • Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP

BETEENDEDESIGN
11.20 -11.25 Design som får människor att agera i ny riktning
Här får konferensens deltagare en utmaning att fundera över. Ämnet återkommer även senare under dagen.

 • Kajsa Lindström, tjänstedesigner, Beteendelabbet

POLITIKEN
11.25 – 12.00 Cirkulära lösningar en konkurrensfördel på en global marknad
Holland och Finland är två EU-länder som visat att genomtänkta strategier för cirkulär ekonomi ger konkurrensfördelar på en global marknad. EU-kommissionen har antagit ett lagstiftningspaket för att stimulera utvecklingen av hållbar design och cirkulär ekonomi. Här presenteras också valda delar ur aktuella studier om kostnaden för fortsatta linjära materialflöden och vilken koldioxidbelastning den linjära ekonomin orsakar.

 • Rob Boereé, inspiratör cirkulär ekonomi, Startcircular, Nederländerna
 • Kari Herlevi, projektledare cirkulär ekonomi, Sitra, Finland
 • Anders Wijkman, ordförande i EU:s klimatinitiativ Climate-KIC

12.05 – 13.05  Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


UTMANING- I SAMARBETE MED RÄDDA BARNEN
13.05 – 13.30 Socialt hållbar design signerad IKEA och Rädda Barnen
Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar och erbjuda dem en bostad, och för att klara uppgiften är modulbostäder ofta lösningen i en akut situation. Men när bostäder snabbt ska komma på plats riskerar barns och ungdomars behov att förbises. Rädda Barnen och IKEA har i ett gemensamt pilotprojekt utvecklat ett koncept för inredning och boendemiljö, med fokus på att skapa en hållbar situation i en tillfällig lösning. Med hjälp av heminredning skapas en trygg och positiv inomhusmiljö, som bland annat möjliggör lek och läxläsning.

 • Lisa Holmberg, Sustainability Leader IKEA
 • Marie Hemberg, Key Account Manager, Rädda Barnen

PRODUKTUTVECKLING
13.30 – 14.30 Experterna: Tänk om – tänk cirkulärt och hållbart
Världen är full av ohållbara och dåligt designade produkter. Här presenterar designers, återvinnare och experter inom cirkulär ekonomi sina värsta exempel på resursslösande design i den linjära ekonomin– och sina bästa exempel på design som är anpassa till en resurssnål cirkulär ekonomi.

Panelen diskuterar också nödvändiga förändringar för att stimulera utvecklingen i rätt riktning.

 • Erik Sundin, forskare, Linköpings Universitet
 • Anna Gudmundsdottir, designer, Malmö upcycling service
 • Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Nordics
 • Magnus Hedenmark, konsult, Re-profit
 • Taina Flink, specialist i design för återvinning, Stena Recycling
 • Maria Nyquist beteendestrateg, Konsumentverket, Forum för miljösmart konsumtion

14.30 – 15.00 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


UTBLICK- I SAMARBETE MED HOLLÄNDSKA AMBASSADEN

15.00 – 15.45 Holland visar vägen
Holland är Europas experimentverkstad när det gäller hållbar design och cirkulära lösningar. Det är bland annat bristen på mark och naturresurser i kombination med entreprenörsanda som skapat okonventionella lösningar och affärsmodeller.

Men hur ändrar man sin affärsmodell och ställer om mot en cirkulär ekonomi i praktiken?

Under denna session har du möjlighet att välja mellan två fokusområden: Hållbar design och cirkulära lösningar. Passet består av en interaktiv diskussion och erfarenhetsutbyte tillsammans med branschkollegor och våra holländska gäster. Hur kan man exempelvis tjäna pengar på en cirkulär ekonomi och vad erbjuder nya tekniska framsteg för möjligheter?

På plats finns fem holländska företag som representerar olika steg i produktionsledet:

 • Design- ArchitektenCie
 • Fastighet- The Dutch Mountains
 • Inredning- Forbo Flooring Systems
 • Återbruk- Slimbreker
 • Avfallshantering- Milgro

BETEENDEDESIGN
15.45 – 16.10 Design och psykologi som verktyg för beteendeförändring (fortsättning)
Många gånger har vi både motivationen och viljan att förändra vårt beteende, men ändå gör vi inte det. Hur kommer det sig? Hur kan vi överlista våra egna tankefällor? Här koncenterar vi oss på det trendande begreppet nudging och hur det kan knuffa konsumenter mot en mer hållbar riktning.

 • Kajsa Lindström, tjänstedesigner, Beteendelabbet
 • Konferensens deltagare

FRÅN FORSKNINGSFRONTEN

16.10 – 16.40 Naturens smarta lösningar
Genom att studera och härma naturen kan effektiva hållbara lösningar skapas. Därför vinner Biomimicry mark på allt fler områden. Exemplen är många och ofta fascinerande. Knölvalens anatomi och rörelsemönster i haven är modell för framtidens flygplansvingar. Kunskap från termiterna, naturens inneklimatexperter, kan hjälpa ingenjörer att skapa effektiv resurssnål ventilation i stora byggnader och humlorna har kunskapen som kan effektivisera kylsystem.

 • Karolina Nätterlund, verksamhetsledare Designcentrum, Region Jämtland Härjedalen

16.40 – 17.00 Materialutveckling i framkant
Många forskare och ingenjörer arbetar idag med framtidens hållbara designlösningar som möjliggör en hållbar cirkulär ekonomi i stor skala. Det handlar exempelvis om material som ersätter fossil plast, nya produkter av skogsråvara eller tekniker som på allvar gör det möjligt att återanvända textilier.
Konferensen avslutas med en framtidsspaning om spännande lösningar, från labbmiljö till tidig industrialisering, som kommer att vara vardag i framtiden.

 • Fredrik B. Rosén, marknads- och affärsutvecklingschef, RISE Bioekonomi

AVSLUTNING
17.00 – 17.05 Dagens moderator avslutar dagen

17.00 – 18.00 Mingel


Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

Ta chansen att delta som partner och utställare, och träffa alla deltagare under Hållbar design 2018. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Partnerskap på Hållbar design:

 • Frukostseminarium
 • Utställare

För rådgivning och bokning kontakta:

Norah Miller
0738-521 961
norah.miller@bbm.bonnier.se

 

Talare

Lisa Holmberg

IKEA

Lisa Holmberg

Lennart Graaf

BLOC

Lennart Graaf

Petrus Postma

BLOC

Petrus Postma

Information

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Datum: 31 maj 2018
Tid: kl. 09.15-16.45, därefter mingel till kl.18.00. Registreringen öppnar kl.08.00.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
0738-521 961
norah.miller@bbm.bonnier.se

Program och innehåll:
Björn Anderberg
Programredaktör
072-200 6471
bjorn.anderberg@bbm.bonnier.se