Hållbar design 2018

– cirkulära lösningar, tjänstefiering och delandeekonomi
Om konferensenProgramPlatsUtställningTalare

Välkommen till konferensen som visar hur innovativ och hållbar design av produkter och tjänster kommer att förändra samhället.

Paradigmskiftet står för dörren – linjära materialflöden blir cirkulära – med stora ekonomiska och miljömässiga besparingar som effekt. Design av produkter och tjänster är nyckeln när den resurseffektiva cirkulära ekonomin tar över.

anm-har

Early bird-pris: 4 500 kr exkl. moms t.o.m 1 april
därefter 5 500 kr exkl. moms

Som deltagare får du:

 • En initierad global och nationell omvärldsspaning
 • Unik kunskap om hur strategier för cirkulära lösningar och tjänstefiering kan skapas
 • Konkreta exempel på produkter och tjänster i framkant
 • Träffa och nätverka med ledande experter och beslutsfattare

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till alla som behöver veta hur produkter och tjänster kan utvecklas i en allt mer cirkulär resurseffektiv ekonomi. Exempelvis för dig som har produkt- eller affärsansvar eller på något annat sätt arbetar med utveckling av produkter och tjänster, arbetar som rådgivare/konsult, strategiskt med hållbarhetsfrågor, inköp och upphandling eller är beslutsfattare i näringslivet eller i offentlig sektor.

 


PROGRAM

08.00 Registrering, kaffe och smörgås serveras

08.15 – 09.00 Partnersamarbeten
Hållbar Design 2018 erbjuder partners att arrangera egna frukostseminarium i ämnet. Håll utkik på konferensens hemsida för mer information och uppdateringar.


09.15 – 09.20 Inledning
Moderator för dagen hälsar välkommen till Hållbar Design 2018.

EN VISION

09.20 – 09.40 Hållbar design – en kraft för en bättre värld
Ledstjärnan är FN:s globala utvecklingsmål – verktygen är hållbar design och cirkulära lösningar. Med kundernas verkliga behov i centrum och med vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen i sökaren går det att designa produkter och tjänster för framtidens utmaningar. Katarina Walter, vd på Antrop menar att design thinking och de riktigt visionära idéerna kan bidra till att hantera allt från miljöförstöring och klimatförändringar till segregering och vapeninnehav.

 • Katarina Walter, vd, tjänstedesignbyrån Antrop

BRANSCH I FOKUS

09.40 – 9.55 Flyttkarusellen och det enorma slöseriet
När kontor och kommersiella lokaler byter hyresgäster slängs tusentals ton fullt fungerande lös och fast inredning – material som skulle kunna återanvändas och återvinnas mycket mer ekonomiskt och effektivt. Nu höjs röster om behovet av förändringar i mer hållbar riktning.

 • Carina Loh Lindholm, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

PIONJÄREN

9.55 – 10.10 Kontorsdesign som byter spår
Företaget Moelven Modus har de senaste åren vågat tänka nytt och bland annat skapat prefabricerade väggar som kan demonteras och återmonteras i nya lägen – igen och igen. Här berättar pionjären hur de tänkt och agerat för att både få branschen mer hållbar och stärka sina egna affärer.

 • Peder Welander, marknadschef och ansvarig cirkulär ekonomi, Moelven Modus

10.10 – 10.40 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


OMSTÄLLNINGEN
10.40 – 11.20 Så skapas framtidens hållbara kontorsmiljöer
En omsättning i kontorssektorn på 29 miljarder kronor om året gör det svårt att snabbt vända skutan i cirkulär riktning. Det som krävs är att alla parter ser fördelar med en ny affärsmodell och är öppna för förändring. Här tar vi pulsen på aktörerna i hela värdekedjan.

Byggbolag och miljöcertifieringar: Vilka är verktygen?
Kan de stora byggbolagen driva på för mer hållbara kontorsrenoveringar? Är miljöcertifieringar ett effektivt verktyg för förändringar och hur tänker en stor myndigheten inför sin flytt?

 • Sara Bergman, kriteriechef, Svanen
 • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
 • Mikael Wikström, flyttgeneral, Naturvårdsverket

Arkitekter och leverantörer: Hur ser de nya affärsmodellrna ut?
Är samverkan mellan inredningsarkitekter och leverantörer av inredningsprodukter nyckeln till en förändring? Hur kan nya affärsmodeller se ut och fungera i praktiken?

 • Ivana Kildsgaard, LINK arkitektur
 • Johanna Ljunggren, hållbarhetschef, Kinnarps
 • Per Håkansson, vd, Kompanjonen

Att förändra en bransch – lagstiftning eller frivillighet?
Klarar marknaden av att byta spår av egen kraft, eller behövs här lagstiftning eller försiktiga politiska knuffar?

 • Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
 • Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP

BETEENDEDESIGN
11.20 -11.25 Design som får människor att agera i ny riktning
Här får konferensen deltagare utmaning att fundera över. Ämnet återkommer även senare under dagen

 • Kajsa Lindström, tjänstedesigner, Beteendelabbet

POLITIKEN
11.25 – 12.05 Cirkulära lösningar en konkurrensfördel på en global marknad
EU-kommissionen har antagit ett lagstiftningspaket för att stimulera utvecklingen av hållbar design och cirkulär ekonomi. Holland och Finland är två EU-länder som visat att genomtänkta strategier för cirkulär ekonomi ger konkurrensfördelar på en global marknad. I Sverige finns en färdig utredning, men de stora strategiska greppen har ännu inte presenterats. Här diskuteras vilka avgörande politiska steg som bör tas nationellt och internationellt för få till det stora språnget.

 • Holland: Regeringsrepresentant under inbjudan
 • Kari Herlevi, projektledare cirkulär ekonomi, Sitra, Finland
 • Anders Wijkman, ordförande i EU:s klimatinitiativ Climate-KIC
 • Sverige: regeringsrepresentant under inbjudan

12.05 – 13.05  Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


INSPIRATION
13.05 – 13.30 Naturens smarta lösningar
Genom att studera och härma naturen kan effektiva hållbara lösningar skapas. Därför vinner Biomimicry mark på allt fler områden. Exemplen är många och ofta fascinerande. Knölvalens anatomi och rörelsemönster i haven är modell för framtidens flygplansvingar. Kunskap från termiterna, naturens inneklimatexperter, kan hjälpa ingenjörer att skapa effektiv resurssnål ventilation i stora byggnader och humlorna har kunskapen som kan effektivisera kylsystem.

 • Karolina Nätterlund, verksamhetsledare Designcentrum, Region Jämtland Härjedalen

 
PRODUKTUTVECKLING
13.30 – 14.30 Experterna: Tänk om – tänk cirkulärt och hållbart
Världen är full av ohållbara och dåligt designade produkter. Här presenterar designers, återvinnare och experter inom cirkulär ekonomi sina värsta exempel – och sina bästa exempel på design som är anpassade till en resurssnål cirkulär ekonomi.

Panelen diskuterar också nödvändiga förändringar för att stimulera utvecklingen i rätt riktning.

 • Erik Sundin, forskare, Linköpings Universitet
 • Anna Gudmundsdottir, designer, Malmö upcycling service
 • Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Nordics
 • Magnus Hedenmark, konsult, Re-profit
 • Taina Flink, specialist i design för återvinning, Stena Recycling
 • Maria Nyquist beteendestrateg, Konsumentverket, Forum för miljösmart konsumtion

14.30 – 15.00 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


UTBLICK
15.00 – 15.45 Holland visar vägen
Holland är Europas experimentverkstad när det gäller hållbar design och cirkulära lösningar. Det är bland annat bristen på mark och naturresurser i kombination med entreprenörsanda som skapat okonventionella lösningar och affärsmodeller.

I samarbete med Holländska ambassaden kommer cirkulära modeller i holländska företag presenteras i konferensutställningar och i ett antal specialsessioner.

 • Medverkan från holländska företag uppdateras löpande under våren

BETEENDEDESIGN
15.45 – 16.15 Design och psykologi som verktyg för beteendeförändring (fortsättning)
Många gånger har vi både motivationen och viljan att förändra vårt beteende, men ändå gör vi inte det. Hur kommer det sig? Hur kan vi överlista våra egna tankefällor? Här koncenterar vi oss på  det trendande begreppet nudging och hur det kan knuffa konsumenter mot en mer hållbar riktning.

 • Kajsa Lindström, tjänstedesigner, Beteendelabbet
 • Konferensens deltagare

FRÅN FORSKNINGSFRONTEN
16.10 – 16.40 Materialutveckling i framkant
Många forskare och ingenjörer arbetar idag med framtidens hållbara designlösningar som möjliggör en hållbar cirkulär ekonomi i stor skala. Det handlar exempelvis om material som ersätter fossil plast, nya produkter av skogsråvara eller tekniker som på allvar gör det möjligt att återanvända textilier.
Konferensen avslutas med en framtidsspaning om spännande lösningar, från labbmiljö till tidig industrialisering, som kommer att vara vardag i framtiden.

 • Fredrik B. Rosén, marknads- och affärsutvecklingschef, RISE Bioekonomi

AVSLUTNING
16.40 – 16.45 Dagens moderator avslutar dagen

16.45 – 18.00 Mingel


PLATS

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

 

Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

Ta chansen att delta som partner och utställare, och träffa alla deltagare under Hållbar design 2018. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Partnerskap på Hållbar design:

 • Frukostseminarium
 • Utställare

För rådgivning och bokning kontakta:

Norah Miller
0738-521 961
norah.miller@bbm.bonnier.se

 

Talare

Information

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Datum: 31 maj 2018
Tid: kl. 09.15-16.45, därefter mingel till kl.18.00. Registreringen öppnar kl.08.00.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Pris:
Early bird-pris: 4 500 kr exkl. moms
t.o.m 1 april därefter ordinarie pris: 5 500 kr exkl. moms
ANMÄL DIG HÄR

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Norah Miller
0738-521 961
norah.miller@bbm.bonnier.se

Program och innehåll:
Björn Anderberg
Programredaktör
072-200 6471
bjorn.anderberg@bbm.bonnier.se