Om Hållbar KommunProgramPlatsPartners

Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Vi bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

Vi presenterar och analyserar också resultatet i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2019 som offentliggörs denna dag. Vad säger årets resultat om kommunernas miljöarbete?

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

 


Priskategori

 • 3 900 kr + MOMSAnmälan >>
  För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.
 • 4 900 kr + MOMS.  Anmälan >> 
  För dig som arbetar i privat sektor.

 

Erbjudande! gå 3 betala för 2

 

Frukostseminarium och registrering 

08.00 Registrering och utställning öppnar.
Kaffe och smörgås serveras. Frukostseminarium och mingel


08.00-9.00 Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Hållbar Kommun ger organisationer och intressenter möjlighet att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna (uppdateras löpande). Kaffe och smörgås serveras.


Inledning

09.15 –09.20 Välkomna!
Mikael Salo, chefredaktör för Aktuell Hållbarhet och moderator för dagen hälsar välkommen till Hållbar Kommun.


Uppdraget

09.20 – 09.50 Hur kan kommuner visa ledarskap i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030?
Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Här diskuterar centrala aktörer hur resan ska gå till och vilka strategier som kan förväntas vara framgångsrika.
Vi diskuterar annat ven 
färsk studie där IVL Svenska Miljöinstitutet beräknat potentialen av en uppskalning av några redan genomförda hållbarhetsåtgärder i kommuner. Resultatet visar att det finns en enorm potential för att spara miljö och resurser om fler gör sådant som redan gjorts på andra ställen.

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Ingrid Petersson, ordförande, Agenda 2030-delegationen
 • Kerstin Blom Bokliden, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Åsa Romson, forskare och projektutvecklare inom miljöjuridik och hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommunrankningen 2019 

09:50 – 10:40 Så går det för Sveriges Kommuner

Aktuell Hållbarhet genomför varje år Kommunrankningen som tar tempen på svenska kommuners miljöarbete. I Kommunrankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård.
Resultaten för 2019 är nu klara och årets vinnare presenteras. Vad säger årets temperaturmätning om kommunernas miljöarbete? Och vad har de kommuner för strategier som placerar sig i topp i Kommunrankningen 2019?

 

Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, Världsnaturfonden
Talare tillkommer, bland annat representanter från Sveriges miljöbästa kommuner

Paus

10.40–11.10 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fördjupning, diskussion och erfarenhetsdelning

11.10 – 12.00 Parallella seminarier omgång A
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium A1: Hinner svenska kommuner halvera till 2030?

IPCC:s 1,5 graders rapport slog ner som en bomb. Målet kan nås, men kräver oerhörda ansträngningar. Samtidigt är omställning nu avsevärt billigare än omställning senare.

Vi vill alla ställa om, men hur går det till? Hur kan vi utnyttja det momentum vi just nu ser till att höja ambitionerna? För faktum är att det inte bara är problemen som är tydligare nu, utan även lösningarna. Här får du veta mer om hur  du lokalt kan använda globala redskap på ett enkelt sätt- från standardiserade rapporteringsplattformar och science-based targets, till Rockströms Carbon Law, koldioxidbudgeter och Exponential Roadmaps för kommuner. Vi visar också hur WWFs One Planet City Challenge maximerar nyttan mellan olika klimatinitiativ.

 • Carina Borgström Hansson, Världsnaturfonden
 • Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige
 • Johanna Nilsson, grundare Klimatklubben
 • Talare under inbjudan

Moderator: Catrin Offerman, chef konferens och koncept, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med WWF


 

Seminarium A2: Med siktet inställt på Agenda 2030

För att lyckas med Agenda 2030 bestämde sig Malmö för att integrera Agenda 2030 i allt budgetarbete och de globala målen håller på att integreras i det ordinarie styr- och ledningssystemet. Är det någon skillnad i arbetssätt mellan en stor och en liten kommun? Lyssna till två kommuner som ligger i framkant.

 • Emelie Aho, strateg vid kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad
 • Annika Friberg, tillförordnad utvecklingschef, Ale kommun

Seminarium A3. Mindre i soptunnan och mer i kassan

Mer tid för de äldre, bättre arbetsmiljö och över 100 000 kronor mer i kassan. Det blev resultatet när ett äldreboende arbetade metodiskt med att minska avfallet. Göteborgs Stad lämnar nu slentriantänk och slöseri och skalar upp framgångsrika pilotprojekt på äldreboenden, förskolor och kontor.
Borlänge är bland de bästa i Sverige på återbruk ihop med lyckat integrationsarbete. Ca 400 ton per år återbrukas varav ca 130 ton samlas in på kommunens återvinningscentral. En kringresande återvinningsstation är ett av tricken.

 • Karin Nielsen, processledare kretslopp och vatten, Göteborgs kommun
 • Christian Olhans, affärsområdeschef avfall, Borlänge Energi.

Moderator: Pernilla Strid, redaktör, Aktuell Hållbarhet


Paus

12.00–13.00 Lunch


13.00 – 13.50 Parallella seminarier omgång B
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium B1: Så blev Uppsala världens bästa klimatstad

I september 2018 blev Uppsala kommun den minsta staden i världen att få utmärkelsen världens bästa klimatstad, i hård internationell konkurrens. Bakom utmärkelsen ligger ett strategiskt klimatarbete under många år. Här får du veta hur Uppsala lyckades få utmärkelsen och vad som egentligen har uppnåtts. Och något om hur arbetet går vidare.

 • Maria Gardfjell, fd kommunalråd i Uppsala, numera riksdagsledamot (MP)
 • Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun

Moderator: Pernilla Strid, redaktör, Aktuell Hållbarhet


Seminarium B2: Säkra vattnets kvalitet genom rätt hantering

Idag har många kommuner en föråldrad infrastruktur för dricksvatten. Läckande ledningar, arbetsplatsolyckor och utsläpp av farliga ämnen i dricksvatten blir effekten av en stor underhållsskuld. Klimat- och samhällsförändringar gör också att dricksvattenförsörjningen utsätts för nya hot och risker som måste hanteras.

På detta pass fokuserar vi på hur man genom att göra en riskbedömning av dricksvattensystemet, kan jobba proaktivt med de åtgärder som behöver genomföras för att säkra god vattenkvalitet. Vi tittar också på vad ledningssystemet för tillgångar Iso 55001 har att erbjuda i form av en hjälpande struktur.

 • Peter Wahl, Danderyd Kommun
 • Anna Åhr Evertson, Norrvatten
 • Jakob Post, utvecklingsdirektör, Veolia i Norden

 Moderator: Catrin Offerman, chef konferens och koncept, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med Veolia

 


Seminarium B3: Samarbeten och beteendeförändringar – en möjliggörare för att klara målen

Hur kan man skapa en hållbar beteendeförändring hos sina medborgare, eller få till samarbeten som möjliggör verklig förändring? 

På den här föreläsningen, med interaktiva inslag, får du konkreta verktyg och tips på hur du kan jobba med kreativ problemlösning och innovation för att lösa hållbarhetsutmaningar. Vi utgår ifrån färska exempel när det gäller problemlösning kring mat och minskad nedskräpning av plast.

 Maria Klint, tjänstedesigner, designbyrån Antrop

 I samarbete med Antrop


Paus

13.50 – 14.00 Lokalbyte


14.00 – 14.50 Parallella seminarier omgång C
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium C1: Energiinvesteringar som lönar sig

I Skånes kommunala fastigheter slösas en tredjedel av energin och nästan en halv miljard skattekronor per år bort på onödiga energifakturor. Genom att istället flytta pengaströmmen till lönsamma energieffektiviseringsåtgärder hoppas Länsstyrelsen i Skåne kunna spara både klimatutsläpp och pengar. Det som krävs är framför allt ökade kunskaper i fastighetsekonomi och resurser till strategiskt planeringsarbete. I Söderhamns kommun med 26 000 invånare läggs nu 300 miljoner kronor på över 1000 energiåtgärder i vad som betecknas som ett nollsummespel.

 • Hanna Savola, tillväxtstrateg, Länsstyrelsen i Skåne
 • Daniel Svensson, vd, Energy Service Management AB
 • Per Dahlstrand, projektledare m m, Söderhamns kommun

Moderator: Pernilla Strid, redaktör, Aktuell Hållbarhet


Seminarium C2: Vilka inköp är värst?
Omvandla inköpssiffrorna till koldioxidekvivalenter

Genom sina inköp orsakar svenska kommuner koldioxidutsläpp på sammanlagt cirka 12 miljoner ton. Men ytterst få kommuner har satt siffror på vilka inköp som är värst från klimatsynpunkt. Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram verktyg för detta. Här presenteras projektet och pilotkommuner berättar om sina erfarenheter

 • Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Camilla Alfredsson, chef hållbarhet och verksamhetsstöd Helsingborgs stad

Seminarium C3: Cirkulära materialflöden för plast – så kan din organisation bidra
EU har antagit en ny plaststrategi och ett flertal kommuner arbetar idag med att fasa ut den fossila plasten. Samtidigt fyller plast en viktig funktion inom många områden.
På detta seminarium blir det fokus på hur materialflöden för plast kan bli mer cirkulära än de är idag. Vi kommer också att diskutera vilka kriterier du bör ställa på hållbarhet, produktionsprocesser och design för återvinning för att bidra till en utveckling av cirkulära plastflöden och för att säkra upp att din organisation använder rätt material för rätt ändamål.

 • Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor på IKEM
 • Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett
 • Ove Söderberg, processutvecklings koordinator på Pipelife Sverige.
 • Gunnar Fredriksson, konsult, Ansvarig för policyanalys, RE:Source
 • Anna Hilding, projektledare ”klimateffektiv plastupphandling” på Uppsala Kommun

Moderator: Catrin Offerman, chef konferens och koncept, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med: PVC Forum


Paus

14.50 – 15.20 Kafferast


15.20 – 16.10 Parallella seminarier omgång D
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium D1: Fossilfri fordonsflotta i en typisk svensk kommun

Tunnelbana och trängselavgifter kan bidra till minskade transporter i storstan, men Sveriges genomsnittskommun har faktiskt 15 000 invånare. Hur blir en typisk svensk kommun föregångare i omställningen till klimatsmarta transporter? Hör bland annat om den prisbelönta Österlensmodellen, där tre genomsnittskommuner tillsammans lyckats minska transporterna, öka skolbarnens säkerhet och göra det lättare att upphandla närodlat. 

 • Ida Abrahamsson, hållbarhetsstrateg, Tomelilla kommun
 • Anne Sörenson, projektledare Grön Trafik, Östersunds kommun.

Seminarium D2: Ställ tuffare krav vid upphandling- varför och så här gör du
Lokala krav påverkar globalt. Det påverkar hur HP bygger sina fabriker eller om man väljer  tåg eller flyg som transportmedel när varor ska fraktas från Kina till Sverige. På det här passet berättar HP om sitt hållbarhetsarbete och vad de behöver för hjälp av dig för att kunna ställa tuffa krav internt och externt. Dessutom får du veta mer om varför det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att köpa it-produkter med hög standard ur ett hållbarhetsperspektiv.

 • Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Anna Josefson, produktchef, HP
 • Madeleine Bergrahm, Nordic Sustainability Manager & EU Sustainable Public Procurement,  HP

Moderator: Catrin Offerman, chef konferens och koncept, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med: HP


Seminarium D3.
Mer info kommer inom kort.


Paus

16.10–16.20 Lokalbyte


16.20–16.50 Frågestund med civilminister Ardalan Shekarabi
Civilministern har viktiga frågor på sitt bord som upphandling och konsumtion. Frågor som är av stor betydelse för en kommuns klimatavtryck. Kom och lyssna till hur regeringen kan stötta din kommun i er roll som motor för en hållbar utveckling. Bidra också med dina egna medskick till ministern.


16.50 – ca 18.00 Mingel
Mingel med dryck och tilltugg fram till kl. 18.00


 

Plats

Läs mer

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Bli partner eller utställare

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?


För rådgivning och bokning om partnerskap,

 

Malin Dahl,
Tel:+46 73-558 75 65
malin.dahl@bbm.bonnier.se

 

 

 

 

 

 

Talare

Information

Datum: 24 april 2019
Tid: kl. 8.00 -17.00 (dörrarna öppnar för registrering kl. 8.00). Därefter mingel till 18.00
Plats: Konferens 7A Odenplan, Stockholm
Arrangör: Aktuell Hållbarhet 

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenumsessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Här hittar du programmet 


Målgrupp:

Politiker och tjänstemän inom kommunerna som äger kommunstrategiskt ansvar och/eller ansvar
för miljö och hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar för sin kommun. Vi bjuder in
nyvalda politiker och räknar med ett stort antal politiker på plats.


Priskategori

 • 3 900 kr + MOMSAnmälan >>
  För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.
 • 4 900 kr + MOMS.  Anmälan >> 
  För dig som arbetar i privat sektor.

Erbjudande! gå 3 betala för 2

Boka din tågresa till konferensen med SJ

Som officiell resepartner till Aktuell Hållbarhet får du som deltagare på Hållbar Kommun 15 % rabatt när du bokar dina SJ tågresor. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle. Boka din resa här >>


För frågor kontakta:

Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Malin Dahl
Tel:+46 73-558 75 65
Email:malin.dahl@bbm.bonnier.se