Om Hållbar KommunProgramPlatsPartners

Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Vi bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

Välkommen!


Priskategori

2 900 kr + MOMS. Anmälan >>
Early bird erbjudande. För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.

3 900 kr + MOMS.  Anmälan >>  
För dig som arbetar i privat sektor.

*Early bird-erbjudandet gäller t.o.m. 19 november.

 

Inledning

09.15 –09.20 Välkomna!
Moderator för dagen hälsar välkommen till Hållbar Kommun


Uppdraget

09.20 – 10.40 Hur kan kommuner visa ledarskap i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030?
Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Här diskuterar centrala aktörer hur resan ska gå till och vilka strategier som kan förväntas vara framgångsrika.

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Kerstin Blom Bokliden, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Talare under inbjudan

Paus

10.40–11.10 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fördjupning, diskussion och erfarenhetsdelning

11.10 – 12.00 Parallella seminarier omgång A
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium A1: Med siktet inställt på Agenda 2030

För att lyckas med Agenda 2030 bestämde sig Malmö för att inrätta ett kansli för hållbar utveckling och integrera agendan i stadens ordinarie styr- och ledningssystem. Är det någon skillnad i arbetssätt mellan en stor och en liten kommun? Lyssna till kommuner som ligger i framkant.

 

 • Lena Wetterskog-Sjöstedt, chef kansliet för Hållbar utveckling, Malmö stad
 • Talare under inbjudan

Seminarium A2. Cirkulär ekonomi i en kommunal kontext

Mer info kommer inom kort.

 


Seminarium A3.
Mer info kommer inom kort.


Paus

12.00–13.00 Lunch


13.00 – 13.50 Parallella seminarier omgång B
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium B1: Så blev Uppsala världens bästa klimatstad

I september blev Uppsala kommun den minsta staden i världen att få utmärkelsen världens bästa klimatstad, i hård internationell konkurrens. Bakom utmärkelsen ligger ett strategiskt klimatarbete under många år. Här får du veta hur Uppsala lyckades få utmärkelsen och vad som egentligen har uppnåtts.

 

 • Maria Gardfjell, fd kommunalråd i Uppsala, numera riksdagsledamot (MP)
 • Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun

Seminarium B2.
Mer info kommer inom kort.


Seminarium B3.
Mer info kommer inom kort.


Paus

13.50 – 14.00 Lokalbyte


14.00 – 14.50 Parallella seminarier omgång C
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium C1: Omvandla inköpssiffrorna till koldioxidekvivalenter

Genom sina inköp orsakar svenska kommuner koldioxidutsläpp på sammanlagt cirka 12 miljoner ton. Men ytterst få kommuner har satt siffror på vilka inköp som är värst från klimatsynpunkt. Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram verktyg för detta. Här presenteras projektet och pilotkommuner berättar om sina erfarenheter

 

 • Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Talare under inbjudan

Seminarium C2. Fokus på social hållbarhet

Mer info kommer inom kort.

 

 

 


Seminarium C3.
Mer info kommer inom kort.


Paus

14.50 – 15.20 Kafferast


15.20 – 16.10 Parallella seminarier omgång D
Som deltagare väljer du ett av följande tre seminarier.


Seminarium D1: Fossilfri fordonsflotta i en typisk svensk kommun

Tunnelbana och trängselavgifter kan bidra till minskade transporter i storstan, men Sveriges genomsnittskommun har faktiskt 15 000 invånare. Hur blir en typisk svensk kommun föregångare iomställningen till klimatsmarta transporter?

 

 • Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
 • Talare under inbjudan

Seminarium D2:
Mer info kommer inom kort.


Seminarium D3.
Mer info kommer inom kort.


Paus

16.10–16.20 Lokalbyte


16.20–16.50 Gemensam avslutning i plentum
Talare från dagen summerar konferensen och diskuterar vägen framåt. Medverkande på konferensen ger sin syn på vad som krävs för att kommunerna ska lyckas nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.


16.50 – ca 18.00 Mingel
Mingel med dryck och tilltugg fram till kl. 18.00


 

 

Plats

Läs mer

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Bli partner eller utställare

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

 

 


För rådgivning och bokning om partnerskap,

Malin Dahl,
Tel:+46 73-558 75 65
Email:malin.dahl@bbm.bonnier.se

 

 

 

 

 

 

Talare

Information

Datum: 23 januari 2019
Tid: kl. 9.00 -17.00 (dörrarna öppnar för registrering kl. 8.30). Därefter mingel till 18.00
Plats: Konferens 7A Odenplan, Stockholm
Arrangör: Aktuell Hållbarhet 

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenumsessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Målgrupp:

Politiker och tjänstemän inom kommunerna som äger kommunstrategiskt ansvar och/eller ansvar
för miljö och hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar för sin kommun. Vi bjuder in
nyvalda politiker och räknar med ett stort antal politiker på plats.


 Priskategori

 • 2 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.
 • 3 900 kr + MOMS.  Anmälan >>  
  För dig som arbetar i privat sektor.

 

*Early bird-erbjudandet gäller t.o.m. 19 november.


För frågor kontakta:
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Malin Dahl
Tel:+46 73-558 75 65
Email:malin.dahl@bbm.bonnier.se