Hållbar kommun 2018

Om konferensenProgramPartnerskap & utställning

Konferensen som genomsyras av Agenda 2030 och dess tillämpning
Välkommen till vår årliga konferens om strategiskt- och praktiskt miljöarbete i en kommun – i år med ett extra fokus på ämnen som vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering. En nyhet för årets agenda är att den till stor del är interaktivt utformad där du som deltagare bidrar med erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen.

Ur programmet:

  • Kom igång med Agenda 2030-arbetet och de globala målen
  • Hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommun
  • Så skapas en klimatsmart lönsam energistrategi
  • Strategier för att hantera en framtida vattenkris
  • Innovativ samhällsplanering enligt ”Örebromodellen”

Målgrupp
Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän inom kommunerna med ett strategiskt ansvar och/eller ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor men även andra intressenter.

Early bird-pris: 2900 kr exkl. moms (t.o.m. 22 december)
Ordinarie pris: 3900 kr exkl. moms

anm-har

 

PROGRAM

08.00 Registrering öppnar och frukost serveras

08.15-9.00 Frukostseminarium
Uppdateras inom kort.

Arrangör: Vattenfall


09.15 VÄLKOMNA

Dagens moderator och arrangör hälsar välkomna.

KOMMUNENS NYA ROLL
09.20 Kommunernas viktiga roll som motorer för hållbar utveckling
Detta inledande plenumpass fokuserar på hur kommunernas roll utvecklas, aktuella frågor och viktiga trender. Vi orienterar oss kring exempelvis hur nationella miljömål, globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och andra nationella planer påverkar kommunernas verklighet.

Talare:
Svante Axelsson, samordnare, Fossilfritt Sverige
Lars Thunberg, kommunalråd (Kd), Helsingborg
Sofie Karlsborn, miljöstrateg, Helsingborg
Maria Gardfjell, kommunalråd (Mp), Uppsala kommun, m.fl.

10.20 KAFFERAST

FÖRDJUPNING, DISKUSSION OCH ERFARENHETSDELNING
10.50 Parallella seminarier
Som deltagare väljer du bland följande seminarier.

Seminarium. Energi: Klimatsmart lönsam energistrategi
Energiomställningen går i snabb takt men det är inte helt lätt att balansera och hitta rätt i alla investeringar. Här diskuteras hur en framgångsrik energistrategi kan och bör ser ut för olika typer av kommuner.

Talare:
Anna Jungmarker, processägare för utvecklingsområdet miljö och klimat, Västerås stad

Seminarium. Vatten: Hur förbereda sig för en framtida vattenkris?
Klimatförändringen och dess effekter som förändrade nederbördsmönster, skyfall och längre perioder med torka i kombination med föråldrade VA-system och vattenreningsanläggningar skapar stora utmaningar i landets kommuner. Här diskuteras framtida vattenrelaterade utmaningar och hur dessa kan hanteras på ett ekonomiskt och effektivt sätt.

Talare:
Anna Linusson, vd, Svenskt vatten

Seminarium. Social hållbarhet: Konsten att integrera social hållbarhet i stadsplaneringen
Stadsutveckling och social hållbarhet bör gå hand i hand. Hur kan kommuner och byggherrar bli bättre på att samverka? Detta seminarium fokuserar på hur social hållbarhet kan integreras i planering och projektutveckling genom ett nära samarbete mellan byggherre och kommun. Utgångspunkten tas i konkreta erfarenheter från byggprojekt i Stockholm och Malmö.

Talare:
Emma Färje Jones, utvecklingsledare social hållbarhet, Skanska
Arrangör: Skanska Sverige

Seminarium. Strategi: Så arbetar Sveriges miljöbästa kommun 2017
Helsingsborg berättar här om hemligheten bakom sitt framgångsrika arbete, som i mångt och mycket är stadens livskvalitetsprogrammet som fokuserar på folkhälsa och miljö, och anger viljeinriktningar och prioriteringar från 2016 till 2024.
Stort utrymme att ställa frågor.

Talare:
Lars Thunberg, kommunalråd (Kd), Helsingborg

Sofie Karlsborn, miljöstrateg, Helsingborg

Seminarium. Dags att skapa en hållbar hälsosam livsmedelsstrategi
Samtidigt som Sverige har fått en nationell livsmedelsstrategi har alla landets regioner tagit fram eller påbörjat en egen strategi. Vad ska kommunerna nu förhålla sig till när de olika strategierna varierar stort? Hur kan och bör en livsmedelsstrategi på kommunal nivå se ut?

Talare:
Uppdateras inom kort

12.20 LUNCH

13.20 Parallella seminarier
Som deltagare väljer du bland följande seminarier.

Seminarium. Så kan en kommun arbeta med ekologisk kompensation
Negativa konsekvenser på miljön vid markexploatering kan ibland uppvägas genom kompensationsåtgärder – exempelvis restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden. På denna programpunkt presenteras och diskuteras hur detta kan göras framgångsrikt.

Talare:
Jörgen Sundin, handläggare, Naturvårdsverket

Seminarium. Strategi: Hur kan en kommun arbeta med Agenda 2030?
Ungefär hälften av landets kommuner har börjat arbeta med de globala målen och det är hög tid att lyfta frågan på den kommunala dagordningen. Hur skapas ett brett engagemang och hur kan målen i Agenda 2030 integreras i det övriga hållbarhetsarbetet? Exempel presenteras och olika tillvägagångssätt diskuteras.

Talare:
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun

Seminarium. Så kan kommunen gå mot en cirkulär ekonomi
De flesta kommuner satsar på upplysning om avfallssortering och återbruk. Men hur ska cirkulär ekonomi få ett verkligt genomslag? Här diskuteras hur kommuner kan skapa olika initiativ och incitament för ett mer cirkulärt samhälle.

Talare:
Emma Enebog, ordförande, Cradlenet

14.50 KAFFERAST

15.20 Parallella seminarier 
Som deltagare väljer du bland följande seminarier.

Seminarium. Innovativ samhällsplanering enligt ”Örebromodellen”
På detta seminarium diskuterar och belyser vi hur en kommun kan hantera kraftig tillväxt, stor bostadsbrist och sociala utmaningar. Inledningsvis berättar Örebro kommun hur de inom samhällsbyggnad arbetar proaktivt med planering, markanvisningar och nya lösningar med utgångspunkt i hållbarhetens tre dimensioner. Du får höra om den unika ”Örebromodellen”, innovativa sociala markanvisningskrav och hur kommunen vill fläta samman ekologisk hållbarhet med tekniska lösningar och innovation.

Talare:
Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef, Örebro kommun

Seminarium. Hur ska vi mäta Agenda 2030 i 2018 års kommunrankning?
Här diskuterar vi 2018 års kommunrankning och hur den kan och borde utvecklas. Hur kan och borde rankningen utvecklas? Är det dags att inkludera sociala aspekter? Hur ska detta göras i så fall?

Talare:
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Seminarium. Klimatneutral 2030 – låt leverantören göra jobbet
Genom att ställa tydliga krav i upphandling och fokusera på långsiktiga och hållbara samarbeten med era leverantörer kan ni som kommun öka takten i ert hållbarhetsarbete. Detta seminarium tar utgångspunkt i det hållbara samarbetet och kravställande i upphandling som effektiva verktyg för att nå kommunens miljö- och hållbarhetsmål.

Talare:
Sara Richert, Kommunalråd i Opposition (MP) Örebro
Jonas Olaison, Miljö och kvalitetschef Textilia
Arrangör: Textilia

16.10 GEMENSAM AVSLUTNING

Vägen framåt med Agenda 2030
Den sista programpunkten i plenum ägnas åt att blicka framåt med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vi diskuterar, identifierar och prioriterar med målsättning att skapa en generisk strategi och handlingsplan för kommuner.

16.50 MINGEL

 

Bli partner eller delegatkommun – ett viktigt initiativ för din kommun eller företag!

Partnerskap:
Genom att bli partner på hållbar kommun får din organisation en unik möjlighet att ta hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats. Ta chansen att träffa alla deltagare under Hållbar kommun 2018.

Delegatkommun:
Vill din kommun göra en insats för hållbar utveckling? Bli en av våra delegatkommuner och därmed möjlighet att samverka med politiker och tjänstemän, offentlig och privat sektor under en aktiv konferens.

För rådgivning och bokning kontakta:
Amanda Fröjd-Lindsjö
Tel: 0735-58 66 27
e-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7a, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 23 januari 2018
Tid: kl. 09.15–17.00 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Pris:
Early bird-pris: 2 900 kr exkl. moms (t.o.m. 22 december)
Ordinarie-pris: 3 900 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Ellen Nordgren
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Amanda Fröjd-Lindsjö
Tel: 0735-58 66 27
e-post: amanda.frojd@aktuellhallbarhet.se