Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018

Nordic insights for greener healthcare
Om konferensenProgramPlatsUtställningTalare

Read about the conference and see the agenda in English here

Välkommen till Nordic Conference on Sustainable Healthcare, – den årliga nordiska mötesplatsen för dem som vill vara med och göra skillnad. Återigen samlas aktörer inom hälso- och sjukvård för att lyfta fram de utmaningar och lösningar som följer med ökade miljö- och hållbarhetskrav.

2018 års konferens diskuterar hur leverantörerna med de hållbara lösningarna når sin marknad. En unik undersökning presenteras som visar vilka förväntningar leverantörerna har på de stora institutioner som är deras kunder. Företrädare för dessa får reagera på leverantörernas synpunkter och belysa olika perspektiv.

anm-har

Early Bird-pris: 3 900 kr exkl. moms (t.o.m. 15 januari 2018)
Ordinarie pris: 4 900 kr exkl. moms

Ur programmet:

 • Så bemöts leverantörerna med de hållbara produkterna
 • Hållbarhet hos Kaiser Permanente, en av världens största vårdkoncerner
 • Verktyg för hållbart byggande och förvaltning av vårdfastigheter
 • Internationella lärdomar om hållbar hälsa och sjukvård
 • Så kan upphandlingar styra verksamheten i hållbar riktning
 • Antibiotikaresistens – så ska sjukvården hantera den stora ödesfrågan

Nordic Conference on Sustainable Healthcare lyfter blicken från Norden och bjuder in högintressanta talare från bland annat USA, Israel och Storbritannien. Det ger dig som besökare unika möjligheter att bredda ditt nätverk, nå nya marknader, och samtidigt få de nya insikter som krävs för att lyfta miljö- och hållbarhetsarbetet i hälso- och sjukvårdssektorn i Norden.

Konferensen och den tillhörande utställningen är en mötesplats för sjukvårdens företrädare och för de företag inom Clean Tech, Med Tech och Life Science som har några av de hållbara lösningarna. Det handlar om tjänster och produkter som hanterar negativa konsekvenser, både miljömässigt och socialt. Med är också bygg, arkitektur, logistik, digitalisering och andra branscher med stor inverkan på sjukvårdens totala hållbarhetsprestanda.

Konferensen hålls på engelska som huvudspråk, det finns valbara pass på svenska bland de parallella sessionerna.


PROGRAM

Read about the conference and see the agenda in English here

Konferensen hålls på engelska som huvudspråk, det finns valbara pass på svenska bland de parallella sessionerna.

 

08.00 Registrering, utställning och frukost 
Registrering och utställning öppnar, te/kaffe och smörgås serveras.

08.15 – 9.00 Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 ger organisationer och intressenter möjlighet att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna (uppdateras löpande framöver). Te/kaffe och smörgås serveras.


VÄLKOMMEN

09.10 – 09.20 Aktuell Hållbarhet och Nordic Center on Sustainable Healthcare inleder konferensen

 • Daniel Eriksson, grundare, Nordic Center on Sustainable Healthcare
 • Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet
 • Dagens moderator

KEYNOTE

09.20 – 09.45 Värdering och hållbarhet styr en av USA:s största vårdgivare
Nordiska politiker och vårdföretagare har länge haft ögonen på Kaiser Permanente, USA:s tredje största sjukvårdskedja. Det är ett stiftelsekontrollerat konsortium som verkar i nio delstater och som omsätter lika mycket som alla svenska landsting tillsammans. Kaiser Permanente drivs helt utan privata vinstsyften och allt överskott återinvesteras i verksamheten. NCSH 2018 ger en unik inblick i hur en värderingsstyrd organisation med starkt internt ledarskap hanterar sjukvårdens hållbarhetsutmaningar.

 • Joe Bialowitz, senior environmental stewardship consultant, Kaiser Permanente

UNDERSÖKNING

09.45 – 10.00 Så ser leverantörer på sjukhusens hållbarhetsarbete
Under hösten genomförs en enkät/benchmarking där de stora leverantörerna av hållbara lösningar till hälso- och sjukvården svarar på frågor om utmaningar på sin marknad. Prioriteras hållbarhet i ledningskorridorerna på de stora sjukhusen i Norden? Finns det ett genuint intresse att prova nya innovativa lösningar för att nå nya hållbarhetskrav? Fungerar upphandling och andra verktyg för en rättvis konkurrens? Ta del av resultatet som presenteras för första gången på 2018 års konferens.

 • Daniel Eriksson, grundare, Nordic Center for Sustainable Healthcare

10.00 – 10.30 Nya tankar om samspelet mellan privat och offentlig sektor
Leverantörsundersökningen följer upp förra årets enkät då Nordens ledande sjukhus svarade på frågor om utmaningar och prioriteringar kopplade till hållbarhet. Panelen diskuterar hur en till stora delar offentligt finansierad vårdsektor samspelar med privata leverantörer av varor och tjänster. Hur kan innovationskraften hos leverantörerna än mer bidra till en mer hållbar sjukvård?

 • Talare under inbjudan

10.30 – 11.00 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


FÖRDJUPNING – VERKTYG FÖR FÖRÄNDRING

11.00 – 12.00 Välj en av tre parallella sessioner

A.1 Substituera mera – den stora kemkalieutmaningen
Endast 10-30 procent av vanliga cancerfall kan kopplas till inre orsaker. Resten tror forskarna är orsakat av miljöfaktorer. Det finns alltså en enorm potential i mer kunskap om miljörelaterad folkhälsa. En kunskap som i sin tur måste omsättas i handling och då talar vi främst om substitution, att identifiera riskfyllda kemikalier och byta ut dem mot något bättre.

 • Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska Institutet
 • Anders Bolmstedt, kemist hälsa och miljö, Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter
 • Tore Havellen, rådgivare, Oslo Universitetssykehus, Oslo

A.2 Hållbara inköp – grundbult för hållbarhetsarbetet
Genomtänkta strategier för inköp är en nödvändighet för stora sjukvårdsinstitutioner och då spelar det ingen roll om huvudmannen är privat eller offentligt. Men hur bär man sig åt för att garantera lägsta pris för bästa prestanda? Hur får man in kriterier som miljö, klimat, resurseffektivitet och cirkulära lösningar i ett komplicerat upphandlingsförfarande?

 • Charlotta Brask, hållbarhetschef, Stockholms läns landsting
 • Rosemary Kumwenda, koordinator, Avdelningen för hållbar upphandling, FN:s utvecklingsprogram
 • Sören Enholm, vd, TCO Development

A.3 Hållbar sjukvård – ett nordiskt styrkeområde
Nordiska ministerrådet och Nordic innovation framhåller i en nyligen publicerad rapport hållbarhet som ett nordiskt styrkeområde inom sjukvård och sjukvårdsexport. På vilket sätt är Norden framgångsrikt inom området, hur har det blivit ett fokusområde och hur drar vi nytta av det? En Nordisk panel bestående av aktörer inom nordisk tillväxt och export diskuterar under ledning av en moderator.

 • Daniel Eriksson, grundare, Nordic Center for Sustainable Healthcare
 • Talare under inbjudan

12.00 – 13.00  Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


FÖRDJUPNING

13.00 – 14.00 Välj en av tre parallella sessioner

B.1 Den stora utmaningen – hållbara läkemedel i alla led
Läkemedelsindustrin och dess distributörer har stora miljö- och hållbarhetsutmaningar framför sig i alla led. Det handlar bland annat om social hållbarhet i leverantörskedjan, resistensproblematik och läkemedelsrester i miljön. Samtidigt är det en bransch med finansiella muskler att ta tag i hållbarhetsfrågorna. Här möter du bland annat företaget som två år i rad utsetts till mest hållbara i Sverige, och reningsverket med unika metoder för att ta hand om läkemedelsrester.

 • Anna Lövsén, affärsområdeschef vatten och avlopp, Tekniska Verken i Linköping
 • Anna Rogmark, hållbarhetsdirektör på Apoteket
 • Talare under inbjudan

B.2 En hjälpande hand i hållbarhetsarbetet
Att skapa system för hållbarhet i stora organisationer, både när det gäller planeringen och drift är tidsödande och svårt. I många fall är risken dessutom stor att man bara uppfyller hjulet på nytt. Mycket finns redan formulerat i certifieringar och standarder. Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 ger här en inblick och en djupare förståelse i tre system som kan vara en hjälpande hand i hållbarhetsarbetet.

 • Sue Clark, LEED-chef, Sweden Green Building Council
 • Eleftherios Zacharakis, Sustainability Consultant, WELL AP, LEED AP, WSP Sweden
 • Tina Lindh, projektledare, Castellum
 • Linda Karen Eide, rådgivare, Helse-vest, Norge

B.3 IT-lösningar för hållbar sjukvård
Med digitala läkarbesök, virtuella operationerna, ruttoptimering och fastighetsstyrning erbjuder IT-lösningar betydande bidrag till hållbarhetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Rätt använda blir IT-produkter och IT-system verktyg för att effektivt sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Och resurser frigörs till kärnverksamheten att vårda, läka och möta patienterna.

 • Irina Lindquist, Healthcare segment manager, Schneider Electric
 • Gustav Stenbeck, vd, Mestro
 • Sofie Svensson, marknadschef, Visiba Care

14.00 – 14.30 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


FÖRDJUPNING

14.30 – 15.15 Välj en av tre parallella sessioner

C.1 Det sitter i väggarna – hållbara idéer hos arkitekter, byggare och beställare
Miljö- och hållbarhetsambitionerna är höga när nya sjukhus byggs och driftsätts. Men att nå ända fram är en utmaning, med komplicerade upphandlingar och svåra avvägningar där byggandet inte får äta upp de resurser som behövs till driften. Här blir det en inblick i hur arkitekter och beställare tänker när framtidens hållbara, energi – och resurseffektiva sjukhus i Norden planeras, ritas och byggs.

 • Mai-Britt Beldam, Central Concept Developer Healthcare, Ecophon Group
 • Charlotte Ruben, arkitekt, partner White Arkitekter
 • Martin Döllmeier, försäljningschef, Cadolto
 • Anna Teghammar, Miljöstrateg, Västra Götalandsregionen

C.2 Resurshantering – blodomloppet i hållbar sjukvård
Utan flödet av energi, material, avfall och andra resurser fungerar inte sjukvården, men samtidigt är all resursförbrukning en viktig hållbarhetsfråga. Hur kan sjukvården minska resursförbrukningen med bibehållen patientkvalitet? Nya material, energieffektivisering, återvinning, återanvändning, nya drivmedel är alla nyckelord i omställningen.

 • Daniel J. Vukelich, President Association of Medical Device Reprocessors, USA
 • Representant från Region Halland
 • Susanne Backer, CE Project Manager, Aarhus Universitetssjukhus

C.3 Session öppen för samarbetspartner
Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 erbjuder aktörer inom hållbar sjukvård att kommunicera direkt med vår publik genom en egenproducerad specialsession.


15.15 – 15.30 Förflyttning till plenum


GLOBALT

15.30 – 16.15 Internationella lärdomar om hållbar hälsa och sjukvård
Det är inte bara i Norden som det nu fokuseras på en modern hållbarhetsagenda inom hälso- och sjukvård. Runt om i världen finns exempel på verksamheter som vill lyfta frågorna. Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 bjuder den här gången på en global rundresa där ledande beslutsfattare och experter lyfter framgångsfaktorer för en hållbar utveckling i sina respektive verksamheter. Vi välkomnar talare från USA, Israel och Storbritannien.  Vi låter oss inspireras men söker också svar på frågor om vilka utmaningar som väntar? Vad kan göras bättre och var finns hoten?

 • Jodi Sherman, MD, Professor of Anesthesiology, Environmental Compliance Officer, Yale School of Medicine, USA
 • Avi Blau, head of Afeka Institute of Circular Engineering & Economy, Israel
 • Rachel Stancliffe, CEO, Centre for sustainable healtcare, Oxford, UK

PRISUTDELNING

16.15 – 16.30 Nordic Conference on Sustainable Healthcare awards
Nordic Center for Sustainable Healthcare delar för andra gången ut priser till tre aktörer som förtjänar extra uppmärksamhet. Förra årets vinare var Paxxo, Pharem Biotech och Uppsala University Hospital samt Landspítali University Hospital Iceland. Vilka tar årets priser?

 • Årets organisatör av hållbar sjukvård
 • Årets företag inom hållbar sjukvård
 • Årets innovation inom hållbar sjukvård

FRAMTIDSUTMANINGEN

16.30 – 16.55 Fungerande antibiotika – en avgörande hållbarhetsfråga
Resistensfrågan lyfts ofta fram som sjukvårdens viktigaste hållbarhetsfråga. Lunginflammation och ingrepp som höftledsoperationer, som i dag är ofarliga, kan återigen bli dödliga om antibiotikan inte biter längre. En uppskattning av brittiska myndigheter som ofta nämns är att 700 000 människor årligen dör globalt på grund av resistenta infektioner, och att dödstalet beräknas stiga till 10 miljoner människor år 2050 om inget görs. Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vill göra något åt saken. Med tyngdpunkt på miljöns betydelse berättar han vad som krävs av olika aktörer för att hantera problemet, allt från tillverkningen i Indien till vardagen på de stora sjukhusen i västvärlden.

 • Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet

AVSLUTNING

16.55 – 17.00 Dagens moderator avslutar dagen

17.00 – 18.00 Mingel med dryck och tilltugg


PLATS

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Den ledande nordiska konferensen om strategier och lösningar för hållbar utveckling inom sjukvården

Ta chansen att delta som utställare och partner, och träffa alla deltagare under Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018. Genom att bli partner till konferensen får din organisation en unik möjlighet att visa hur ni kan bidra till hållbar utveckling inom den nordiska sjukvården.

För rådgivning och bokning kontakta Karoline Wikström Nilsson:
0735-58 75 65
karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 15 februari 2018
Tid: kl. 09.10-17.00, därefter mingel till kl.18.00. Registreringen öppnar kl.08.00.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet och TEM

Pris:
Early Bird-pris: 3900 kr exkl. moms (t.o.m. 15 januari 2018)
Ordinarie pris: 4900 kr exkl. moms 

ANMÄL DIG HÄR

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Sponsorskap och utställning:
Karoline Wikström Nilsson
Tel: 0735-58 75 65
e-post: karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se