Hållbara Finanser:
Möt morgondagens krav på hållbara investeringar

Hållbara finanserProgramUtställning & PartnerskapSamarbeten

Hållbarhetsaspekterna integreras nu i snabb takt i företags och offentlig sektors kapitalförvaltning, placeringsstrategier och regelverk. Det skapar nya krav och förväntningar på hur din organisation förvaltar kapital och gör investeringar.

Välkommen till Hållbara Finanser, en ny mötesplats för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Här samlar vi opinionsbildare, experter och andra aktörer som ger dig inblick i nya trender, nya affärsmetoder och förändringar inom lagstiftning och regelverk som driver utvecklingen de kommande åren.

OBS! Konferensen har begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!

Anmäl dig här!

Som deltagare får du:

– Unika och affärskritiska insikter och kunskaper om hur hållbarhetsfrågorna förändrar spelplanen för investeringar

– Strategier, verktyg och goda exempel som hjälper dig och din organisation möta morgondagens krav och förväntningar

– Träffa och bygga nätverk med ledande experter och branschaktörer

Offentliga investeringar och gröna obligationer
Kommunsektorn investerar för över 100 miljarder kronor varje år och en stor del av kapitalet går till klimat- och miljörelaterade projekt. Gröna obligationer har blivit ett viktigt finansiellt instrument. Här får du bland annat veta hur det fungerar och ta del av framgångsrika strategier och goda exempel.

Så kommer investeringsklimatet att förändras i praktiken
Martin Skancke, ordförande för FN-initiativet Principles for Responsible Investment (PRI), berättar om de skärpta kraven och om sin syn på utvecklingen för hållbara investeringar. Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (MP) berättar hur regeringen vill se finanssektorn bli hållbar.

Nya krav och förväntningar på ägarstyrning
Hållbarhet är idag en högst aktuell utmaning för landets bolagsstyrelser och bolagsägare. Här diskuteras och analyseras hur styrelser och ägare kan och bör förhålla sig till omvärldens nya krav och förväntningar.

PROGRAM

07.45– 09.00 Registrering

Servering av kaffe och smörgås.

08.00-08.45 Frukostseminarium

Inled dagen med ett frukostseminarium före det ordinarie programmets start. Våra partner SPP Fonder och AP7 bjuder på två intressanta seminarieprogram från kl 8.00. Frukost serveras från 7.45. Separat föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.

08.00 AP7: Parisavtalet, Trump och klimatvärstingarna – vad händer nu?

Efter klimatmötet COP21 i Paris för ett år sedan befann sig världen i ett lyckorus. Så blev det snöstorm, Donald Trump valdes till USA:s president och nytt klimatmöte, COP22 i Marrakesh. Vad händer nu om USA river upp avtalet?

Efter klimatmötena har AP7 införlivat Parisavtalet i det normverk som utgör en grund för AP7 och många andra investerares ägarstyrning. En genomlysning av aktieportföljen med Parisavtalet som utgångspunkt görs för första gången i december 2016. Syfte – att identifiera de bolag som verkar i direkt strid med avtalet. Målsättningen – att klimatvärstingarna ska omvändas.

Talare:

 • Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid COP21 i Paris
 • Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores, tillika deltagare vid COP22 i Marrakech
 • Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7
 • Moderator: Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP7

Anmälan till frukostseminariet görs via denna länk.

08.00 SPP Fonder: grön obligationsfond – Grönt är både skönt och lönsamt samt mycket klimatsmart

Marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt de senaste åren och allt fler aktörer ger ut gröna obligationer. Obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och som bromsar den globala uppvärmningen.

 • Vilka är emittenterna (låntagarna) av gröna obligationer?
 • Risk för greenwashing?
 • Vilken typ av projekt öronmärks för att finansieras via gröna obligationer?
 • Ger man upp avkastning som investerare i gröna obligationer?
  För kapitalägare och investerare finns det nu, genom renodlade gröna obligationsfonder, möjlighet att drastiskt höja hållbarhetsgraden även för räntedelen av en tillgångsförvaltningen, utan att ge avkall på avkastningen.

Talare:

 • Helena Lindahl, portföljförvaltare, SPP/Storebrand

Anmälan till frukostseminariet görs via denna länk.

Vid frågor kontakta Anna Östman, SPP Fonder. E-post

09.00 – 09.05 Välkommen till Hållbara Finanser!

Moderatorerna hälsar välkommen till den nya mötesplatsen Hållbara Finanser och introducerar dagens program.

Moderatorer:

 • Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans Affärer och ansvarig utgivare Fond & Bank
 • Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
09.05– 09.30 Regeringen: Det här är vad vi vill se

Inledningsanförande om regeringens syn på finanssektorn och hur den framöver kan och förväntas bidra till ett hållbart samhälle.

Talare:

 • Per Bolund (MP), konsument- och finansmarknadsminister, regeringen 
09.30 – 10.30 Nya krav och förväntningar på ägarstyrning

Hållbarhet är idag en högst aktuell utmaning för landets bolagsstyrelser och bolagsägare. Här diskuteras och analyseras hur styrelser och ägare kan och bör förhålla sig till omvärldens nya krav och förväntningar.

Talare:

 • Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Nordic och Stockholmsbörsen
 • Klas Tikkanen, CFO, Nordic Capital Advisory AB
 • Sophie Nachmeson-Ekwall, forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot i ICA-Gruppen
 • Åsa Söderström Jerring, styrelseledamot i Vattenfall
10.30-11.00 Kaffe
11.00 – 11.30 Så utbildas finanssektorn för framtiden

Den traditionella ekonomutbildningen är under förändring. På Handelshögskolan i Stockholm startade hösten 2016 en ny inriktning med fokus på de globala utmaningarna – invävt i kandidatprogrammet Business and Economics. Detta är helt unikt bland världens ekonomihögskolor. Handelshögskolans rektor Lars Strannegård berättar hur framtidens beslutsfattare och ledare i finanssektorn utbildas för framtidens krav och behov.

Talare:

 • Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
11.30 – 12.00 Så ser finanssektorns ansvar ut

Den traditionella ansvarsfördelningen mellan offentlig sektor, frivilligorganisationer, näringsliv och finanssektorn håller på att luckras upp. Joakim Sandberg på Misum vid Handelshögskolan forskar i skärningspunkten moral, politik, ekonomi och filosofi och ger här sin bild av finanssektorns utmaningar och hur branschens ökade ansvar får ett allt större stöd i lagstiftning och juridisk praxis.

Talare:

 • Joakim Sandberg, forskare, Misum vid Handelshögskolan i Stockholm
12.00 – 13.00 Lunch

 

13.00 – 13.45  Offentliga investeringar och gröna obligationer

Kommunsektorn investerar för över 100 miljarder kronor varje år och en stor del av kapitalet går till klimat- och miljörelaterade projekt. Gröna obligationer har blivit ett viktigt finansiellt instrument och än så länge betalas premier för hållbara investeringar. Tre aktörer berättar om sin syn på gröna obligationer och hur offentliga investeringar kan bidra till en hållbar finansmarknad.

Talare:

 • Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
 • Fredrik Holst, Finanschef, Landstinget Västmanland
 • Magnus Borelius, Finanschef, Göteborgs Stad
13.4514.30 Hållbara belöningsmodeller för kapitalförvaltare (engelska)

Belöningsmodellen för kapitalförvaltare har identifierats som en bidragande orsak till finanssektorns svårigheter att gå från kortsiktigt vinstfokus till en mer långsiktig hållbar strategi. Michael Kirchler, professor i ekonomi vid universitetet i Innsbruck, är en av världens främsta forskare på belöningssystem i finanssektorn. Här berättar han var forskningen står i dag och hur belöningsmodellerna kan och bör utvecklas.

Talare:

 • Michael Kirchler, Professor of Finance, University of Innsbruck (Anförandet hålls på engelska.)
14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe med tillbehör
15.00 – 15.30 Hur hållbara krediter kan bli marknadsstandard

När Svensk Exportkredit, SEK, lånar ut miljoner för att sy ihop exportaffärer för den svenska industrin, ställs tydliga hållbarhetskrav. Här belyses hur det går till i praktiken och hur även traditionella banker kan ställa krav på kunderna och kundernas kunder. SEK har också ambitioner att hållbarhetsgranska sin portfölj och följa kundernas omställningsrisker i kölvattnet av Parisavtalet.

Talare:

 • Johan Henningsson, hållbarhetschef på  Svensk Exportkredit, SEK
15.30 – 16.00 Hantering och analys av affärskritisk jämförbar data

För att kapitalmarknaden ska kunna agera på ett hållbart sätt krävs korrekt och jämförbar information och hållbarhetsdata från företagen. I december lämnar G20:s Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, TCFD, sitt slutbetänkande och här diskuterar experterna vad det betyder och vilken information som krävs för att analytiker och ratingföretag ska kunna göra trovärdiga riskbedömningar för finanssektorn.

Talare:

 • Emma Henningsson, Senior Account Manager, CDP
 • Antti Savilaakso, Partner, Auriel Capital Limited
 • Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg, AP7
 • Magnus Emfel, rådgivare inom hållbar ekonomi, Världsnaturfonden WWF
16.00–16.30 Vägen mot verkligt hållbara investeringar

FN-initiativet Principles for Responsible Investment, PRI, börjar nu utesluta medlemmar som inte lever upp till organisationens krav och på allvar ställer om till en ansvarsfull investeringsportfölj. PRI:s ordförande Martin Skancke berättar om de skärpta kraven och om sin syn på utvecklingen för hållbara investeringar de kommande åren.

Talare:

 • Martin Skancke, ordförande, UN Principles for Responsible Investment
Workshops

Under konferensen Hållbara Finanser kan du delta i ett antal workshop där du i mindre grupper på detaljnivå kan diskutera ett antal aktuella ämnen och frågeställningar.

Workshop-delen pågår under eftermiddagen parallellt med konferensens ordinarie program. Antalet platser till workshop-delen är begränsat och först-till-kvarn-regeln tillämpas.

13.00 – 13.30 Lär känna det nya analysverktyget SEI Metrics

Sustainable Energy Investment (SEI) Metrics är ett verktyg under utveckling som ska hjälpa kapitalägare och finansiella lagstiftare att analysera om en aktieportfölj ligger i linje med det så kallade tvågradersmålet. WWF är en av medlemmarna i konsortiet bakom metodiken och Magnus Emfel berättar hur verktyget fungerar och vilken betydelse det har för att styra investeringar mot globala mål för hållbar utveckling.

Talare:

 • Magnus Emfel, rådgivare inom hållbar ekonomi, Världsnaturfonden WWF
13.30 – 14.00 Så coachar du dina portföljbolag i hållbarhet

Malin Lindfors Speace, grundare av Ethos International, berättar varför och hur du ska utbilda dina portföljbolag i hållbarhetsarbete.

Talare:

 • Malin Lindfors Speace, partner och senior advisor, Ethos International
14.00– 14.30 Hållbar portföljhantering i offentlig sektor

Västra Götalandsregionen har skrivit en ny miljöpolicy som mynnade ut i omallokeringar i investeringsportföljen. Ekonomidirektör Joakim Björck, med lång erfarenhet från näringslivet, berättar om strategier och hur Västra Götaland testat nya finansiella instrument, till exempel hållbara indexnära fonder, i den nya portföljen.

Talare:

 • Lars Hillerström, finanschef, Västra Götalandsregionen
14.30 – 15.00 Kaffepaus
15.00 15.30 I praktiken: Så utfärdar du gröna obligationer

År 2015 emitterades gröna obligationer ut för totalt 41,8 miljarder USD och enligt SEB:s prognoser blir värdet 2016 mellan 80-100 miljarder USD. Så kallade gröna investerare står i kö och strax bakom hägrar utländska investerare. SEB, som var med och skapade instrumentet, berättar här hur det konkret går till när en grön obligation utfärdas.

Talare:

 • Mats Olausson, senior advisor Climate & Sustainable Financial Solutions,, SEB
15.30 – 16.00 Social Impact Bonds – redo för den svenska marknaden?

Sociala obligationer, så kallade Social Impact Bonds eller SIB, har precis gjort entré på marknaden och frågan är om de kommer att få samma genomslag som de gröna obligationerna. Henrik Storm Dyrssen, vd på Leksell Social Venture, berättar om den första sociala obligationen som utfärdats i Sverige och belyser instrumentets för- respektive nackdelar.

Talare:

 • Henrik Storm Dyrssen, vd, Leksell Social Ventures
16.30 – 18.00 Mingel

Avslutningsvis är det dags för eftersnack och mingel. Det bjuds på förfriskningar och tilltugg.

 

Välkommen att delta som utställare eller partner!

Besökarna är institutionella kunder på finansmarknaden till exempel kommuner, landsting, stiftelser, ideella sektorn och övriga fria organisationer men även kapitalförvaltare och utgivare av finansiella instrument. Med andra ord en mötesplats för alla aktörer som är verksamma i finanssektorn. Titlarna är bland annat finanschefer, CFO, hållbarhetschefer/strateger, analytiker, IR-chefer, kapitalförvaltare och andra som har behov av att bli uppdaterade inom hållbar kapitalförvaltning.

Som utställare har ni chans att bjuda in era kunder och intressenter i er monter! Ni kan presentera ert företags eller organisations ståndpunkt, era strategier, verktyg, produkter och/eller goda exempel! Vi utformar utställningen för att optimera kontaktskapandet och uppmuntra till erfarenhetsutbyte, samarbete och dialog.

Som kreativ partner vill ditt företag/organisation bidra till konferensen på ett unikt sätt, vilket kräver samverkan utöver det vanliga. Det kan exempelvis handla om att arrangera ett frukostseminarium innan konferensen börjar, bjuda in till rundabordsdiskussion under lunchen, studiebesök i anslutning till konferensen, samla deltagarna till en middag/bankett, ha en egen VIP-lounge, dela ut ett gemensamt pris, ge deltagarna en goodie-bag, mat eller teknik e t c.

Bara fantasin sätter gränserna.

Låt oss göra er närvaro till en bra affär!

För mer information, kontakta Norah Miller
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se
Telefon: 073-852 19 61

logoboard-finanser-sajt

 

 

Talare

Information

Plats: Nordic Light Hotel, Stockholm
Datum: 31 januari 2017
Tid: Kl. 09.00–16.30 och därefter mingel till kl.18.00
(registreringen öppnar kl. 8.00)
Arrangör: Aktuell Hållbarhet, Fond & Bank och Veckans Affärer

Priser:

4 995 kronor exkl. moms för dig som är verksam inom offentlig sektor.

6 995 kronor exkl. moms för övriga.

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.
Anmäl dig här!

Utställning och partnerskap:
Norah Miller
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se
Telefon: 073-852 19 61