Klimatforum 2017ProgramPlatsUtställningTalare

Välkomna till en dag som fokuserar på de möjligheter som uppstår när alla drar åt samma håll!

Klimatforum 2017 riktar strålkastarljuset på både små och stora lösningar. Att förverkliga Parisavtalet är en av vår tids största gemensamma utmaningar.

Politisk kraft och internationella överenskommelser är viktigt – mycket har vi redan klarat och flera lösningar finns inom räckhåll. Ytterligare innovationer och industriella språng visar vägen framåt – tillsammans med kollektiva beteendeförändringar och en stor dos personligt ansvar.

Välkomna!


anm-har
2 495 kr exkl. moms

PROGRAM

07.45 Registrering öppnar för frukostseminarierna. Kaffe och smörgås serveras

08.00 Utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras

08.00-08.45 Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Kom tidigare till Klimatforum och ät frukost samtidigt som du lyssnar på ett högaktuellt ämne.

Välj mellan:
Så kan vi nå etappmålen i det klimatpolitiska ramverket
Dagsfärsk klimatstatistik och nya analyser om hur Sverige kan nå klimatmålen. Vilka möjligheter finns inom exempelvis transportsektorn och jordbruket för att minska Sveriges klimatpåverkande utsläpp? Läget ser annorlunda ut än för ett år sedan.
SAL: RIDDARSALEN

 • Oskar Larsson, enhetschef, Naturvårdsverket
 • Johannes Morfeldt, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
 • Eva Jernbäcker, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
 • Tea Alopaeus, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
  Arrangör: Naturvårdsverket

Gröna obligationer och placeringar, så minskar de utsläppen
Ta del av kommuners och bankers arbete med gröna finanser. Den 15 december levereras utredningen om gröna obligationer till regeringen, hör om arbetet redan på Klimatforum.
SAL: FOGELSTRÖM

 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Mats Andersson, särskild utredare Gröna obligationer på uppdrag av finansdepartementet
 • Mats Olausson, senior rådgivare, SEB
 • Filippa Borgström, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
 • Hans Asplund, finanschef, Linköpings kommun
 • Hanna Arneson, hållbarhetsstrateg, Örebro kommun
  Arrangör: Klimatkommunerna och Naturvårdsverket

09.00  VÄLKOMMEN
Dagens moderator öppnar konferensen tillsammans med arrangörerna.

 • Mia Odabas, moderator
 • Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
 • Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

POLITIKEN

09.10   Paris-processen från utsidan och insidan (detta pass är på engelska)
Fortfarande beskrivs Parisavtalet som en av den internationella diplomatins stora triumfer. Men det är först i efterhand som det går att på riktigt avgöra om världens ledare verkligen levererade. Klimatforum inleds med två perspektiv på vad Parisavtalet hittills betytt. Kommer det att leda till det monumentala politiska och ekonomiska systemskifte som utlovats?

 • Kevin Anderson, gästprofessor vid CEMUS, Uppsala Universitet samt professor i energi och klimatförändringar, University of Manchester
 • Johanna Lissinger Peitz, ämnesråd och chefsförhandlare, Regeringskansliet

09.40  Panel: ledarskap för att nå klimatmålen (detta pass är på engelska)
Klimatforum 2017 diskuterar det politiska ledarskapet i Sverige och världen för att nå de mål som stakades ut i Paris för snart två år sedan. Framsteg och svårigheter vid mellanstationen klimatmötet COP 23 i Bonn utvärderas och diskuteras, och vi tar temperaturen inför nästa års klimatmöte i Polen 2018.

 • Mattias Goldmann, vd, Tankesmedjan Fores
 • Clarisse Kehler Sieberts, forskare och advokat, Stockholm Environment Institute
 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Johanna Lissinger Peitz, ämnesråd och chefsförhandlare, Regeringskansliet
 • Kevin Anderson, gästprofessor vid CEMUS, Uppsala Universitet samt professor i energi och klimatförändringar, University of Manchester

TEKNIKEN

10.10 De nödvändiga miljardinvesteringarna
De politiska målsättningarna i det internationella klimatarbetet behöver draghjälp av nya tekniska lösningar, ytterligare innovationer och industriella språng. Klimatforum presenterar tre modiga svenska industriella projekt som kan komma att göra skillnad.

 • Martin Pei, teknisk direktör, SSAB
 • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
 • Emad Zand, Head of commercialization and projects, Northvolt 

11.00–11.30  Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen.
Besök gärna speakers corner i utställningsområdet där alla talare som talat under förmiddagen kommer befinna sig. Ta chansen att samtala med talarna under enklare former.


FÖRDJUPNING: VERKTYG FÖR FÖRÄNDRING

11.30–12.30 Välj en av tre parallella sessioner 

A:1 Politiken: Lokala klimatbokslut och verktyg som förankrar Parisavtalet
Internationella avtal och stolta deklarationer får kraft när de förankras hela vägen ned till de lokala beslutsprocesserna. Svenska kommuner måste förhålla sig till uppsatta mål för klimatet och miljön, sätta egna mål och samtidigt klara av att motivera sina invånare att ta ansvar. Sessionen lyfter fram metoder som stödjer sådana processer och ger exempel på olika typer av politiska verktyg.
SAL: RIDDARSALEN

 • Isak Stoddard, biträdande föreståndare, Centrum för hållbar utveckling (CEMUS), Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Megha Huber, miljöstrateg, Järfälla kommun
 • Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun

A:2 Tekniken: Innovationsupphandling driver klimatsmart utveckling
A Challenge from Sweden är en behovsdriven plattform för öppen innovation med syfte att undanröja hinder för investeringar i ny, klimatsmart teknik. Kommuner, företag och regioner får tillgång till kunskap om innovationer från hela världen som de sedan kan upphandla. Kort efter Klimatforum lanseras satsningen Hållbar mobilitet som tjänst, som väntas minska belastningen från transporter både på kommuner, stora företag och hos privatpersoner.
SAL: FOGELSTRÖM

 • Charlotte Lejon, chef kommersialisering och företagande, Energimyndigheten
 • Per Ekstorm, projektledare, Eskilstuna kommun
 • Claes Sommansson , ansvarig för samverkansprojekt inom energi, Johanneberg Science Park, Göteborg
 • Erik Asph-Hennerdal, affärsutvecklare, Energimyndigheten

A:3 Det personliga ansvaret: Klimatkommunikation som ger effekt
Sessionen fokuserar på hur företag och organisationer med olika medel kan få människor att ta ett större personligt ansvar. Med utgångspunkt i kända mänskliga drivkrafter ges verktyg för att nå större klimatnytta genom kommunikation, storytelling och nudging. Är människor oundvikligt kortsiktiga eller går det att bryta invanda mönster?
SAL: MÄSSHALLEN

 • Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
 • Sara Nilsson, projektledare Klimatsmarta Stockholmare
 • Barbara Evaeus, Senior Communications Manager, WWF
 • Ann Murugan, mental coach inom hållbar utveckling och klimatpsykologi, BeChange
 • Malin Modh, klimatkommunikatör Naturvårdsverket

12.30–13.30   Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen.
Besök gärna speakers corner i utställningsområdet där alla talare som just talat på fördjupningspassen kommer befinna sig. Ta chansen att samtala med talarna under enklare former.


FÖRDJUPNING: FLYGET, MATEN OCH STADEN

13.30–­14.30 Välj en av tre parallella sessioner 

B:1 Flygets avgörande roll för klimatet
Svenska invånares klimatpåverkan från internationella flygresor svarar i dag för lika stora utsläpp som all bilkörning i landet och flygandet och utsläppen fortsätter att öka. Sessionen analyserar behovet av nya internationella avtal och nationella styrmedel och ger exempel på stora satsningar på tekniska lösningar som minskar utsläppen. Vilka förutsättningar finns för företag och privatpersoner att göra medvetna, klimatsmarta val idag och i framtiden?
SAL: RIDDARSALEN

 • Jonas Åkerman, transportforskare, KTH
 • Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Mats Björsell, klimathandläggare, Naturvårdsverket

B:2 Det gröna proteinskiftet
Den svenska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som de klimatpåverkande utsläppen ska minska. Intresset för växtbaserad mat är större än någonsin och många företag vill vara med i ett proteinskifte med nya spännande innovationer baserade på inhemska grödor. Den här sessionen lyfter matfrågan och djupdyker i olika lösningar och förslag, till exempel om tiden är mogen för skatter som styr om till en ny klimatsmart tallriksmodell.
SAL: FOGELSTRÖM

 • Hanna Halpern, vd, Restaurangakademien
 • Elin Röös, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Gunnar Backman, en av grundarna, Nordisk Råvara AB
 • Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

B:3 Så skapas den klimatsmarta staden
Kraven är många och omfattande när framtidens städer och bostadsområden planeras. Det handlar om minimal klimatbelastning, energieffektivitet och social hållbarhet, allt måste med. Klimatforum lyfter fram inspirerande exempel på hur detta ska bli möjligt, från övergripande lokala politiska beslut och storbolagens ambitiösa målbilder till barnen som lär sina föräldrar att spara energi.
SAL: MÄSSHALLEN

 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Björn Sundin (S), tidigare kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun
 • Agneta Wannerström, chef Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige
 • Jacob Landin, kommunikationschef,Sisab

14.30–15.00   Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen.
Besök gärna speakers corner i utställningsområdet där alla talare i passen Flyget, maten och staden kommer befinna sig. Ta chansen att samtala med talarna under enklare former.


DET PERSONLIGA ANSVARET

15.00  Klimatministern har ordet
Med lagar, vägledningar, subventioner, skatter och andra styrmedel försöker politiker lösa vår tids stora utmaning. Men politik är så mycket mer än detta. Det handlar också om att inspirera, argumentera och vara det goda exemplet som människor väljer att följa – att utöva det politiska ledarskapet. Isabella Lövin är inbjuden till Klimatforum för att tala om balansen mellan politiska beslut, tekniska landvinningar och det personliga ansvaret.

 • Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

15.30  Personligt ansvar från historiskt, filosofiskt, psykologiskt och teologiskt perspektiv
Varför avstår vi inte enkelt från att ständigt besöka välfärdens godisbutik som bjuder långresor, kött, privatbilism och annan koldioxidtung konsumtion? I ett panelsamtal om historiska paralleller, filosofi, psykologi och etik vrider och vänder vi på frågor om det personliga ansvaret när ett samhälle byter spår.

 • Jenny Björkman, historiker, Riksbankens jubileumsfond
 • Jonna Bornemark, filosof, Centrum för kunskap, Södertörns högskola
 • Henrik Grape, präst, Svenska kyrkan
 • Niklas Laninge, psykolog och författare av boken Beteendedesign

 INSPIRATION

16.15  Heidi Andersson och Björn Ferry: Från svett till klimatvett
Heidi Andersson och Björn Ferry, två tidigare elitidrottare i världsklass som inte kan sluta att tävla, men som nu valt ett helt annat mål än de ädla medaljerna. Visionen är en fossilfri familj till år 2025. Det är en stor utmaning, men ingen uppoffring, att bli fossilfria. Planetskötare är något alla förr eller senare måste bli för att vi ska kunna säkerställa mänskligt liv i framtiden. Så resonerar de på sin blogg #fossilfri2025. Men hur ska detta gå till rent praktiskt och konkret? På Klimatforum berättar de om sin resa mot målet.

 • Heidi Andersson, armbryterska och Björn Ferry, skidskytt

AVSLUTNING

16.45   Dagens moderator och arrangörer avslutar Klimatforum 2017

17.00–18.00   Mingel med tilltugg och möjlighet att köpa dryck
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen. Besök gärna speakers corner i utställningsområdet där alla talare som just varit på scenen kommer befinna sig. Ta chansen att samtala med talarna under enklare former.


PLATS

Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Boka en monter – ta hand om kunder och övriga intressenter på plats!

Ta chansen att delta som utställare och träffa alla deltagare under Klimatforum.

För rådgivning och bokning kontakta:

Edith Jonsson-Wennberg:
0735-58 66 15
edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

 

Talare

Information

Plats: Münchenbryggeriet,
Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum: 30 november 2017
Tid: kl. 9.00–17.00 och därefter mingel till kl. 18.00 (registreringen för frukostseminarier öppnar kl. 7.45, utställningen med frukostservering öppnar kl. 8.00)

Arrangörer: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

Pris:
2 495 kr exkl. moms
Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Programinnehåll och projektledning:
Maja Cederlund
maja.cederlund@naturvardsverket.se

Sponsorskap och utställning:
Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
e-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se