KlimatforumProgramPlatsFrukostseminarierUtställare

Från strategi till verklighet 

På Klimatforum 2019 sätter vi fokus på utmaningar och presenterar möjligheter som gör skillnad. Vi tar också del av färska slutsatser från världens klimatforskare inom FN:s klimatpanel IPCC.

En ny regering finns på plats ­- hur kommer de i praktiken att förhålla sig till den nya klimatlagen och vad ser det klimatpolitiska rådet för vägar framåt?

Klimatforum 2019 ger dig svaren, välkommen!

Konferensen 2019 är nu fullbokad.  

Lyssna in via web-länk

Om man inte har möjlighet att närvara på plats går det utmärkt att ta del av innehållet på annat sätt. Delar av konferensen kommer att livesändas (vid parallella pass så är det A1 och B1 som livesänds). Dessutom kommer det vara möjligt att se presentationerna på YouTube i efterhand. Klicka här för att följa konferensen via länk. 

 

ANMÄLAN

Anmälan: 3 495 kr exl moms


Ur programmet: 
 • Nya affärsmodeller för att klara klimatmålen
 • Hur löser vi konsumtionen – en av våra största utmaningar
 • Nudging med hjälp av artificiell intelligens
 • Negativa utsläpp – hur uppnår vi det på riktigt?
 • Hur öppen data kan hjälpa oss att nå klimatmålen
 • Det gröna guldet – bioekonomins möjligheter och utmaningar
 • Så ställer finansmarknaden om till fossilfritt

Registrering, frukostseminarier och inledning

08.00 Registrering och utställning öppnar
Kaffe och smörgås serveras.


8:15 – 8.50 Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Frukost nr 1:
Hur kan vi veta konsumtionens klimatpåverkan och vad kan den användas till?
Frukost nr 2: Fossilfrihet genom digitalisering – här är färdplanen som beskriver hur!
Frukost nr 3: Så kan det offentliga gå före
(Se fliken Frukostseminarier för mer information om innehåll och talare)


9.00 – 9.10 Välkommen
Dagens moderator Fredrik Berling och arrangörer hälsar välkommen och öppnar konferensen.


Vetenskap och klimatpolitik

9.10 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– 9.35 Var står klimatförändringarna idag?
(Detta pass är på engelska).

Ta del av den allra senaste kunskapen om var vi står idag. Vad säger forskarna i FN:s klimatpanel IPCC om våra möjligheter att hålla temperaturökningen under 1,5 grader? Hur håller vi oss inom de planetära gränserna?

 • Will Steffen, Stockholm Resilience Center och The Australian National University.
 • Martin Hedberg, meteorolog och klimatanalytiker

9.35 – 10.00 Så löser vi klimatutmaningen
Sverige har marginellt minskat sina utsläpp för tredje året i rad och det är långt ifrån tillräckligt. Vilka åtgärder krävs för att nå netto-noll 2045?
Här får du veta mer om Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimathandlingsplan, som överlämnas direkt på scen.

Klimatpolitiska rådet, som ska granska regeringens klimatpolitik, presenterar under våren sitt förslag till vägar framåt. Här får du inblick i vad de har i åtanke.

 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Ingrid Bonde, ordförande, Klimatpolitiska rådet
 • Lena Neij, ordförande, Lunds klimatpolitiska råd

10.00 – 10.20 Den nya regeringen – här är färdplanen
Den nya regeringen har en stor utmaning framför sig i att leda omställningen till ett klimatsmart samhälle. Här berättar regeringen om sina strategier för den kommande mandatperioden.

 • Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

10.20 – 10.30 Vad sades egentligen?
Några av Sveriges mest klimatkunniga ledarskribenter och journalister kommenterar förmiddagen. Vad sades egentligen mellan raderna?

 • PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri
 • Susanna Baltscheffsky, producent Klotet, Sveriges Radio

Paus

10.30 – 11.00 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fördjupning – verktyg och modeller för klimatarbetet

11.00- 12.00 Välj en av fyra parallella sessioner


A.1 Växla upp det lokala och regionala klimatarbetet genom smart transportplanering
Transportplanering är en viktig pusselbit för att accelerera det lokala klimatarbetet. Hör om lyckade och modiga satsningar inom trafik- och stadsplanering från kommuner i framkant, samt deras tankar om vad mer som måste göras. Du får också veta vad länsstyrelserna föreslår när det gäller styrmedel och arbetssätt.

 • Erik Särnholm, verksamhetsledare Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS
 • Linda Birkedal, miljöstrateg, Lunds kommun
 • Daniel Helldén, trafikborgarråd, Stockholms stad
 • Moa Rasmusson,  ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och kommunalråd, Sollentuna kommun
 • Lenita Ericson, kommunalråd, Luleå kommun

Moderator: Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores


 • A.2  Kan vi möta klimatmålen genom data?
  Tiden för tunga myndighetsrapporter och otillgänglig data är förbi. Vi visar hur öppen data kan hjälpa oss att fatta bättre beslut för att nå klimatmålen nationellt och lokalt. Ta del av nya it-verktyg som utvecklas av myndigheter och regioner i planeringen för att minska våra utsläpp. Vi blickar också framåt – vad har it och digitalisering för roll i klimatomställningen?
 • Hanna Brolinson, utredare, Klimatpolitiska rådet
 • Tomer Shalit, vd, MapLauncher
 • Anna Gustafsson, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

Moderator: Stina Söderqvist, Naturvårdsverket


A.3 Affärsmodeller för klimatet
Vägen mot nollutsläpp och cirkulära modeller driver nytänkande och långsiktiga affärer. Lyssna till tre företag som på olika sätt försöker bemöta klimatfrågan på helt nya sätt.

 • Robert Westerdahl, Associate Partner, Material Economics
 • Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear AB
 • Martin Andersson, hållbar utvecklingsledare, Skanska
 • Jonas Willaredt, hållbarhetschef, Husqvarna

Moderator: Tomas Chicote, Naturvårdsverket


A.4 Kapitalets medverkan till en fossilfri omställning

Allt mer målmedvetet integrerar finansmarknaden klimatriskbedömningar i sina analyser. Ta del av hur finansbranschen, emittenter och myndigheter arbetar med att utveckla nya verktyg och metoder för att på ett tydligare sätt bidra till den fossilfria omställningen.

 • Flemming Hedén, klimathandläggare, Naturvårdsverket
 • Andreas Kindahl, Nordenchef,  S&P Global Ratings
 • Charlotta Brask, Hållbarhetschef, Region Stockholm
 • Anna Breman, chefekonom, Swedbank

Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet


Paus

12.00 – 13.00 Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fördjupning – innovationer för framtiden

13:00-14:00 Välj en av fyra parallella sessioner


B.1 Konsumtionen – vår stora utmaning
De konsumtionsbaserade utsläppen måste minska. Men det talas ofta om att Sveriges rådighet är begränsad. Vi diskuterar tre högaktuella styrmedelsområden av övergripande karaktär. Vad är klimattullar och är det en lösning? Hur kan vi genom produktutveckling och mer resurseffektiva produkter främja en cirkulär ekonomi? Konsumtionskultur och marknadskommunikation, hur kan de anpassas till klimatutmaningar?

 • Fredrik Gisselman, utredare, handel och miljömässig hållbarhet, Kommerskollegium
 • Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES, Linköpings Universitet
 • Cecilia Soler, docent i marknadsföring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Karin Bradley, forskare KTH och programchef för Mistra Sustainable Consumption
 • David Kihlberg, Chef för klimat och juridik, Naturskyddsföreningen

Moderator: Fredrik Berling


B.2 Beyond nudging med hjälp av artificiell intelligens och internet of things
Framöver kommer ny teknik att spela en större roll för hur vi arbetar med beteendedesign. Det handlar om hur vi med hjälp av avancerad mätning, smarta sensorer och analys kan undersöka individuella beteendemönster och triggers. Med hjälp av den nya tekniken blir det möjligt att arrangera valsituationer och publika platser som gör det enklare att agera hållbart.

 • Katharina Paoli, Nudging Sweden
 • Anders Bergek, Mindcamp
 • Monika Martinsson, cto Deedster
 • Ellen Zetterberg, head of CX, Mestro

Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet


B.3 Koldioxidlagring – en väg mot negativa utsläpp?

Senast 2045 ska Sverige uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom att fånga upp mer utsläpp än vad vi släpper ut i atmosfären. Koldioxidlagring är en väg framåt. Under det här passet fördjupar vi oss i en teknologi som sägs ha stor potential i Sverige, bio-CCS, eller koldioxidfångning och lagring av koldioxid från bioenergianvändning. Du får också ta del av vad regeringens utredare ser som möjliga lösningar när det gäller koldioxidlagring.

 • Julien Morel, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
 • Åsa-Britt Karlsson, regeringens särskilda utredare för den Klimatpolitiska vägvalsutredningen och generaldirektör för SGI, Statens geotekniska institut
 • Kristin Myskja, underdirektör, CCS-enheten, norska olje- och energidepartementet
 • Mathias Fridahl, biträdande lektor, tema miljöförändring och centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet


B.4  Det gröna guldet – bioekonomins möjligheter och utmaningar

Från bioenergi till byggnadsmaterial och ny komposit: Det råder ingen tvekan om att det finns stor potential i resursflöden från den svenska skogen. Vilka möjligheter finns det för den svenska bioekonomin och vad finns det för utmaningar? Hör mer om Skogsindustrins färdplan och följ utfrågningen om hur utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt.

 • Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola
 • Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen, Skogsindustrierna
 • Åsa Ek, vd, Cellutech

Moderator: Stefan Nyström, Naturvårdsverket


Paus

14.00 – 14.30 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Utblick

14:30 -15:15 Internationella trender som gör skillnad

Spaning 1: Juridiken som vapen

Norge, USA, Nederländerna. Just nu pågår en våg av processer världen över där civilsamhället håller stater och företag ansvariga för brott mot klimatet och framtida generationers rättigheter till ett gott liv. Vad får processerna för effekter? Kan juridiken användas för att sätta stopp för klimatskadliga verksamheter och beteenden?

 • Kristina Forsbacka, Luleå tekniska universitet

Spaning 2: Sveriges plats i världen – vikten av goda förebilder

Hur viktigt är det egentligen att ett mindre land som Sverige, med få invånare i ett globalt perspektiv, väljer att ta på sig ledartröjan i klimatomställningen. Vad har Sveriges klimatarbete för betydelse utanför landets gränser?

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Åsa PetterssonHead of Public Affairs & Sustainability Scania

Spaning 3: Ett matsystem inom planetens gränser

Mer baljväxter, nötter och grönsaker. Mindre kött, mejeri och spannmål. Det globala matsystemet står inför omfattande utmaningar som bland annat innebär nya kostvanor och att svinnet reducerats drastiskt genom hela värdekedjan. Den goda nyheten är att en klimatsmart kost är bra både för oss som individer och för vår planet. Men hur ser vägen dit ut? Vad krävs?

 • Line Gordon, director, Stockholm Resilience Centre

Samtal

15:15- 15:50  Perspektiv på framtiden: Rädsla och mod
Hur får vi med alla på resan mot ett klimatsmart samhälle? Lyssna till kloka tankar om rädslans makt över politiken och om vad som krävs för att få oss människor att omfamna förändring.

 • Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
 • Lars Dencik, professor i socialpsykologi, Roskilde universitet
 • Dona Hariri, jurist och inspiratör för we_change
 • Anette Nordvall, tech-investerare och affärsängel

15:50 – 16:10 Avslutning

Dagens moderator, ett par av talarna och arrangörerna summerar dagen


16:10 – 18:00 Mingel med intressanta utspel

Dagen är slut, men stanna kvar en stund till och inspireras. Mingla loss och nätverka i baren eller häng kvar med kollegorna. Kreativa aktiviteter och samtal utlovas.

Flera av våra talare finns kvar på minglet och vi kommer att ha diskussionsgrupper som talarna leder. Katharina Paoli leder ”Så nudgar vi smartast” och Mattias Goldmann leder ”Så snackar vi klimat”.


Hela dagen kommer ni att kunna spela och prata om roliga klimatspel i vår spelhörna på plan 2. Spel-mingla i pauserna eller spela över en drink i minglet efteråt (och då även med upphovsmännen till spelen på plats). Vi har kortspelet Klimatkoll, brädspelet Hållbara hushållet där du ska nå klimatmålet – samt brädspelet Kalas där du kan hantera din klimatångest.

8:15- 8.50 Frukost nr 1:

Hur kan vi veta konsumtionens klimatpåverkan och vad kan den användas till?

Det är viktigt att följa de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion, men hur mäter man egentligen utsläppen? I början av 2019 presenterar Naturvårdsverket ett uppdrag från regeringen om att utveckla mätmetoder och indikatorer på området. Hör mer om resultaten och hur man exempelvis mäter utsläpp från livsmedel, klädinköp och flygresor. Här finns också möjlighet att ställa frågor.

Talare:

 • Ulrika Isberg, projektledare, Naturvårdsverket
 • Jonas Allerup, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
 • Julien Morel, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
 • Anita Lundström, handläggare, Naturvårdsverket

Moderator: Ulrika Isberg, Naturvårdsverket

8:15- 8.50 Frukost nr 2:

Fossilfrihet genom digitalisering – här är färdplanen som beskriver hur!

Nu släpps färdplanen för hur digitalisering kan bidra till utsläppsminskningar i samhället. Lyssna till vad de som jobbar för att ställa om alla sektorer mot effektiva digitala affärsmodeller har kommit fram till. Du får också deras förslag på hur politiker, samt privat och offentlig sektor, kan agera för att främja snabba utsläppsminskningar.

Talare:

 • Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
 • Ingemar Jansson, Senior rådgivare på Cybercom Group och koordinator för arbetet med digitaliseringskonsultbranschens färdplan

Moderator: Stina Söderqvist, Naturvårdsverket

8:15- 8.50 Frukost nr 3:

Så kan det offentliga gå före

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i Sveriges omställning mot hållbara konsumtionsmönster. Här får du ta del av nya forskningsresultat från Stockholm Environment Institute baserade på nationell enkätstudie om vilka problem och möjligheter som Sveriges kommuner och länsstyrelser ser i arbetet med hållbar konsumtion. Lär dig också mer om ett verktyg från Upphandlingsmyndigheten som kan användas för att analysera klimatpåverkan från inköp, samt lyssna till en kommun som har använt verktyget för att bedöma vilka inköp som är viktigast att prioritera ur klimatsynpunkt.

Talare:

 • Katarina Axelsson, verksam som forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI)
 • Jens Johansson, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheter
 • Jens Gille, avdelningschef miljöstrategi, Helsingborg Kommun

Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Utställare

Bli utställare – en affärsmöjlighet för ditt företag

En viktig del av konferensen är mässhallen där företag har möjlighet att presentera sina nya produkter och tjänster inom hållbara transportlösningar.

Ta chansen att delta som utställare under Klimatforum och nätverka med landets ledande expertis inom området.

 


För rådgivning och bokning:

Partneransvarig,

Edith Jonsson-Wennberg:
0735-58 66 15
edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

Talare

Information

Plats: Clarion Sign, Stockholm
Datum: 15 mars 2019
Tid: 8:00 – 18:00. Frukostseminarier börjar 8:15. Utställning och frukostservering öppnar kl 08:00.
Efter 16:10 fortsätter program och nätverkande under friare former. Missa inte det!

Arrangörer: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

Pris:

 • Ordinarie pris: 3 495 kr exl moms.

 

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Programinnehåll och projektledning:
Maja Cederlund
maja.cederlund@naturvardsverket.se

Sponsorskap och utställning:
Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se