KlimatforumProgramPlatsUtställare

Från strategi till verklighet

På Klimatforum 2019 sätter vi fokus på utmaningar och presenterar möjligheter som gör skillnad. Vi tar också del av färska slutsatser från världens klimatforskare inom FN:s klimatpanel IPCC.

En ny regering finns på plats ­- hur kommer de i praktiken att förhålla sig till den nya klimatlagen och vad ser det klimatpolitiska rådet för vägar framåt?

Klimatforum 2019 ger dig svaren, välkommen! Passa på att ta med din kollega också. Hoppas att vi ses den 15 mars!

 

ANMÄLAN

Boka tidigt: 2 995 kr exl moms


Ur programmet: 
 • Nya affärsmodeller för att klara klimatmålen
 • Hur löser vi konsumtionen – en av våra största utmaningar
 • Nudging med hjälp av artificiell intelligens
 • Negativa utsläpp – hur uppnår vi det på riktigt?
 • Hur öppen data kan hjälpa oss att nå klimatmålen
 • Det gröna guldet – bioekonomins möjligheter och utmaningar
 • Så ställer finansmarknaden om till fossilfritt

Registrering, frukostseminarier och inledning

08.00 Registrering och utställning öppnar
Kaffe och smörgås serveras.


8:15 – 8.50 Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Mer information kommer inom kort.


9.00 – 9.10 Välkommen
Dagens moderator och arrangörer hälsar välkommen och öppnar konferensen.


Vetenskap och klimatpolitik

9.10 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– 9.30 Var står klimatförändringarna idag?
(Detta pass är delvis på engelska).

Ta del av den allra senaste kunskapen om var vi står idag. Vad säger forskarna i FN:s klimatpanel IPCC om våra möjligheter att hålla temperaturökningen under 1,5 grader? Hur håller vi oss inom de planetära gränserna?

 • Will Steffen, Stockholm Resilience Center och The Australian National University.
 • Martin Hedberg, meteorolog och klimatanalytiker

9.30 – 9.50 Så löser vi klimatutmaningen
De senaste åren har Sveriges utsläpp minskat med två procent i genomsnitt, men det är långt ifrån tillräckligt. Vilka åtgärder krävs? Här får du veta mer om Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimathandlingsplan, som överlämnas direkt på scen.

Klimatpolitiska rådet, som ska granska regeringens klimatpolitik, presenterar under våren sitt förslag till vägar framåt. Här får du inblick i vad de har i åtanke.

 • Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Ingrid Bonde, ordförande, Klimatpolitiska rådet
 • Lena Neij, ordförande, Lunds klimatpolitiska råd

9.50 – 10.15 Den nya regeringen – här är färdplanen
Den nya regeringen har en stor utmaning framför sig i att leda omställningen till ett klimatsmart samhälle. Här berättar regeringen om sina strategier för den kommande mandatperioden.


10.15 – 10.30 Vad sades egentligen?
Några av Sveriges mest klimatkunniga ledarskribenter och journalister kommenterar förmiddagen. Vad sades egentligen mellan raderna?

 • PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri
 • Susanna Baltscheffsky, producent Klotet, Sveriges Radio

Paus

10.30 – 11.00 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fördjupning – verktyg och modeller för klimatarbetet

11.00- 12.00 Välj en av fyra parallella sessioner


A.1 Växla upp det lokala och regionala klimatarbetet
Vad saknas idag för att accelerera det svenska klimatarbetet så att det når sin fulla potential? Hör mer om lyckade satsningar inom exempelvis samhällsplanering. Du får också veta vad länsstyrelserna föreslår när det gäller styrmedel och arbetssätt för att möjliggöra en uppväxling av det lokala och regionala arbetet.
Publiken får gärna bidra med egna erfarenheter: Inom vilka områden behöver styrmedel och åtgärder förändras och till vad?

 • Erik Särnholm, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning
 • Talare under inbjudan

A.2  Kan vi möta klimatmålen genom data?
Tiden för tunga myndighetsrapporter och otillgänglig data är förbi. Vi visar hur öppen data kan hjälpa oss att fatta bättre beslut för att nå klimatmålen nationellt och lokalt. Ta del av nya it-verktyg som utvecklas av myndigheter och regioner i planeringen för att minska våra utsläpp. Vi blickar också framåt – vad har it och digitalisering för roll i klimatomställningen?

 • Hanna Brolinson, utredare, Klimatpolitiska rådet
 • Tomer Shalit, vd, MapLauncher
 • Anna Gustafsson, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

A.3 Affärsmodeller för klimatet
Vägen mot nollutsläpp och cirkulära modeller driver nytänkande och långsiktiga affärer. Lyssna till tre företag som på olika sätt försöker bemöta klimatfrågan på helt nya sätt.

 • Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear AB
 • Martin Andersson, hållbar utvecklingsledare, Skanska

A.4 Kapitalets medverkan till en fossilfri omställning
Allt mer målmedvetet integrerar finansmarknaden klimatriskbedömningar i sina analyser. Ta del av hur finansbranschen arbetar med att utveckla nya verktyg och metoder för att på ett tydligare sätt bidra till den fossilfria omställningen.

 • Flemming Hedén, klimathandläggare, Naturvårdsverket
 • Andreas Kindahl, Nordenchef S&P Global Ratings
 • Talare under inbjudan

Paus

12.00 – 13.00 Lunch
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Fördjupning – innovationer för framtiden

13:00-14:00 Välj en av fyra parallella sessioner


B.1 Konsumtionen – vår stora utmaning
De konsumtionsbaserade utsläppen måste minska. Men det talas ofta om att Sveriges rådighet är begränsad. Vi diskuterar tre högaktuella styrmedelsområden av övergripande karaktär. Vad är klimattullar och är det en lösning? Hur kan vi genom produktutveckling och ekodesign främja en cirkulär ekonomi? Konsumtionskultur och marknadskommunikation, hur kan de anpassas till klimatutmaningar?

 • Fredrik Gisselman, utredare, handel och miljömässig hållbarhet, Kommerskollegium
 • Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES, Linköpings Universitet
 • Cecilia Soler, docent i marknadsföring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

B.2 Beyond nudging med hjälp av artificiell intelligens och internet of things
Framöver kommer ny teknik att spela en större roll för hur vi arbetar med beteendedesign. Det handlar om hur vi med hjälp av avancerad mätning, smarta sensorer och analys kan undersöka individuella beteendemönster och triggers. Med hjälp av den nya tekniken blir det möjligt att arrangera valsituationer och publika platser som gör det enklare att agera hållbart.

 • Katharina Paoli, Nudging Sweden
 • Anders Bergek, Mindcamp
 • Talare under inbjudan

B.3 Koldioxidlagring – en väg mot negativa utsläpp?

Senast 2045 ska Sverige uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom att fånga upp mer utsläpp än vad vi släpper ut i atmosfären. Koldioxidlagring är en väg framåt. Under det här passet fördjupar vi oss i en teknologi som sägs ha stor potential i Sverige, bio-CCS, eller koldioxidfångning och lagring av koldioxid från bioenergianvändning. Du får också ta del av vad regeringens utredare ser som möjliga lösningar när det gäller koldioxidlagring.

 • Julien Morel, klimatanalytiker, Naturvårdsverket
 • Åsa-Britt Karlsson, statens utredning om negativa utsläpp och generaldirektör för SGI, Statens geotekniska institut
 • Kristin Myskja, underdirektör, CCS-enheten, norska olje- och energidepartementet
 • Mathias Fridahl, biträdande lektor, tema miljöförändring och centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

B.4  Det gröna guldet – bioekonomins möjligheter och utmaningar

Från bioenergi till byggnadsmaterial och ny komposit: Det råder ingen tvekan om att det finns stor potential i resursflöden från den svenska skogen. Vilka möjligheter finns det för den svenska bioekonomin och vad finns det för utmaningar? Hör mer om Skogsindustrins färdplan och följ utfrågningen om hur utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt.

 • Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola
 • Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen, Skogsindustrierna
 • Åsa Ek, vd, Cellutech

Paus

14.00 – 14.30 Kaffepaus
Möjlighet att nätverka och besöka utställningen


Utblick

14:30 -15:15 Internationella trender som gör skillnad

 • Spaning 1: Juridiken som vapen

Norge, USA, Nederländerna. Just nu pågår en våg av processer världen över där civilsamhället håller stater och företag ansvariga för brott mot klimatet och framtida generationers rättigheter till ett gott liv. Vad får processerna för effekter? Kan juridiken användas för att sätta stopp för klimatskadliga verksamheter och beteenden?

 • Kristina Forsbacka, Luleå tekniska universitet

 

Spaning 2: Sveriges plats i världen – vikten av goda förebilder

Hur viktigt är det egentligen att ett mindre land som Sverige, med få invånare i ett globalt perspektiv, väljer att ta på sig ledartröjan i klimatomställningen. Vad har Sveriges klimatarbete för betydelse utanför landets gränser?

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Henrik Henriksson, vd Scania

 

Spaning 3: Kommer snart!


Samtal

15:15- 15:50  Perspektiv på framtiden: Rädsla och mod
Hur får vi med alla på resan mot ett klimatsmart samhälle? Lyssna till kloka tankar om rädslans makt över politiken och om vad som krävs för att få oss människor att omfamna förändring.

 • Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
 • Lars Dencik, professor i socialpsykologi, Roskilde universitet
 • Dona Hariri, jurist och inspiratör för we_change
 • Ingmar Rentzhog, grundare och vd, We Don´t Have Time

15:50 – 16:10 Avslutning
Dagens arrangörer och moderator summerar dagen


16:10 – 18:00 Mingel
Dagen är slut, men stanna kvar en stund till och inspireras. Mingla loss och nätverka i baren eller häng kvar med kollegorna. Kreativa aktiviteter utlovas. Så boka inte din hemresa för tidigt!

 

 

 

Bli utställare – en affärsmöjlighet för ditt företag

En viktig del av konferensen är mässhallen där företag har möjlighet att presentera sina nya produkter och tjänster inom hållbara transportlösningar.

Ta chansen att delta som utställare under Klimatforum och nätverka med landets ledande expertis inom området.

 


För rådgivning och bokning:

Partneransvarig,

Edith Jonsson-Wennberg:
0735-58 66 15
edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

 

Talare

Information

Plats: Clarion Sign, Stockholm
Datum: 15 mars 2019
Tid: 8:00 – 18:00. Frukostseminarier börjar 8:15. Utställning och frukostservering öppnar kl 08:00.
Efter 16:10 fortsätter program och nätverkande under friare former. Missa inte det!

Arrangörer: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

Pris:

 • Boka tidigt: 2 995 kr exl moms (t.o.m 17 december). 
 • Ordinarie pris: 3 495 kr exl moms.

 

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

För frågor kontakta:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Programinnehåll och projektledning:
Maja Cederlund
maja.cederlund@naturvardsverket.se

Sponsorskap och utställning:
Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se