Livsmedelsforum 2016 – miljö, hållbarhet och hälsa

Välkommen till den nya nationella konferensen “Livsmedelsforum 2016: Miljö, hållbarhet och hälsa” som tar ett unikt helhetsgrepp om livsmedelssektorn och dess påverkan och utveckling. Vi samlar ansvariga beslutsfattare och experter och går igenom läget, strategier, planer, utmaningar samt delar goda exempel och diskuterar en hållbar väg framåt.

Målgrupp är aktörer i hela livsmedelskedjan och personer som arbetar strategiskt med och/eller äger ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågorna i sina organisationer.

På agendan finns bland annat:

  • Den nya nationella livsmedelsstrategin ur miljö-, hållbarhets- och hälsoperspektiv
  • Upphandling som skapar en mer hållbar livsmedelsproduktion
  • Miljösmarta hälsosamma kostråd och hur vi minskar matsvinnet
  • och många andra högaktuella frågor!


(Pris 3 900 kr exkl. moms)


Program

 09.00-10.15 Sejour 1.
Från global till nationell strategi för en hållbar livsmedelssektor

09.00 Inledning: Välkomna!
Dagens moderator Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet öppnar konferensen

09.03 Den nya nationella livsmedelstrategins fokus på hälsa och hållbarhet
Den nationella livsmedelstrategin ska vara vägledande för den framtida livsmedelspolitiken och utvecklingen av sektorn. Här belyses vilken roll och vikt miljö-, hållbarhets- och hälsofrågorna har i strategin.

Talare: Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet

 

9.20 Ett globalt hållbarhetsperspektiv på livsmedelsförsörjningen!
Ett anförande med utgångspunkt i globala EAT Forums senaste konferens och budskap.

Talare: Line Gordon, Deputy director and deputy science director, Stockholm Resilience Centre


09.40 En hållbar livsmedelsförsörjning med hänsyn till hälsa, miljö och djurvälfärd
Senaste nytt inom miljösmarta kostråd, initiativ inom matsvinn och konkurrensfördelar med svensk produktion. En genomgång av de behov de svenska myndigheterna ser såväl ur produktions- som konsumtionsperspektiv för att livsmedelssektorn ska kunna bidra till att Sverige uppfyller miljömålen samtidigt som den mat som produceras ger god hälsa för såväl människor och djur.

Talare: Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket, Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket, Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruksverket


10.15 Kaffepaus


10.45-12.15 Sejour 2.
Status på svensk livsmedelssektor ur miljö-, hållbarhets- och hälsoperspektiv

10.45 Hållbar konsumtion och produktion av mat – hur svårt kan det vara?
I samhällsdebatten förekommer många mer eller mindre säkra uttalanden om vad som krävs för att nå en hållbar livsmedelskonsumtion. Det handlar om allt från kostförändringar och labb-kött till alger, svampar och insekter. Men vari ligger svårigheterna att skapa en gemensam bild av både utmaningar och mål? Vilken kunskap har vi och vilka verktyg finns att jobba med för att åstadkomma förbättringar?

Talare: Ulf Sonesson, senior forskare, RISE/SP Food and Bioscience

11.00 Det som faktiskt styr vad som läggs på tallriken
Hur den framtida matproduktionen ska utvecklas mot ökad hållbarhet är en konsekvens av många olika intressenters beslut och påverkan. Här går vi igenom vilka intressen och värderingar som lyfts fram och styr i debatten om framtidens mat.

Talare: Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers

11.15 ”One planet food” – vetenskapliga kriterier för en hållbar livsmedelsförsörjning
Världsnaturfonden lanserar “One planet food” som är ett nytt initiativ och projekt med mål att söka svaret på hur en livsmedelsförsörjning ut inom planetens ramar kan se ut. Ambitionen är att närma sig och diskutera ett vetenskapligt mål för sektorn. Här delas dessutom insikter och lärdomar från projektet Hållbar livsmedelskedja.

Talare: Anna Richert, expert på livsmedel, WWF

11.30 Sjömatens roll i en hållbar och hälsosam kost
Livsmedelsverket rekommenderar att Sveriges befolkning ska äta fisk och skaldjur två, tre gånger per vecka, vilket bara en tredjedel av befolkningen gör. Rekommendationen ges främst av hälsoskäl, men om en ökning sker på bekostnad av andra animaliska livsmedel  leder ett sådant byte också till miljövinster –  i alla fall så länge sjömaten produceras på ett hållbart sätt. Här sätts sjömat i relation till annan mat, några vanliga frågetecken rätas ut och det diskuteras om och i så fall hur Sverige kan förses med uthållig sjömat enligt rekommendationen.

Talare: Friederike Ziegler, senior forskare, RISE/SP Food and Bioscience

11.45 Panel: Näringslivet om livsmedelsstrategin, vetenskapens budskap och ekorekoboomen
Företrädare från näringslivet diskuterar utvecklingen av branschen, den nationella livsmedelsstrategin och svåra frågor som utmanar branschen.

Medverkande: Christina Karlsson, senior health manager, ICA, Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen, Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood


12.15 Lunch


13.15-15.05 Sejour 3.
Fördjupning, inspiration och dialog i parallella seminarier

13.15-14.05 Parallella seminarier omgång 1
Som besökare väljer du ett av tre parallella seminarier.

A1. Vilken mat behövs för en hållbar livsmedelsförsörjning med hänsyn till hälsa, miljö och djurvälfärd?
Lokal: LOKE
En konkret fördjupning av förmiddagens pass om en hållbar livsmedelsförsörjning inom olika livsmedelsgrupper. En genomgång av de behov de svenska myndigheterna ser såväl ur produktions- som konsumtionsperspektiv för att livsmedelssektorn ska kunna bidra till att Sverige uppfyller miljömålen samtidigt som den mat som produceras ger god hälsa för såväl människor som djur.

Talare: Anita Lundström, Naturvårdsverket, Åsa Brugård Konde, Livsmedelsverket och Ingrid Eilertz, Jordbruksverket
Arrangör: Naturvårdsverket och Livsmedelsverket

B1. Konsten att inte köpa grisen i säcken
Lokal: TOR
Nydanande offentliga upphandlingar visar vägen genom att skapa goda hälsosamma måltider till ett rimligt pris, med hänsyn till djurskydd och sociala och miljömässiga faktorer. I det här seminariet får du information om helt nya tydligare kriterier och hållbarhetskrav vid upphandling av livsmedel och Årets inköpare 2016 berättar om hur en liten kommun fick igenom höga krav på djurskydd och knöt till sig fler lokala leverantörer.

Moderator: Pernilla Strid, redaktör, Aktuell Hållbarhet
Talare: Monica Sihlén, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, 
Lena Orrvad, upphandlare, Vara kommun, Jim Nilsson, Fazer Food Services
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

C1. Har vi råd att inte köpa svensk mat?
Lokal: EMBLA
Kraven på Sveriges kommuner ökar. Den offentliga måltiden ska inte bara vara hälsosam, ha låg klimat- och miljöpåverkan samt garantera god djurvälfärd – utan också bidra till ökad hållbarhet ur flera aspekter samtidigt som budgeten ofta är snäv. I detta seminarium diskuteras konflikten mellan olika miljö- och samhällsmål samt effekterna av den konkreta politiken. Vi belyser även hur en livsmedelspolicy och upphandling kan leda till att vi lättare når generationsmålet och Agenda 2030-målen.

Moderator: Hilda Runsten, LRF
Talare: Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala kommun, Lennart Nilsson, LRF förbundsstyrelse, Eva Hagström, sakkunnig jordbruk, Naturskyddsföreningen

Partnerseminarium: Arrangör: LRF


14.05 Kort rast och lokalbyte


14.15 Parallella seminarier omgång 2
Som besökare väljer du ett av tre parallella seminarier.

A2. Matsvinn för miljarder – hur kan livsmedelskedjan minska matsvinnet?
Lokal: TOR
Matsvinnet är idag ett stort problem och förekommer i livsmedelskedjans alla led och innebär att miljöbelastningen från livsmedel blir onödigt stor. Mängden mat- och produktionssvinn varierar kraftigt mellan olika livsmedelsgrupper. Det här seminariet ger med inspirerande exempel lösningar hur svinnet kan minskas på flera sätt.

Moderator: Anita Lundström, Naturvårdsverket
Talare: Ingela Dahlin, Livsmedelsverket, Christina Linnerhag, enhetschef Måltid Förskola, Göteborg stad, Håvard Jörgensen, Supply Chain Senior Director, Arla Foods, Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm
Arrangör: Naturvårdsverket och Livsmedelsverket

B2. Ekologiskt vs konventionell produktion – därför bör det inte vara en konflikt
Lokal: LOKE
En ny studie har kartlagt nyttorna och värdena med både ekologisk och konventionell livsmedelsproduktion. Det går inte utse en klar vinnare eftersom produktionsmetoderna bidrar till att nå olika miljö- och hållbarhetsmål. I detta seminarium nyanserar vi den konfliktfyllda svartvita debatten som pågått i många år.

Moderator: Ulf Sonesson, RISE/SP Food and Bioscience
Talare: Christel Cederberg, biträdande professor, Chalmers, Anneli Widenfalk, toxikolog, Livsmedelsverket, Lennart Nilsson, LRF förbundsstyrelse, Anneli Bylund, tf Hållbarhetschef, Coop.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

C2. Hur når vi fram till One Planet Food?
Lokal: EMBLA
Vi har bara en planet men lever som om vi hade 3,7. WWFs initiativ och projekt One Planet Food söker svaret på hur vi kan äta oss mätta och nöjda inom ramen för en planet. Seminariet är en fördjupning av förmiddagens pass om hur vi ska klara detta. Vilka redskap finns redan idag? Vilka måste till? Var börjar vi? Välkommen till ett samtal om maten som håller sig inom planetens gränser.

Talare: Anna Richert, Expert på livsmedel, WWF
Partnerseminarium. Arrangör: WWF


15.05  Kaffepaus


15.35-16.30 Sejour 4. Vägen framåt


15.35 Summering och konklusion från seminarierna


15.40 Inspiration: Vågad vegosatsning affärsstrategisk framgång
I början av årets lanserade snabbmatskedjan Max hamburgare en stor bred vegetarisk meny i sina restauranger. En modig och hållbar satsning som direkt gav ekonomisk utdelning. Här berättar bolaget om affärsstrategin, hur man gick tillväga och hur det påverkat affärerna och varumärket.

Talare: Henrik Åkerman, bitr. Marknadschef och Analyschef, Max Hamburgare


16.00 Panel: Hur ska vi göra nu då? Vad måste prioriteras?

En initierad panel diskuterar vägen framåt.

Medverkande:
Gunnar Rundgren, jordbrukare, konsult och författare, Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

 


16.30 Mingel


Talare

 

Samarbeten


Hitta hit

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 5 oktober 2016
Tid: Kl. 09.00–16.30 och därefter mingel till kl.17.30
(registreringen öppnar kl. 8.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Priser:
Pris: 3 900 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.
Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning
Ingemar Jansson
0708-475 203