Om konferensenProgramWorkshoptågetPlatsPartners

Vägen mot en hållbar hälsosam livsmedelsförsörjning

Välkommen till den nationella konferensen Livsmedelsforum 2018 som i år konkretiserar, belyser och följer upp det nationella och regionala arbetet med Sveriges livsmedelsstrategier som nu realiseras och omsätts i praktiken. Som deltagare får du det senaste för att utveckla din organisations strategier och handlingsplaner.

På agendan finns bland annat:

 • Senaste nytt inom forskning och myndigheter
 • Aktuella ämnen som matsvinn, offentlig upphandling och digitalisering
 • Smakfulla, goda och inspirerande exempel från hela landet
 • Verkstad: Hur ska kommunala och lokala livsmedelsstrategier se ut?
 • Innovationerna som möjliggör mer hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning
 • Vägen mot en biocirkulär ekonomi

 


Inledning

09.15 Välkomna!

Dagens moderator Charlotte Signahl och arrangörer öppnar konferensen.


09.20 Dags att gå från strategi till verkstad – men hur påverkar klimatförändringarna?

En ny nationell handlingsplan för matsvinn, nya råd för offentliga måltider och satsningar inom spårbarhet. Här presenterar företrädare från myndigheter senaste nytt inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.
Håller livsmedelsstrategin i en kontext där klimatförändringarnas kan få effekter liknande de vi upplevde i somras i form av extremtorka och skogsbränder?

 • Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Maria Hellsten, stabschef Havs- och vattenmyndigheten
 • Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör och stabschef, Naturvårdsverket

09.50 Samtal: Det händer nu – och i morgon

Vad händer i Västra Götaland inom Klimat 2030? Hur arbetar Sweden Food Arena för att säkra att vi får god och hälsosam mat även i framtiden? Vi samtalar med två beslutsfattare om näringslivets och politikens möjligheter att driva på en mer hållbar livsmedelsutveckling.

 • Kristina Jonäng, regionråd
 • Patrik Holm Thisner, hållbarhetschef HK-Scan

 


10.10 Kaffepaus


I forskningsfronten


10.40 Framtidens hållbara och hälsosamma tallriksmodell

I september 2018 ska forskningsprojektet EAT Lancet kommissionen lansera sin slutrapport som tydligt pekar ut vilka dieter som behövs för att nå globala miljö och hälsomål. Här får du höra om forskarnas slutsatser som sannolikt får stor påverkan på den framtida livsmedelsförsörjningen.

 • Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience centre

10:55 Nya rön: Vad kan vi äta nu och i framtiden?

Vilken miljöpåverkan bidrar svensk matkonsumtion till i Sverige och utomlands? I PRINCE-programmet har forskare ägnat flera år åt att svara på den frågan. Här får du veta mer om vad de har kommit fram till. Bland annat får vi oss för första gången till livs helt nya perspektiv på hur avskogningen påverkas av vad vi äter.

Vad betyder den nya kunskapen för hur vi kan äta och konsumera nu och i framtiden?

 • Christel Cederberg, Chalmers och PRINCE-programmet
 • Martin Persson, Chalmers och PRINCE-programmet

Arrangör: Naturvårdsverket


11.20 Miljödata som verktyg för att nå en hållbar livsmedelskonsumtion

Miljödata öppnar upp nya möjligheter för innovation och utveckling, men hur gör man? Lyssna till hur organisationer i framkant tagit sig miljödata för att skapa en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Du får också veta vilka verktyg som finns för styra, följa upp och minska klimatpåverkan från måltider och inköp.

 • Britta Florén, RISE

11:35   Cirkulär mat – ett nytt buzzword

Konsumtion och produktion, energisystem, avfall och sophantering. Det är många delar som måste kopplas samman för att livsmedelssystemet ska bli cirkulärt. Systemperspektivet är viktigt och även om man arbetar i det lilla så måste man tänka i det stora. Det går inte heller att tänka i bara reda pengar, då är risken överhängande att stora värden går förlorade. Du får också veta mer om det arbete som pågår kring cirkulär mat inom, Refarm och om hur Lantmännen jobbar med cirkulär mat i praktiken.

 • Cecilia Mark-Herbert, forskare och lärare i företagsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
 • Niklas Wennberg, Refarm

Vi presenterar också ett verktyg kring cirkulär mat som testas under dagen (SLU).


12.00 Lunch


13.00-13.45 Sejour 3. Parallella seminarier 


Sem A: Rätt information underlättar klimatmedvetna val
Sal: RunAn

För att minska klimatpåverkan behöver konsumenter få information om olika livsmedels- och måltiders klimatpåverkan för att välja rätt och medborgare, organisationer och nationer behöver kunna följa upp sitt klimatavtryck. Här får du ta del av några goda exempel på verktyg och arbetssätt där olika organisationer använder klimatdata för att hjälpa konsumenter att prioritera mat med låg klimatpåverkan och att mäta Sveriges klimatavtryck.

 • Britta Florén, RISE
 • Thomas Angervall, RISE
 • Joakim Djurberg, Mat.se/Axfood
 • Jonas Allerup, Naturvårdsverket
 • Lars Lundahl, Orkla Foods
 • Philip Claesson, Klimato
 • Viktor Engelbert, Mat.se

Arrangör: RISE


Sem B: Hur utvecklas marknaden för livsmedel?
Sal: Palmstedtssalen

Fredagsmys med schnitzel, klyftpotatis och Bearnaisesås eller tacos med vegofärs och tortillas. Vad som får det att vattnas i munnen på oss är i ständig transformation och med det även marknaden för livsmedel. Vad hittar vi på hyllan i matbutiken om tio år? Äter vi mer hållbart än idag? På detta seminarium får vi ta del av tre korta trendspaningar med en efterföljande paneldiskussion.

 • Hilda Runsten, expert hållbar utveckling LRF
 • Jenny Jewert, vetenskapsjournalist
 • Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker  ICA

Sem C: Offentlig upphandling i framkant- Så går vi från teori till praktik
Sal: Scaniasalen

Att upphandla rätt är av avgörande betydelse när maten från det offentliga köket ska bli mer hållbar och hälsosam. Men för att gå från teori till praktik är det många pusselbitar som måste finnas på plats och det krävs en samsyn och gemensam strategi när alla enheter ska dra åt samma håll.

Här får du veta mer om en modell för strategiska inköp från Upphandlingsmyndigheten. Du får också lyssna till en verksamhet som har tänkt till ordentligt när det gäller upphandling av livsmedel.

 • Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
 • Nathalie Torstensson, kostchef, Lidköpings kommun

 


14.00-14.45 Sejour 4. Parallella seminarier 


Sem D: Nya krav på digital spårbarhet inom sjömat
Sal: Scaniasalen

Konsumtionen av sjömat ska öka – men hur ska det göras hållbart och vad krävs i  form av spårbarhet? Hur ser de nya kraven ut från 2019 och vad skiljer dem från de befintliga? Här diskuterar vi hur den omtalade blockkedjetekniken kan bidra till en bättre spårbarhet och vilka andra effekter det kan ge i handeln med sjömat.

 • Niklas Ambervik, projektledare vid HaV
 • Babak Sadighi, RISE
 • Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet moderator

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten


Sem E: KLIMAT 2030 – Västra Götaland ställer om
Sal: Palmstedtssalen

Runt om i Västra Götaland pågår arbetet med att uppnå ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Härryda kommun har startat en skolrestaurang som räddar råvaror som annars hade blivit matsvinn. På restaurang vRÅ har samarbetet med leverantörer blivit en central del av hållbarhetsarbetet. En ny webbutbildning för klimatsmart mat i offentliga restauranger är ytterligare ett exempel.

 • Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare i Härryda kommun
 • Sofia Bodovic Olsson, kökschef på restaurang vRÅ
 • Anna Teghammar, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen

Arrangör: Västra Götalandsregionen


Sem F: Dags att konkretisera arbetet med hållbar mat
Sal: RunAn

Hur kan arbetet med en lokal livsmedelsstrategi se ut? Det borrar vi i under detta spår där du får en överblick av vad som händer i Göteborgs stad och i regionen. På plats finns flera förvaltningar från staden som berättar om sitt arbete med att spegla och väva in den nationella livsmedelsstrategin i en lokal kontext. Det finns också möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor som arbetar med frågan i olika delar av landet.

 • Annette Gustavsson, projektledare Arrende och tomträtt, Fastighetskontoret Göteborgs stad
 • Kristina Magnusson, Samordnare måltid, Göteborgs Stad
 • Kristina Fermskog, miljöutredare, miljöförvaltningen Göteborgs stad
 • Karin Ingelhag, projektledare Stadslandet, Business Region Göteborg

Arrangör: Göteborgs stad


Kaffepaus 14.45-15.15


15.15-16.00 Sejour 5. Parallella seminarier 


Sem G: I praktiken: Guide till hållbara livsmedelsprodukter
Sal: Scaniasalen

För tre år sedan påbörjade ett antal företag i samarbete med WWF arbetet med att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Nyligen presenterades en konkret vägledning för att skapa mer hållbara produkter och ett mer hållbart produktsortiment.

 • Anna Richert, Världsnaturfonden
 • Patrik Holm Thisner, hållbarhetschef HK-Scan
 • Anneli Bylund, hållbarhetsstrateg hälsa, Coop Sverige

Sem H: Innovation: Här är framtidens mat
Sal: Palmstedtssalen

Alger, bönor och nya styckningsdetaljer från fisk och skaldjur. Proteiner från växtriket och havet får en allt viktigare roll när vi ska äta och producera mer hållbart och hälsosamt. Vilka är de nya gröna och blå proteinkällorna i framtidens hållbara tallriksmodell?
På detta pass får du veta mer om lösningarna och matsensationerna som gör de gröna och blå proteinerna till ett förstahandsval.

 • Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap, Chalmers
 • Cecilia Mayer Labba, doktorand, Chalmers
 • Adam Engström, vd Nutrient
 • Matilda Olstorpe, vd,Vegafish

Sem I: Cirkulär Mat- hur  jobbar vi vidare med att minska matsvinnet?
Sal: RunAn

Här borrar vi i den handlingsplan som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har gjort kring matsvinn. Hur ser handlingsplanen ut? Vilka är målgruppen för handlingsplanen? Livsmedelsverket berättar och forskare resonerar: Är handlingsplanen ett bra verktyg? Hur landar den in hos företag och forskare?
Företag inom detaljhandeln reflekterar. Vilka prioriteringar behöver göras? Hur kan vi förbättra oss ytterligare?

Detta är ett interaktivt pass med plats för diskussion och utbyte av erfarenheter. Vi utgår från ett konkret exempel, bröd, när vi diskuterar men likheterna finns i flera led.

 • Karin Amnå, senior hållbarhetsutvecklare, ICA
 • Mariana Edge, hållbarhetsansvarig, Fazer
 • Mattias Eriksson, forskar på matsvinn i handelsledet, SLU
 • Karin Fritz, projektledare, Livsmedelsverket

Moderator: Anita Lundström, Naturvårdsverket

Arrangör: SLU och Naturvårdsverket


Avslutning


16:10 Duellen: Så smakar framtidens snabbmat

Hur ser framtidens snabbmat ut egentligen? Två ledande restaurangkedjor och en uppstickare, berättar om sina strategier och ambitioner för att möta kundernas och omvärldens krav på innovation, smak och hållbarhet. Här diskuteras också restaurangnäringens utmaningar och möjligheter för en mer hållbar och hälsosam utveckling.

 • Kaj Török, hållbarhetschef, Max hamburgare
 • Henrik Nerell, miljöchef, McDonald’s Sverige
 • Rune Kalf-Hansen, kock och ägare till restaurangen Kalf & Hansen
 • Anna Richert, livsmedelsexpert Världsnaturfonden

 

16:35  Kreativ gastronomi- så blir framtiden hållbar och hälsosam 

Gott, hälsosamt, rättvist och gärna lokalt. Så smakar framtidens hållbara och hälsosamma tallriksmodell. För att nå dit behöver vi återerövra gammal kunskap, våga testa helt nya livsmedel och visa respekt för råvaror och djur. I den kreativa gastronomin är samarbete, lokal produktion och nytänkande nyckelord.

 • Fia Gulliksson, matkreatör, entreprenör, hedersdoktor

 

 17.00 – 18.00 Mingel med dryck och tilltugg

Stanna kvar och mingla och nätverka med kollegor!


En hållbar tjuvstart 
Bor du i Stockholm- börja konferensen på workshoptåget mot Göteborg

Vi vet att några av skarpaste idéerna och mest givande samtalen uppstår i möten på väg till och från konferensen. 

SJ, Coop, Antrop och Aktuell Hållbarhet bjuder in till en förkonferens med start eftermiddagen den 10 oktober. Under resan deltar du i initierade workshops med Maria Klint och Jessica Cronheim från Antrop på temat mat och hållbarhet. Det blir också speeddating med andra i branschen. Missa inte detta tillfälle till nätverkande.

(OBS! Du behöver boka din hemresa separat).


Välkommen att boka din plats på Livsmedelsforum inkl biljett till Göteborg!
Tåget går hela vägen in på Livsmedelsforum som är det mest agila forumet för mat, hållbarhet och konsumtion just nu!

 

 . 

Maria Klint, tjänstedesigner. Jessica Cronheim, projektledare

Plats

Läs mer

Chalmersplatsen 1, 412 58 Göteborg

Bli partner eller utställare

Ta tillfället i akt och visa att ni tar era kunders och övriga intressenters önskan att bidra till ett hållbart samhälle på allvar. Har ni produkter och tjänster som era intressenter efterfrågar? Har ni mer kunskap än era intressenter förstår?

 

 

 

 


För rådgivning och bokning om partnerskap kontakta mig:

 

Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
 edith.jonsson@bbm.bonnier.se

 

 

 

Talare

Babak Sadigh

RISE

Babak Sadigh

Information

Datum: 11 oktober 2018
Tid: kl. 9.15 -17.00
Plats:  Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg
Arrangör: Aktuell Hållbarhet 

För frågor kontakta:
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Edith Jonsson Wennberg
Tel: +46735586615
Email: edith.jonsson@bbm.bonnier.se

Program och innehåll:
Catrin Offerman,
Programredaktör
Email: catrin.offerman@bbm.bonnier.se