Lagar lägger grunden för miljöförbättringar

Det blev en dag fullspäckad med debatter och analyser när MiljöRapporten arrangerade Nytt om miljöbalken den 19 mars 2014, på Rival i Stockholm.

225 personer deltog i seminariet som gick på djupet när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar, EU:s industriutsläppsdirektiv, talerätt i domstolar och mycket annat.

Även om arbetet och förändringarna inom miljörätten ibland går långsamt, och innebär komplexa processer, så är det ändå effektiv lagstiftning och moderna regelverk som lett till många av de senaste decenniernas miljöförbättringar, kunde deltagarna konstatera.

Årets seminarium var en uppvärmning inför nästa års stora konferens om miljölagstiftningen och hur den tillämpas, Miljöbalksdagarna, som arrangeras av Naturvårdsverket och MiljöRapporten den 19-20 mars 2015.

Foto: Ulf Berglund