Nytt om Miljörätt 2018

Om konferensenProgramPlatsUtställning & Partnerskap

Välkommen till Nytt om miljörätt – konferensen som ger dig nyheterna om miljölagstiftningen, hur den tillämpas i dag och vart den är på väg.  Med centrala aktörer på plats utlovar vi en spännande och lärorik dag, med sakkunniga presentationer och debatt mellan experterna.

Stora förändringar i miljölagstiftningen
Under 2017 genomgår miljöbalken omfattande förändringar. Den 1 januari 2018 trädde ett helt omarbetat kapitel 6 i kraft, med nya regler för hur miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska göras av verksamheter, åtgärder, planer och program. För vattenmiljö och vattenkraft har ett omfattande lagförslag remitterats av regeringen som innebär helt nya spelregler och bland annat ska genomföra energiöverenskommelsen. På konferensen diskuteras dessa och andra högaktuella frågor inom miljörätt av relevanta experter och konsekvenserna analyseras för verksamhetsutövare, tillsyns- och prövningsmyndigheter och miljön.

Ur programmet:
• Miljörätten i populismens tidevarv
• Vattenmiljö och vattenkraft – Miljö- och energidepartementet förklarar lagförslaget
• Artskydd kontra äganderätt: hur kan konflikten lösas?
• Nya regler om miljöbedömning
• Naturvårdsverket vägleder om andra kapitlet miljöbalken
• I praktiken: Ekologisk kompensation i tillståndsprövning

Målgrupp:
Konferensen Nytt om miljörätt ger en unik möjlighet till fortbildning och överblick och är utformad för alla som arbetar med tillsyn och prövning, strateger och miljöchefer i kommuner och på länsstyrelser, miljöansvariga på företag och i branschorganisationer samt jurister med inriktning på miljörätt.

anm-har
Ordinarie pris: 4500 kr exkl. moms

PROGRAM

08.00 – 09:10 Registrering
Servering av kaffe och smörgås.

VÄLKOMMEN
09.15 – 09.20 Nytt om miljörätt
Introduktion till konferensen av dagens moderator.

Talare:
Pernilla Strid, journalist på Aktuell Hållbarhet, redaktör för Aktuell Hållbarhets lagbevakningstjänst Lag & rätt.

TRENDER
09.20 – 09.45 Miljörätten i populismens tidevarv
Den miljörättsliga debatten har det senaste året präglats av mer eller mindre seriösa utspel från berörda intressenter. Vad blir resultatet när de etablerade aktörerna på området inte står upp för grundläggande principer inom miljörätten, inte minst i förhållande till vad som krävs enligt EU-rätten? Och vad betyder det för Sveriges möjligheter att använda miljörätten som verktyg för en hållbar utveckling? Miljörättsprofessor Jan Darpö ger sin syn på tillståndet för miljörätten utifrån några kontroversiella frågor under det år som gått.

Talare:
Jan Darpö, professor i miljörätt, Uppsala universitet

LAGSTIFTNING
9.45 – 10.05 Ny lagstiftning om vattenkraft och vattenmiljö – så är den tänkt att fungera
Regeringens förslag på ny lagstiftning om vattenmiljö och vattenkraft ska genomföra energiöverenskommelsen och samtidigt innebära nödvändiga anpassningar till EU:s ramvattendirektiv. Vidare ska det ta hand om riksdagens krav på förenklad prövning för småskalig vattenkraft. Här berättar Miljö- och energidepartementet om förslaget, hur det är tänkt att fungera i praktiken och vad det väntas få för konsekvenser.

Talare:
Anna Josefsson, ämnesråd, Miljö- och energidepartementet
Andreas Kannesten, departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet

10.05 – 10.35 Paneldiskussion: Vad får förslaget för konsekvenser?

Talare:
Anna Josefsson, ämnesråd, Miljö- och energidepartementet
Andreas Kannesten, departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Agnes Larfeldt Alvén, advokat, Agnes Advokatbyrå
Henrik Malmberg, advokatfiskal, Kammarkollegiet
Peter Sörngård, miljöexpert, Svenskt Vatten
Christer Borg, generalsekreterare, Älvräddarna

PAUS
10.35 – 11.05 Kaffepaus

I PRAKTIKEN
11.05 – 11.20 Ekologisk kompensation i tillståndsprövning
Konferensen Nytt om miljörätt belyser den svåra gränsdragningen mellan försiktighetsmått och ekologisk kompensation. Enligt praxis och förslagen från utredningen om effektivare ekologisk kompensation ska prövningsmyndigheterna först pröva frågan om försiktighetsmått, och sedan om den miljöpåverkan som ändå uppstår kan begränsas genom ekologisk kompensation. Med utgångspunkt i verkliga rättsfall diskuteras vilka juridiska och praktiska problem som uppstår när den tudelade prövningen tillämpas i praktiken – och hur de kan hanteras.

Talare:
Kristjan Laas, doktorand i miljörätt, Göteborgs universitet

11.20 – 11.40 Diskussion: Hur ska ekologisk kompensation tillämpas i tillståndsprövningar?

Talare:
Kristjan Laas, doktorand i miljörätt, Göteborgs universitet
Jörgen Sundin, handläggare landskapsenheten, Naturvårdsverket
Johanna Ersborg, miljöjurist, Enetjärn Natur

RÄTTSPRAXIS
11.40 – 12.00 Vägledning på gång om andra kapitlet
Naturvårdsverket presenterar exempel ur sin kommande vägledning om miljöbalkens andra kapitel. I andra kapitlet återfinns hänsynsreglerna om bland annat försiktighetsmått och hushållning med råvaror och energi, samt reglerna om lämplig lokalisering med mera. Bestämmelserna i andra kapitlet har länge orsakat huvudbry hos såväl verksamhetsutövare och prövningsmyndigheter, som efterfrågat tydligare rättspraxis. Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt tittade på i vilken utsträckning tillståndsdomar hänvisade till bestämmelserna. Nu går myndigheten alltså vidare och tar fram en vägledning om andra kapitlet med syfte att stärka tillämpningen.

Talare:
Jenny Jonsson, handläggare miljöbalkens systemfrågor, Naturvårdsverket

PAUS
12.00 – 13.00 Lunch

ANALYS
13.00 – 13.20 Artskydd kontra äganderätt: hur kan konflikten lösas?
Flera uppmärksammade domar har på senare tid aktualiserat konflikten mellan artskydd och äganderätt i skogen. Diskussionen är het om det går att både bedriva skogsbruk och följa EU:s och Sveriges artskyddslagstiftning. Maria Forsberg belyser aktuella domar, analyserar vad den miljörättsliga konflikten består i och ger förslag på vägar framåt.

Talare:
Maria Forsberg, juris doktor i miljörätt, Uppsala universitet

13.20 – 13.40 Diskussion: Vad får domarna om artskydd för konsekvenser?

Talare:
Maria Forsberg, juris doktor i miljörätt, Uppsala universitet
Gunnar Lindén, naturvårdspolitisk expert, LRF Skogsägarna
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
Olof Ekström, miljöjurist, Naturvårdsverket

LAGSTIFTNING
13.40 – 14.00 Nya regler om miljöbedömning
Efter flera omgångar av utredande har det nu hänt, den 1 januari 2018 trädde nya regler om miljöbedömning i kraft. Ändringarna i miljöbalkens sjätte kapitel, kombinerat med en ny miljöbedömningsförordning, innebär bland annat ökade kompetenskrav på dem som utför miljökonsekvensbeskrivningar, nya begrepp och ändrade processer. Konsekvenserna av förändringarna analyseras och kommenteras.

Talare:
Pia Pehrson, advokat, Foyen Advokatfirma

14.00 – 14.40 Så vägleder Naturvårdsverket om de nya reglerna om miljöbedömning
Frågorna är många när de nya reglerna om miljöbedömning ska användas i praktiken. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att ta fram vägledningar för hur den nya lagstiftningen ska tillämpas. Vägledningarna presenteras på Nytt om miljörätt.

Talare:
Ann Åkerskog, ansvarig för vägledningen om planer och program, Naturvårdsverket
Annika Ryegård, ansvarig för vägledningen om verksamheter och åtgärder, Naturvårdsverket

PAUS
14.40 – 15.10 Kaffepaus och förfriskningar

LAGSTIFTNING
15.10 – 15.55 Senaste nytt om miljölagstiftning
Aktuella frågor inom miljölagstiftning presenteras och diskuteras.

Talare:
Christoffer Sheats, rättssakkunnig, Miljö- och energidepartementet
Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Villaägarna

SUMMERING
15.55 – 16.10 Avslutningsord
Vilka insikter tar vi med oss? Miljörättsprofessor Jan Darpö summerar dagens diskussioner och insikter och blickar framåt.

Talare:
Jan Darpö, professor i miljörätt, Uppsala universitet.

16.10 – 16.15 Tack för idag
Moderatorn avslutar konferensen och öppnar minglet.

16.15- ca. 17.30 Mingel och eftersnack
Från 16.15 blir det eftersnack med deltagare och talare. Dryck och tilltugg serveras.

 

Är du intresserad av ett partnerskap eller utställarplats under konferensen?

Välkommen att kontakta:
Jenny Elmqvist
E-post: jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

 

 

 

Talare

Information

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Datum: 21 mars 2018
Tid: Kl. 9.15-16.10 och därefter mingel (registrering från 8.00)
Pris:
Ordinarie pris: 4500 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under hela dagen samt konferensdokumentation, lunch och kaffe. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


För frågor kring
Deltagarhantering och produktion:
Alexander Johansson
konferens@aktuellhallbarhet.se

För partnerskap och utställning kontakta:
Jenny Elmqvist
E-post: jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se