Partnerskap och utställning

Vi skapar möten med dina kunder!

Här hittar du information om hur du kan sponsra, delta som partner eller ställa ut vid någon av Aktuellt hållbarhets konferenser under året! Alla konferenser är utformade för att attrahera en tydlig och väl definierad målgrupp. Målgrupperna kan variera från konferens till konferens men med en gemensam nämnare – alla är opinionsbildare, proffs och beslutsfattare med behov, mandat och budget.

Vi hjälper dig att imponera på besökarna på det sätt som passar er bäst.

 

Fullständig konferensagenda för 2017 hittar du här »

PARTNER: Medarrangör (M)
Som medarrangör planerar och genomför vi en konferens tillsammans. Ni är likvärdig avsändare/arrangör till konferensen tillsammans med Aktuell Hållbarhet. Vi samarbetar för att ta fram ett konferensprogram som utifrån konferensens syfte och målgrupp sätter besökarnas bästa i centrum. Som medarrangör bidrar du till vår gemensamma konferens både finansiellt  och med kompetens. Utöver det ansvarar Aktuell hållbarhet för allt som är förknippat med konferensens projektledning, planering, finansiering, marknadsföring och genomförande. Ert ansvar begränsas till vad som regleras i separat avtal.

PARTNER: Frukostseminarium (F)
Som ”frukostpartner” har ni möjlighet att arrangera ett eget frukostseminarium i konferensens lokaler innan programmet börjar. När alla deltagare reser från när och fjärran och samlas inför konferensen kan du få deras fulla uppmärksamhet under 45 minuter. Frukostseminariet ska vara kostnadsfritt och vara tillgängligt både för konferensdeltagarna och för deltagare som enbart vill närvara vid denna frukost.

PARTNER: Breakout session (B)
Som partner till en breakout session har ni en unik möjlighet att föra dialog med deltagarna. Ni kan förklara komplexa scenarier och skapa ökad förståelse för er kompetens, era produkter och eller tjänster. Ni planerar och genomför ett eget seminarium om 45 min under konferensdagen. Konferensen startar och avslutar i plenum men under delar av dagen erbjuds deltagarna att välja olika ”spår” eller ”breakout-sessions” utefter sina egna intressen och behov.

PARTNER: Utställare (U)
Som utställare kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Utställningen är placerad i direkt anslutning till åhörarsalen och alla kaffepauser och måltider serveras  i utställningsområdet.

PARTNER: Kreativ (K)
Som ”kreativ partner” vill ditt företag/organistion bidra till konferensen på ett unikt och kreativt sätt vilket kräver samverkan utöver det vanliga. Det kan handla om att arrangera studiebesök i anslutning till konferensen, samla deltagarna till en middag/bankett, nyttja betydligt större utställaryta, hänga något från taket, dela ut ett gemensamt pris, tillhandahålla konferenslokaler, mat eller teknik etc.

Alla kreativa partnerskap ser olika ut från konferens till konferens och bara fantasin sätter gränserna.

 

För rådgivning och bokning:
Ring 08-409 322 21

 

För rådgivning och bokning:

Ring 08-409 322 21

Eller kontakta någon av oss nedan

Annonsering och marknadsföring

Jenny Elmqvist
Försäljningschef
Telefon: 0708-475 203
E-post: jenny.elmqvist@aktuellhallbarhet.se

Malin Dahl
Kundansvarig /Account Managet
Telefon: 073-558 75 65
E-post: mailin.dahl@aktuellhallbarhet.se

Edith Jonsson Wennberg
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0735-58 66 15
E-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

Norah Miller
Kundansvarig /Account Manager
Telefon: 0738-521 961
E-post: norah.miller@aktuellhallbarhet.se


Rekryteringsannonsering, employer branding och karriärtjänster (search och rekrytering)

Mikael Tomth
Försäljnings- och publiceringsansvarig
Telefon: 073-558 66 21
E-post: mikael.tomth@aktuellhallbarhet.se