Presentationer – Klimatanpassning Sverige 2017

 

Ta del av
Klimatanpassning Sverige 2017!

Här finns talarpresentationerna för nedladdning i pdf-format.

 

Vad är viktigast i den nationella klimatanpassningsstrategin?

 

PLENUM:

År 2017. Senaste nytt på klimatanpassningsområdet
Maria Gardfjell, kommunalråd (Mp) i Uppsala

 

PARALLELLA SEMINARIER:

Seminarium 1A: Två eller fem grader? Framtidsscenarier och klimateffekter
Gustav Strandberg, klimatforskare SMHI
Anna Eklund, hydrolog, SMHI
Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
Anna Jonsson, klimatanpassningsexpert, SMH

Seminarium 1B-EMBLA: Framgångsrik anpassning och ekosystemtjänster
Karin Skanze och Anki Weibull, Naturvårdsverket
Micael Bredefeldt, samordnare för anpassning till förändrat klimat, Länsstyrelsen Norrbotten
Juha Salonsaari, samordnare av Stockholms vattenprogram, Stockholm stad
Kerstin Bly Joyce, miljöekonom, Naturvårdsverket

 

Seminarium 1C-LOKE: Force majeure: Så förbereder sig näringslivet för klimatkris
Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
Fredrik Gisselman, miljökonsult, Enetjärn Natur
Stefan Hilton, Director, Allianz Global Inventors

 

Seminarium 2A-TOR: Workshop: Ny handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen
Pär Aleljung, rådgivare på Livsmedelsverket och projektledare i handboksprojektet
Robert Jönsson, specialist på dricksvattensäkerhet och VD på Vatten och Miljöbyrån

 

Seminarium 2B-EMBLA. Här finns projektfinansiering för klimatanpassning
Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult
Maria Smith, Naturvårdverket
Elisabet Gärdin, Naturvårdsverket
Tobias Markensten, Jordbruksverket

 

Seminarium 2C-LOKE. Så tar myndigheternas planer arbetet till nästa nivå ( och hur vi samarbetar över sektorgränserna)
Klimatanpassning_Seminarium_SGI

 

Seminarium 3A-LOKE. Hur bygger vi ett nytt klimat med fler skyfall och stigande havsnivåer
Per Danielsson, geotekniker, SGI

Helena Björn, miljöstrateg Lomma kommun
Cecilia Näslund, Boverket med flera

 

Seminarium 3B-TOR. Planera för det dricksvatten som inte syns
Mattias Gustafsson SGU

 

Har du frågor om konferensen? Kontakta: konferens@aktuellhallbarhet.se