Släpp kommunerna loss

Om konferensenProgramPlatsArrangör

Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet. Fossilfritt Sverige bjuder nu in till en konferens med fokus på transporter och kommunernas roll i klimatarbetet.

På programmet står bland annat en förhandling inför publik mellan riksdagspolitiker från båda blocken om tio förslag för att underlätta kommunernas klimatarbete, en närmare titt på världens attraktivaste stad, Vancouver, och en ordentlig genomgång av utmaningen i bristen på HVO när allt fler går över till fossilfria transporter. Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

EXTRAINSATT: Släpp Kalifornien loss!
När regeringen i USA agerar bromskloss kliver Kalifornien på gaspedalen när det gäller att göra trafiken fossilfri. Hur kan Sverige och Kalifornien hjälpa varandra att öka takten i omställningen?

 

PROGRAM

kl. 9.30 Kaffe och registrering

kl. 10.00 Välkomna

kl. 10.05 Kommunernas roll i en ny utvecklingsagenda för Sverige
Ulrika Modéer, statssekreterare

kl. 10.45 Släpp kommunerna loss – tio förslag på hinderröjning för de otåliga
Fossilfritt Sverige har tillsammans med IVL tagit fram tio förslag på transportområdet där regering och riksdag kan förenkla för kommunernas miljö- och klimatarbete.

Medverkande
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

kl. 11.00 En blocköverskridande klimatöverläggning LIVE
Med representanter från riksdagens båda block debatterar vi vilka av förslagen som kan få en riksdagsmajoritet bakom sig. Det blir en klimatöverläggning inför publik.

Medverkande
Anders Åkesson (C)
Jessica Rosencrantz (M)
Lars Tysklind (L)
Sara Karlsson (S)
Lorentz Tovatt (MP)

kl. 11.30 Vancouver stoppar trafiken
Vancouver nämns ofta som en av världens mest attraktiva städer och är känd för sitt offensiva klimatarbete. Stora satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik genomförs för att få ner andelen bilresor i staden öka tillgängligheten, få bättre luft och friskare människor.

Medverkande
Jerry Dobrovolny, General Manager of Engineering Services, Vancouver

kl. 12.15 LUNCH

kl. 13.10 Den moderna staden
Med nya transportlösningar står Sveriges städer inför flera möjligheter och utmaningar.  Vi tittar närmare på tre effekter av elektrifieringen av transporterna och vad de kan innebära för städerna.

– Endast tomten är vaken – tysta varutransporter på nätterna kan minska städernas trängselproblem

Medverkande
Anna Pernestål Brenden, KTH

– Vem är det som kör egentligen? Så klarar städerna den förarlösa utmaningen

Medverkande
Suzanne Andersson, Göteborg Stad

– På spåret eller på laddning – spårvagnar och elbussar i symbios

Medverkande
Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik

kl. 13.50 Mobilitetskort istället för egen bil – Helsingsfors bland de första i världen
Digitaliseringen och nya tekniska innovationer ger helt nya möjlighet att utveckla attraktiva och smarta mobilitets lösningar som inte bygger på privat bilism. I Helsingfors har man utvecklat ett mobilitetskort som kopplar ihop både kollektiva och privata transportlösningar med varandra. Är det en modell även för svenska städer?

Medverkande
Sampo Hietanen, MaaS Global

kl. 14.20 KAFFE

kl. 14.45 Alla vill ha HVO – hur ska det räcka?
Allt fler ersätter fossildiesel med biodiesel i form av HVO. Bristen på biodiesel riskerar att bromsa omställingen till fossilfria transporter. Måste vi acceptera import av palmolja innan den inhemska produktionen fått fart? Aktörer från branschens alla delar diskuterar vägen framåt.

Medverkande
Sören Eriksson, Preem
Jan Nordlöf, Colabitoil
Anna-Karin Modin-Edman, Arla
Fredrik Thörnqvist, Neste
Pontus Friberg, Setra
Noak Westerberg, Energimyndigheten
Christian Janssen, ST1
Jonas Rudberg, Porcupine AB

kl. 15.25 Klimatklivet möjliggör för investeringar i fossilfria lösningar
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta. Både företag, kommuner och organisationer kan söka stöd för insatser inom bland annat transporter och infrastruktur. Vilken typ av projekt kan få stöd?

Medverkande
Nanna Wikholm, Naturvårdsverket

kl. 15.40 Världens mäktigaste kommuner – friheten är större än man tror
Många kommuner vill springa före i klimatarbetet och möjligheterna är stora. Kommunerna har stor makt att påverka utvecklingen och ställa krav. Kommuner som har gått före delar med sig av sina bästa exempel.

Medverkande
Bo Frank (M)
Karin Thomasson (MP), kommunalråd Östersund

kl. 16.10 Släpp Kalifornien loss
När regeringen i USA agerar bromskloss kliver Kalifornien på gaspedalen när det gäller att göra trafiken fossilfri. Hur kan Sverige och Kalifornien hjälpa varandra att öka takten i omställningen? Medverkande: Ken Alex klimatrådgivare och planerings- och forskningschef hos guvernör Jerry Brown och Helen Clarkson, VD för The Climate Group som driver Under2Coalition där Kalifornien och Sverige ingår

kl. 16.30 SLUT

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och samlar idag över 200 aktörer. Nationell samordnare för uppdraget är Svante Axelsson.

 

Talare

Information

Plats: Södra teatern, Mosebacke, Stockholm
Datum: 11 september 2017
Tid: Kl. 10-16.30 (kaffe och registrering från 9.30)
Pris: 770 kr exkl. moms Registrering
Sista anmälningsdag: 3 september

I avgiften ingår deltagande under hela konferensen, lunch och fika.

För frågor kring
Deltagarhantering:
Ellen Nordgren
konferens@aktuellhallbarhet.se

Övrigt:
Ebba Willerström Ehrning
ebba.willerstrom.ehrning@regeringskansliet.se