SRD2016_header_1000x200

Social Responsibility Day 2016 – social hållbarhet i praktiken

Nu växer förväntningarna på vad näringslivet ska leverera. De nya FN-målen kring hållbarhet kan inte nås utan företagens medverkan. I många länder pågår en hård debatt om företagens skatteplanering, liksom om ansvaret för korruption och sociala missförhållanden hos leverantörer. Dessutom finns krav på att företagen ska bidra till mångfald och jämställdhet.

Konferensen Social Responsibility Day 2016 hjälper dig att praktiskt och strategiskt hantera socialt ansvar som ett led i hållbarhetsarbetet. Du får värdefull omvärldsbevakning och lyssna på ledande experter och beslutsfattare som analyserar socialt ansvar i praktiken.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med socialt ansvar som hållbarhetschef/ansvarig, inom HR eller kommunikation, som konsult/expert eller som beslutsfattare inom företag samt offentlig sektor.

Bygg din egen konferensupplevelse!
Flera av seminarierna under dagen genomförs parallellt och som konferensdeltagare väljer du helt enkelt det som du tycker är mest intressant. Du skapar din egen konferens utifrån dina behov.

På agendan finns bland annat:

 • Näringslivets roll i nya FN-målen
  Ta del av analysen från Parul Sharma, ordförande i regeringens 2030-delegation, om hur företag kan arbeta praktiskt med FN:s nya hållbarhetsmål. Lyssna till företag som redan börjat integrera målen i sitt arbete.
 • Skatteflykt, korruption och transparens – så påverkas företag av nya lagar
  Det händer mycket inom lagstiftning på området skatteflykt och antikorruption just nu. Missa inte genomgången av kommande regler och lagstiftning i Sverige, EU och globalt.
 • Mångfald och integration – säkra kompetenser och bidra till samhällsutveckling
  Hur företag praktiskt kan jobba med mångfald i rekrytering. Du får ta del av integrationsinitiativ i näringslivet samt höra om praktiska erfarenheter hos företag som engagerat sig för att få ny kompetens samtidigt som man tar socialt ansvar.
 • Dyrköpta lärdomar – konsten att gå stärkt ur skandaler och feltramp
  Möt företagen som trampat snett inom socialt ansvarstagande och hur de tagit sig stärkta ur krisen.


(ordinarie pris 4 300 kr exkl. moms)


Program 

8.00 Registreringen öppnar

8.15-8.50   Partnerfrukost
Globalt ansvar – Vad är du beredd att offra för ett lågt inköpspris?
Arrangör: HP och Intel
Konfliktmineraler handlar primärt om att grupperingar som använder extremt våld och begår grymheter mot mänskligheten i Kongo finansieras av exploateringen av naturtillgångar där. En del av dessa naturtillgångar är vanliga i många konsumentprodukter. Bilindustirin, verkstadsindustrin, juvelindustirin men även elektronikbranschen är användare av de aktuella metallerna. HP och Intel har gått i bräschen för att bekämpa detta. Det handlar om att ta ansvar och att jobba aktivt om struktur saknas.
Lokal: Tor


Bortom fina policys – mot social hållbarhet i praktiken


9.00 Välkommen
Dagens moderator Claes Sjöberg hälsar välkommen.

9.05 Så kan ditt företag arbeta med FN:s hållbarhetsmål
Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation, berättar om arbetet med handlingsplanen för Sveriges genomförande av hållbarhetsmålen. Hon analyserar näringslivets roll, de sociala frågornas utveckling samt delar med sig av goda råd kring hur företag kan jobba konkret med hållbarhetsmålen.

ABB:s hållbarhetschef Lena Westerholm redogör för företagets Agenda 2030-analys samt ur man praktiskt integrerar FN:s hållbarhetsmål i den dagliga verksamheten.

 • Parul Sharma, head of CSR Compliance, Vinge, och ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation.
 • Lena Westerholm, chef för Sustainability Affairs, ABB Sverige

9.45 Skatteflykt, korruption och transparens – tre utmaningar att hålla koll på
Kraven ökar på företagen att arbeta med ansvarsfull skattehantering, antikorruption och transparens. Här får du en genomgång av utvecklingen på EU-nivå och globalt. Dessutom en analys av frivilliga överenskommelser och hur skatter, antikorruption och öppenhet kan hanteras i hållbarhetsarbetet.

 • David Perrone, ansvarig för Tax Management Consulting, KPMG
 • Martin Kruger, forensic partner, KPMG

10.00 Bokpremiär: Konsten att mäta ”Hållbart värdeskapande”
Boken ”Hållbart värdeskapande” (som släpps samma dag som konferensen) har ambitionen att bli ett nytt konkret verktyg för uppföljning och utvärdering av hållbarhetsinsatser. Den beskriver bland annat hur SROI-metodik och den så kallade värdeskapandekedjan kan beräkna och utvärdera hur verksamheter skapar konkreta värden – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Här berättar två av författarna även om potentialen i att kombinera affärsnytta med samhällsnytta.

 • Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
 • Erik Jannesson, hållbarhetsutvecklare, Ekonomie Dr, Serus

 


10.15-10.45 Kaffepaus


10.45 Steg för steg: Säkra mångfald i praktiken!
Ta del av en genomgång om hur företag steg för steg kan lämna intrampade banor och säkra mångfald på alla nivåer.

 • Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen

11.15 Så jobbar Skanska med mångfald
Skanskas mångfaldschef berättar om hur företaget aktivt jobbar med mångfaldsfrågor och ger konkreta exempel på arbetet.

 • Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige

11.30 Så kan företag ta tillvara kompetens hos nya svenskar
Under hösten 2015 hamnade fokus på det stora antalet människor på flykt. Samtidigt ser vi flera bristyrken i Sverige. Öppna Dörren är ett initiativ som syftar till att få näringslivet mer engagerat i etableringsfrågan. Vilka nya utmaningar och möjligheter ser vi? Maureen Hoppers från Axfoundations initiativ Öppna Dörren berättar mer.

 • Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig, Öppna Dörren

11.45 Får man prata om etnicitet?
Hur känsligt är det att prata om etnicitet? Och hur organiseras ansvaret för mångfalds- och integrationsfrågorna på bästa sätt? Seher Yilmaz, Monica Westerberg och Maureen Hoppers diskuterar.


12.00-13.00 Lunch


13.00–13.50 Fördjupningsseminarier
Som besökare väljer du ett av följande seminarier.

Seminarium A1. Stenkoll på standarder: Antikorruption och ISO 26000
Lokal: Loke

Experter från Swedish Standards Institute ger en introduktion till det kommande ledningssystemet mot mutor och en lägesuppdatering för ISO 26000, standarden för socialt ansvarstagande.

 • Staffan Söderberg, hållbarhetskonsult, AMAP Sustainability och ordförande för hållbar upphandlingsstandarden
 • Helena Sjöholm, konsult och ordförande i arbetsgruppen för antimutstandarden, Direndi
 • Hans De Geer, senior advisor, Hallvarsson & Halvarson
 • Moderator: Marcus Ihre, chef för miljö och hållbarhet på SIS.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

 

Seminarium B1. Hur kan fysisk planering bygga ett socialt hållbart samhälle?
Lokal: Embla

Samhällsplanering och stadsutveckling kan på ett konkret sätt bidra till ett samhälle där sociala aspekter som hög tillit, delaktighet, trygghet, och integration prioriteras och värderas. I detta seminarium presenterar experter sina unika erfarenheter från projekt inom kollektivtrafik och stadsutveckling. Här belyses även hur en kommun kan bidra till att social hållbarhet integreras i planeringsprocessen.
Seminariet vänder sig till offentliga och privata aktörer inom kommunikation, bygg, fastighet, arkitektur och planering och bygger på en dialog med deltagarna, som gemensamt identifierar utmaningar och möjliga vägar framåt.

 • Åsa Lindgren, pedagog och expert på social hållbarhet, Sweco
 • Petra Bäckman, etnolog, Sweco
 • Åsa Dahlin, utvecklingsledare Boende och stadsmiljö, Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Arrangör: Sweco


Seminarium C1. 
Shared Value i praktiken
Lokal: Tor

Det här seminariet går på djupet inom begreppet creating shared value, CSV, som handlar om hållbara affärsstrategier som både skapar social nytta och affärsnytta. Shared Value konceptet har fått stort genomslag i näringslivet som hållbar affärsstrategi. Nu riktar sig fokus på vilka externa förutsättningar som krävs för att Shared Value satsningar ska lyckas och kunna skalas upp.

Panelen kommer diskutera hur de har jobbat med Shared Value hittills och vad som krävs för ett framgångsrikt Shared Value arbete framöver.

 • Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
 • Johan Henningsson, Hållbarhetschef, SEK
 • Roba Ghadban, Gruppchef Social hållbarhet, Skanska
 • Moderator: Tommy Borglund, Director CSR, Partner, Hallvarsson & Halvarsson

Arrangör: Social Venture Network

 


13.50-14.05 Paus


14.05–­14.55 Fördjupningsseminarier
Som besökare väljer du ett av följande seminarier.

Seminarium A2. Från gröna till hållbara obligationer
Lokal: Embla

Efter de senaste årens uppsving för gröna obligationer kommer nu även obligationer med bredare hållbarhetsfokus. Fastighetsbolaget Hemsö har som första nordiska bolag gett ut en så kallad hållbar obligation, där även det sociala perspektivet ingår.

 • Rutger Källén, finanschef, Hemsö
 • Rikard Nyhrén, teknikchef och hållbarhetsansvarig, Hemsö
 • Tobias Lindbergh, Head of Sustainable Finance, Handelsbanken Capital Markets

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

 

Seminarium B2. Konsten att bli världsbäst på ansvarsfulla leverantörsled
Lokal: Loke

”Audit fatigue” eller gransknings-/revisionsutmattning är idag ett reellt problem för de allra flesta producenter i låglöneländer. Samtidigt har många av kunderna än högre krav på granskning och uppföljning hos sina leverantörer.
Under detta seminarium får du veta vad organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) är och varför det blir så mycket bättre när inköpare från 2000 företag samlas kring en uppförande kod och gemensam standard för oberoende leverantörsuppföljning samt delar resultaten med varandra.

 • Martin Horwitz, BSCI Country Coordinator, BSCI

Arrangör: BSCI


Seminarium C2
. Skyddad verkstad eller riktiga jobb?
Lokal: Tor

Enligt mål 8, ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, i FNs globala hållbarhetsmål ska vi bland annat senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete. Det är ett mål som är en stor utmaning eftersom bara knappt var fjärde person med intellektuell funktionshinder idag har ett arbete. I detta har näringsliv och skolan en central roll och i det här seminariet belyses möjligheter till praktikplatser, metodstöd och samhällsnytta när företag blir inkluderande.

 • Jessica Arvidsson, forskare, Halmstad Högskola
 • Emma Enebog , hållbarhetschef, Myrorna
 • Anna Widing Niemela, gymnasiechef, Botkyrka kommun, m.fl.

Arrangör: Social Venture Network

 


14.55–15.25 Kaffepaus


15.25 Trender som driver hållbara leverantörskedjor
Få koll på det senaste inom näringslivets arbete med att säkra arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörsledet.

 • Viveka Risberg, program director, Axfoundation

 

15.35 Så hanterar du modernt slaveri i leverantörsleden
Modernt slaveri, exempelvis exploaterad arbetskraft, människosmuggling och trafficking i leverantörsleden, är ett växande problem och uppskattningsvis 36 miljoner människor är i dag drabbade. Här får du veta vilka typer av modernt slaveri det finns det idag, hur man som företag kan arbeta med dessa utmaningar och vad den relativt nya brittiska lagstiftningen ”Modern Slavery Act” innebär i praktiken.

 • Catherine Beare, Director EMEA, Supplier Management, Intertek

 

15.50 Dyrköpta lärdomar: konsten att gå stärkt ur skandaler och feltramp
För tio år sedan fick Clas Ohlson svidande kritik från organisationen Swedwatch för brister hos leverantörer i Kina. Och mer nyligen drogs Nordea in i skandalen kring ”Panama Papers” när det uppdagades att banken underlättat skatteflykt för stora kunder.

Två hållbarhetschefer berättar hur feltramp och missar gett extra kraft och tempo i arbetet med socialt ansvarstagande.

 • Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef, Clas Ohlson
 • Åse Bergstedt, hållbarhetschef, Nordea


16.20 Så blir du en hållbar ledare!
Ida Texell, räddningschef på Brandkåren Attunda och medlem i regeringens Agenda 2030-delegation, berättar om värderingsstyrt ledarskap och ger inblickar i hur vardagsarbete i en liten brandkår kan åstadkomma social hållbarhet.

 • Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef, Brandkåren Attunda och medlem i regeringens Agenda 2030-delegation

16.35 Prisutdelning: Sveriges bästa hållbarhetschef 2016
För tredje året i rad delas pris ut till en csr-/hållbarhetschef som med sitt ledarskap och innovativa lösningar lyckats leverera både affärs- och hållbarhetsnytta. Läs mer om de tre finalisterna här.

 


16.5o Mingel
Efter konferensen har du chans att eftersnacka med talare och kollegor under mingel med dryck och tilltugg.


 

Talare

 

 

 

 

Samarbeten

 

 

Hitta hit

 

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 27 oktober 2016
Tid: kl. 9.00–16.45 därefter mingel till kl 18.00
(registreringen öppnar kl. 8.00)

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Priser:
Ordinarie pris: 4 300 kr exkl. moms

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:
Anmälan till konferensen är bindande.

Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning

Ingemar Jansson
Ingemar.Jansson@aktuellhallbarhet.se
070-847 52 03