Konkurrensverket: Upphandling ett stort riskområde för korruption