Koraller kan tränas för att överleva stigande temperaturer

En ny studie visar att koraller kan optimera sina gener för att anpassa sig till extrema förändringar. Forskarna bakom studien menar att koraller skulle kunna tränas för att överleva snabbt stigande temperaturer till följd av klimatförändringarna.

Foto: KAUST’s Biological and Environmental Sciences & Engineering Division

Forskare vid Kausts Biological and Environmental Sciences & Engineering Division i Saudi Arabien har upptäckt att koraller och anemoner kan optimera sina gener för att anpassa sig till extrema förändringar som klimatförändringarna. Genetisk anpassning är vanligtvis en långsam process, eftersom det kräver att fördelaktiga mutationer sprids inom en population, något som tar lång tid för organismer som koraller som har långa tidsperioder mellan generationer. Men enligt forskarna bakom den nya studien tyder deras upptäckt på att det kan vara möjligt att träna koraller att klara av snabbt stigande temperaturer innan man planterar ut dem i rev. Om forskarna har rätt kan det vara ett viktigt och ekonomiskt hållbar sätt att rädda korallrev.