Kostnaden för årets naturkatastrofer: 306 miljarder USD