Köttdebatt i riksdagen efter ministeruttalande i radio

Jens Holm (V) kräver svar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om dennes bedömning är att en ökad svensk köttkonsumtion är ett problem för miljön och klimatet eller inte.

Foto: Melker Dahlstrand

Det blev ett ordentligt liv, inte minst i sociala medier, efter att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en intervju med Sveriges radios program Matens pris tidigare i veckan förklarade att han inte ser några miljöproblem med den svenska köttkonsumtionen.

En av dem som reagerade är riksdagsledamoten Jens Holm, klimat- och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Han kräver nu en interpellationsdebatt med Sven-Erik Bucht i riksdagen. I den fråga som ska föranleda debatten skriver han att det finns ”mängder av svenska och internationella rapporter, inklusive från Buchts egen expertmyndighet Jordbruksverket, [som] har pekat på de negativa effekterna på miljön och klimatet av köttkonsumtionen”.

De frågor som Jens Holm vill ha svar på handlar om huruvida Sven-Erk Bucht bedömer att en ökad svensk köttkonsumtion är ett problem eller inte för miljön och klimatet, och om svaret blir ja, vilka åtgärder som landsbygdsministern i så fall avser att vidta för att minska denna köttkonsumtion.

Planerad dag för debatt är 23 februari.