Kraftbolag gillar inte att miljökvalitetsnormer blir styrande