Kraftig minskning av metallutsläpp från bilar

Ny EU-lagstiftning gav effekt. Utsläppen av bly, kadmium och sexvärt krom har fallit med nästan 100 procent.

Det är tyska Öko Institut som utvärderat EU:s bilskrotningsdirektiv från 2000 på uppdrag av den europeiska bilindustrins intresseorganisation ACEA.

Livscykelemissionerna av bly sjönk med 99,6 procent mellan 2000 och 2005. Kadmiumutsläppen sjönk med 96 procent och utsläppen av sexvärt krom sjönk med 99,9 procent. Kvicksilverutsläppen är oförändrade men användningen av metallen liten.

Enligt studien är det direktivets förtjänst att ett skifte har skett när det gäller skruvar, hjulbalansvikter med mera, berättar nyhetsbrevet ENDS Daily.

Men i vissa applikationer skulle metallerna ha fasats ut ändå av lönsamhetsskäl; detta gäller till exempel bensintankar.

ACEA använder studien för att kräva att nu gällande undantag ska behållas, eftersom kostnaden för att ersätta dem vida överstiger miljövinsterna. Men miljöorganisationer kräver vetenskapliga bevis för varför undantagen ska behållas.