Kraftigt uppsving för elbilar

Alltfler elbilar rullar på Sveriges vägar och bakgrunden är bättre villkor med bland annat supermiljöbilspremien.

 Enligt statistikdatabasen Elbilsstatistik ökade antalet laddbara fordon med 146 procent under fjolåret. Det totala beståndet uppgick till närmare 8 000 fordon.

Supermiljöbilspremien är en bidragande orsak till det stigande intresset.

– Jag är mycket positiv till förstärkningen av supermiljöbilspremien och det så nödvändiga investeringsstödet för laddinfrastruktur. I takt med att laddinfrastrukturen blir bättre tror jag att fler väljer el som drivmedel och jag skulle bli mycket förvånad om supermiljöbilspremien inte är slut framåt hösten, säger Olle Johansson, vd för elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle.

Lär mer om utvecklingen här.