Krångliga regler för sänkt moms för naturguidningar ifrågasätts