Krav: Olyckligt att Göteborgs stad prioriterar svenskt kött före ekologiskt