Kravet: Stoppa ålfisket i Europa

I ett öppet brev till EU:s fiske- och miljökommissionär, Karmenu Vella, kräver 28 miljöorganisationer att ålfisket stoppas till dess att den europeiska ålen återhämtat sig.

– Det är obegripligt, kortsiktigt och extremt oroande att fisket efter en så hotad art som ålen får fortgå. Den europeiska ålen är på väg att försvinna för alltid. Nu krävs det att EU-kommissionen agerar så att det införs ett totalt ålfiskestopp, säger Mårten Wallberg, vice ordförande för Naturskyddsföreningen.

Årets ålfiskesäsong är i full gång trots att arten sedan 2008 är listad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen. Sedan 1950 har ålyngel som simmat från Sargassohavet till Europa minskat med över 95 procent.

Miljöorganisationerna uppmanar även EU-kommissionen att skärpa kraven på EU:s medlemsländer när det gäller att följa vattendirektivet genom att bygga fria vandringsvägar i Europas floder.

– Mellan 70-90 procent av alla vuxna ålar, som försöker passera en vattenkraftturbin för att återvända till havet och föröka sig, dör. Om vi ska få äta någon ål i framtiden måste det till en ny lagstiftning för vattenkraften med relevanta miljökrav på alla kraftverk, säger Mårten Wallberg.
 
Läs brevet här.