Kritik mot Australiens marina naturreservat

Fiske tillåts och det finns luckor i reservatet som misstänks gynna olja-, gas- och gruvindustrin.

Fiskeindustrin hotar att 36 000 jobb kommer att försvinna i Australien med det nya marina naturreservatet, och är övertygade om att regeringen inte kommer att bli omvald. Miljöorganisationerna är kritiska till att kommersiellt fiske tillåts i 80 procent av reservatet och i två tredjedelar av Stora barriärrevet, skriver The Guardian.

I västra Australien har ett rev nyligen fått världsarvsstatus, men saknar ändå skydd i miljöminister Tony Burkes nya förslag. Samtidigt planeras ett stort naturgascentrum i närheten av revet. Olja- och gasprospektering tillåts nära de skyddade områdena, och vid Stora barriärrevet finns luckor i skyddet som sammanfaller med gruvindustrins lobbyarbete om en transportled rätt igenom revet för frakt av mineraler och metaller till Asien, främst Kina och Indien, rapporterar The Guardian.