Kritik mot förslag om förenklad miljöprövning

I somras föreslog miljöminister Lena Ek en förenklad miljöprövning, efter klagomål från näringslivet. Men förslaget får skarp kritik i remissvaren till regeringen.

Enligt Lena Eks förslag så skulle den som söker tillstånd i vissa fall kunna slippa att i förväg beskriva vilka miljökonsekvenser den planerade verksamheten kan få. Tanken var att förenkla hela processen, men förslaget får nu en hel del kritik.

– Intentionen är ju att det ska gå fortare och att det ska bli mer förutsägbart. Vi menar att det inte blir så, utan att det system vi har i dag fungerar, säger Claes Göran Sundberg, rådman vid Mark- och miljödomstolen i Nacka, till Sveriges Radio.

Miljöjurister vid Uppsala universitet skriver att myndigheterna ofta tvingas begära kompletteringar på grund av bristande underlag i företagens ansökningar, och att det snarare är det som är orsaken till många segdragna miljöärenden.

Naturskyddsföreningen påpekar att många verksamheter som kan verka ofarliga kan förstöra livsvillkoren för växter och djur om de hamnar på fel plats.

– Det är alltid en svårighet när man tillämpar miljölagstiftningen, och kräver miljökonsekvensbeskrivning, att få exploatören att undersöka alternativ till det den vill göra. Skapar man otydlighet om den plikten kommer man inte pröva alternativ på ett bra sätt. Och det gör att miljöfarliga verksamheter inte hamnar där skadan blir så liten som möjligt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Miljödepartementet arbetar vidare med förslaget och tidigast sent i vår kan ett förslag till lagändring komma, skriver Sverigesradio.se.