Kritik mot miljödomstolen efter dom om kalkstensbrott

I ett öppet brev riktar tre professorer stark kritik mot Mark- och miljödomstolens dom i ärendet med Nordkalks kalkstensbrott i Ojnareskogen på Gotland.

I ett öppet brev riktar tre professorer stark kritik mot Mark- och miljödomstolens dom i ärendet med Nordkalks kalkstensbrott i Ojnareskogen på Gotland.
De oberoende professorerna Bo Olofsson, Gert Knutsson och Georgia Destouni kallades in som experter under domstolsförhandlingarna i ärendet med Nordkalks tänkta brott i Ojnareskogen på norra Gotland. Men trots att samtliga drog slutsatsen att det finns stora risker för att grundvattnet och de intilliggande Natura 2000-områdena skadas så valde Mark- och miljödomstolen att gå på Nordkalks linje.

– Vi underkänner den tekniska bedömningen. Vi ifrågasätter domstolens tekniska kompetens i det här fallet och ser det som allvarligt att man inte har tagit till sig de bedömningar vi gjort och de erfarenheter man har från andra täkter, säger Bo Olofsson, professor vid KTH till Sveriges radio.

I dagarna beslutas om ärendet med Nordkalk, som är inne på tredje vändan i miljödomstolarna, ska prövas igen. Besked om det blir prövningstillstånd väntas nästa vecka.