KTH:s miljöklassificering gör succé

Enkelt men ändå verkningsfullt. KTH:s klassningssystem Miljöbyggnad gör succé då allt fler aktörer på byggmarknaden satsar på systemet.

Miljöbyggnad är ett miljöklassificeringssystem som KTH har tagit fram, i samarbete med 50 olika aktörer, inklusive ett 30-tal företag samt myndigheter och forskargrupper. Systemet berör energi, innemiljö och material, för såväl nyproducerade som befintliga byggnader. 16 olika aspekter bedöms och vägs samman till slutbetyget guld, silver eller brons.

NCC har precis bestämt sig för att tillämpa det på alla sina nya byggnationer, och sedan tidigare satsar bland annat Peab, Riksbyggen och HSB på systemet, skriver KTH i ett pressmeddelande.

– Klassning av byggnader börjar ta fart i Sverige nu och det system som ökar allra mest är Miljöbyggnad, säger Tove Malmqvist, forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys vid KTH och delaktig i utformningen av Miljöbyggnad.


Göran Finnveden, som varit med och utvecklat Miljöbyggnad. Foto: KTH

En anledning till framgångarna kan vara att det är ett certifieringssystem som är anpassat efter svenska regler och praxis.

– Klassningssystemet är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Vid utvecklingen låg fokus på att det skulle vara lättanvänt och ha en tyngdpunkt på viktiga miljöfrågor, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, som också varit med och utvecklat Miljöbyggnad.