Kunderna saknas i livsmedelsföretagens CSR-arbete

Livsmedelsföretagen jobbar med CSR genom att ge kunder ett val mellan sämre och bättre varor. Men ofta saknas ett mer djupgående samarbete mellan konsumenter och näringsliv, visar en ny avhandling.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 9 december.

Hur arbetar den svenska livsmedelsbranschen med samhällsansvar? Den frågan har legat till grund för Julia Rotters forskning som nu har mynnat ut i en avhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Slutsatsen är att livsmedelsföretagen främst tar samhällsansvar genom att erbjuda kunder varor med etisk och miljömässig prägel och genom att samarbeta med ideella organisationer. Rotter pekar också på att matbutiker påverkar genom att ge kunder information och en möjlighet att välja varor som är bättre ur CSR-synpunkt. Men det saknas ett mer djupgående påverkansarbete.

– En brist i de samarbeten jag har studerat är möjligen att konsumenterna inte har haft något inflytande på de lösningar som har diskuterats fram – deras samtycke har tagits för givet. I idealfallet skulle näringsliv och konsumenter driva fram förändringar tillsammans, säger Julia Rotter i ett pressmeddelande.

Rotter har gjort fallstudier på Ica, Axfood och Coop men också tittat på ideella organisationer som Rädda Barnen, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. En annan observation hon gör är att företagen även tar samhällsansvar genom intressentdialoger och flerpartsinitiativ.

Här hittar du avhandlingen.
_________________________________________

TIPS PÅ UTBILDNING:

FRAMTIDSÄTARNA 
– HÅLLBARHET I LIVSMEDELSSEKTORN

17 mars 2015