Kvarts miljon mobilmaster ska soldrivas

Indiens 250.000 basstationer för mobiltelefoni dricker 2 miljarder liter diesel per år. Det ska det bli ett slut på.

2022 vill den indiska regeringen att landet ska producera 20.000 MW sol-el. En bit på vägen mot målet tas när landets 250.000 mobilmaster får sin elförsörjning från solen istället för från dieseldrivna generatorer.

I dag förbrukar varje mast mellan 3 och 5 kW beroende på hur många operatörer som har basstationer i masten. Kylning av utrustning för statioinerna i närliggande byggnader förbrukar också energi. Miljötekniksajten Cleantechnica.com har räknat på vilka utsläppsminskningar åtgärden kan leda till och kommit fram till att det handlar om 5,3 miljoner ton koldioxid per år. Att sluta förbruka diesel väntas ge en besparing på 1,4 miljarder dollar.