Kvävebaserat konstgödsel dyr affär för samhället

Samhället får betala dyrt för utsläppen av kväve. Kostnaderna är dubbelt så höga som de extra intäkterna från kvävebaserat konstgödsel, rapporterar IVL

Kväveutsläppen kostar Europa hundratals miljoner kronor varje år i form av sämre luftkvalitet, sämre jordmån, förstörd biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser, konstaterar forskare knutna till The European Nitrogen Assessment (ENA).

Forskarna uppskattar den årliga kostnaden till mellan 70 och 320 miljoner euro – mer än dubbelt så mycket som den extra avkastningen kvävebaserat konstgödsel ger jordbruket.

Närmare 85 procent av Europas kväveförbrukning går till grödor i djurfoder. Forskarna skriver att medborgarnas köttkonsumtion – som ligger högt över det nödvändiga – måste minska för att bättra på den dåliga kvävebudgeten.

Totalt har 200 experter från
21 länder bidragit till rapporten, bland dem tre forskare från svenska IVL.