Kvinnor värnar mer om miljön än män

Kvinnor gör mer än män för att minska den negativa miljöpåverkan som plastflaskor har på miljön. Det visar en ny undersökning.

I den undersökning som företaget Gfk Norm genomfört på uppdrag av Soda Stream uppger 59 procent av kvinnorna att de pantar för att värna om miljön. Motsvarande siffra bland männen är 48 procent. Fler män (37 procent) än kvinnor (34 procent) uppger att de pantar för att spara pengar.

46 procent av kvinnorna kan tänka sig att betala extra för en plastflaska om en del av beloppet går till att minska klimatpåverkan. Motsvarande siffra bland män är 36 procent. Hela 66 procent av kvinnorna uppger att de tar med sig plastflaskor de köpt på stan hem för att panta tillsammans med de andra returflaskorna. Motsvarande siffra för männen är 47 procent.