Kvinnor tar ut fyra av fem föräldradagar

En ny undersökning från TCO visar att kvinnor tar fyra av fem föräldradagar under barnets första två år.

I genomsnitt tar svenska pappor ut en femtedel av föräldradagarna under barnets två första år. Men skillnaden är stor mellan landets olika kommuner. Medan män i Överkalix tar ut 30 procent av föräldradagarna tar pappor i Strömstad bara ut 9 procent av föräldraledigheten under de två första åren. Åsa Forsell är jämställdhetspolitisk sekreterare och en av de som jobbat med studien. Hon säger att man inte vet så mycket om varför de regionala skillnaderna är så stora men att det förmodligen beror mycket på befolkningssammansättningen.
– Generellt har vi sett att folk med högre utbildning delar mer jämlikt medan det är mindre vanligt bland vissa grupper av utomnordiska medborgare till exempel.

Studier visar att ett ojämnt uttag tidigt under föräldraledigheten påverkar kvinnors löner och pensioner negativt. Föräldrar som tar ut en större del av barnledigheten är mer benägna att ta ett större ansvar för barnet och hushållet när de går tillbaka till arbetet.