Läckande fartyg har bogserats i hamn

Under torsdagsförmiddagen anlände det läckande fraktfartyget Makassar Highway till Oskarshamn.

Foto: Oskarshamns hamn AB

På en presskonferens som hölls klockan 13.00 på torsdagen meddelade Kustbevakningen att bärgningen gått bra. På grund av risken för ytterligare läckage har bogseringen tagit flera dygn. Innan fartyget töms på olja vill Kustbevakningen säkra skrovets stabilitet genom att lasta av de 1300 bilar som finns ombord. Under tiden har man lagt ut ett antal länsar i hamnen för att förhindra läckage. För närvarande arbetar Kustbevakningen med att ta upp ett mindre oljeutsläpp som läckt ut under bogseringen men man beräknar att mängden läckt olja är för liten för att orsaka några skador. När arbetet är färdigt är Kustbevakningens arbete över. Ansvaret för efterarbetet med sanering ligger hos kommunens räddningstjänst. Det japanska fraktfartyget Makassar Highway gick på grund i Tjusts skärgård den 23 juni. I samband med att fartyget gled av grundet i lördags uppstod en läcka. Av de 400 000 liter råolja som fanns ombord på fartyget har 14 000 liter läckt ut.