”Lagändringar krävs för att få fart på bildelning”