Lagförslag tvingar fondförvaltare att redovisa hållbarhetsarbete