Lagrådet sågar ologiska nivåer i flygskatteförslaget