Landshövdingar vädjar: Rädda Mälaren

Mälaren måste tryggas som framtida dricksvattentäkt, anser landshövdingarna.

Den här artikeln publiceras i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 8 maj.

Regeringen måste ge länsstyrelserna i uppdrag att fullfölja arbetet som inleddes för några år sedan, skriver fem landshövdingar i ett brev riktat till regeringen.

Mälaren är framtida dricksvattentäkt för minst två miljoner människor och arbetet för att säkra denna måste sammanfogas med kommunernas bebyggelseplanering och arbetet för naturmiljön kring Mälaren och Saltsjön. Regeringen måste backa upp länsstyrelserna i det arbetet, skriver landshövdingarna, antingen genom att skjuta till extra pengar eller också i regleringsbrevet för 2016.

En viktig uppgift blir att fastställa lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse runt sjön, så att fastigheterna inte byggs för nära vattnet utan anpassas till klimatförändringar och stigande havsnivåer. I dag bestämmer kommunerna detta på egen hand. Länsstyrelserna i Mälarregionen har föreslagit en lägsta nivå på 2,7 meter över havet för sammanhållen bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner.