Landsting rekordsatsar på solenergi

Landstinget i Stockholm planerar att installera solceller på 20 000 kvadratmeter takyta inom två år.

Det här artikeln publicerades i omvärldsbrevet Miljöaktuellt Idag den 29 maj.

– Vi känner inte till någon större satsning i Sverige och kommer i och med detta förmodligen bli störst i landet med solceller, säger Paul Lindquist, fastighets- och investeringslandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting och ordförande i fastighetsbolaget Locum, till tidningen Byggindustrin.

Satsningen bedöms kosta 37 miljoner kronor och upphandlingen kan starta redan i höst. De sjukhus som bäst lämpar sig för solceller är akutsjukhus då de oftast har platta tak där det är lätt att montera upp solpaneler.

Under 2013 låg produktionen från solceller på 6,3 gigawattimmar hos kommuner och landsting. Tillsammans äger de stora mängder takytor som kan användas för att producera solenergi till både varmvatten och el. Enligt Sveriges kommuner och landsting producerar 78 kommuner och sex landsting solel i Sverige.