Länsstyrelser får hjälp att skapa marina skyddsområden