Länsstyrelser: Vattenförslag kan strida mot EU:s ramdirektiv