Lantmännen vill höja kraven för livsmedel

I en ny rapport skriver Lantmännen, konsultbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP att miljökraven på livsmedel bör höjas så att de matvaror som ger minst miljönytta försvinner från marknaden.

I den nypublicerade rapporten ”I skuggan av eko” skriver Lantmännen, konsultbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP att det behövs en bred kampanj för att lyfta fram svenska livsmedel och bönder som bedriver hållbar produktion. Lantbrukare, livsmedelsbransch och konsument- och miljöorganisationer bör sluta upp bakom kampanjen som ska syfta till att driva på förändringar inom politiken och livsmedelskedjan, och på sikt leda till att bönder får full ersättning för sina ekosystemtjänster.

Rapportförfattaren skriver att miljökraven på livsmedel bör höjas så att de matvaror som ger minst miljönytta försvinner från marknaden. Vidare skriver man att lagstiftningen kring offentlig upphandling bör ändras så att upphandlare tvingas ta hänsyn till miljö och sociala aspekter av produktionen. Även inom handeln bör man höja kraven på den mat som saluförs, inte minst lågprissortimentet.

– Att sälja mat som producerats på sätt som hade varit olagligt i Sverige är orimligt, skriver Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson i ett pressmeddelande.